18.01.2019

Případ – UniCredit Eurotop 50 IV

DOTAZ: Dnes jsem navštívila Unicredit bank, kde jsem měla 5 let uloženy peníze ve fondu Eurotop IV Výnos fondu měl kopírovat vývoj indexu Dow Jones. Myslela jsem, že se částka, která musela být vázaná ve fondu bez možnosti výpovědi 5 let, alespoň trochu zhodnotí. Překvapení bylo, že připsaný úrok za celou dobu je 0,05 %, čili skoro nula a jak mně bylo řečeno bankovním úředníkem, těch 0,05 je jen proto, že byl garantovaný, protože dnes je index Dow Jones v mínusu. Přitom vývoj indexu Dow Jones byl většinu doby uložení vkladu velmi příznivý. Takže jsem po pěti letech dostala méně než jsem vložila, protože si banka odečetla bankovní poplatky. Zdá se mně, že banka nepostupuje dle obchodních podmínek. V nich se uvádí, že výnos se vypočte podle vzorce jako průměr 16ti sledování provedených během doby uložení vkladu. Než budu dále jednat s bankou, prosím o odborný názor – informace o fondu jsou na webu. http://www.unicreditbank.cz/cz/kurzy-investicnich-produktu/garantovane-vklady/vklad-eurotop-50-iv.html. Mám pocit, že k Eurotopu IV, který byl produktem Živnobanky se Unicredit nehlásí, bankovní úředník mně dnes řekl, že to byl fond špatný.

MALÉ PENÍZE: Produkt Eurotop 50 IV je vkladem – tedy zjednodušeně řečeno je to termínovaný vklad s variabilním úrokem. Proto vlastně ani není možné, aby banka sáhla na vámi vloženou částku, a může vám z ní ukrojit jen prostřednictvím poplatků. To je kupříkladu rozdíl oproti podílovému fondu, kde hodnota podílového listu může stoupat i klesat.

Podívejme se však podrobněji na vklad Eurotop 50 IV od UniCreditu. Doba trvání vkladu byla od 8.8.2006 do 8.8.2011, tedy vklad na 5 let. Zde je poněkud zavádějící, že banka uvádí tato data jako data emise, což je výraz používaný u cenných papírů. Produkt se ale nachází na webu banky v sekci „garantované vklady“.

Výnos (úrok) se u vkladu Eurotop 50 IV počítá podle indexu Dow Jones EUROSTOXX 50 ke konkrétním datům, jež si banka v definici produktu sama stanovila. Jde o index vázaný na vývoj cen akcií největších kotovaných firem v eurozóně. Nebudeme dopodrobna rozebírat, jak je přesně index složen, to není pro tento případ podstatné. Spíše si provedeme zopakování výpočtu  podle toho, co UniCredit k tomuto vkladu uvádí na svém webu. Hodnoty indexu pocházejí z webu DJ Indexes.

Pokud se podíváte na nějaký graf indexu DJ EUROSTOXX 50, tak uvidíte, že v uvedeném období stoupal jen po relativně krátkou dobu; většinou však klesal a trend tohoto indexu za 5 let je zjevně klesající. Odrazila se v něm totiž jednak ekonomická krize a celkový pokles hodnot akcií, tak výrazný pokles akcií v tomto létě.

Z výpočtu tedy vychází, že celkový výnos podle definice banky u tohoto produktu je záporný. Co tedy banka o takové situaci ve svých materiálech uvádí? Citujeme: Dosáhne-li výnos podílu Vkladu Klienta na průměrném výnosu Podkladového aktiva (PA) hodnoty rovné nebo nižší než 0,50 % z částky Vkladu, má Klient nárok na vyplacení minimálního úroku ve výši 0,50 % z částky Vkladu za Dobu uložení vkladu. Máte tedy nárok na 0,5% za celou dobu vkladu. Trochu málo, že?

Krom toho, že se se situací smíříte a bude vám ponaučením, abyste napříště do složitějších produktů své peníze nedávali, můžete zkusit jednu věc – poslat bance stížnost, že vám produkt prezentovala (je-li to pravda) jako investici do podílového fondu a ne jako vklad s odvozeným výnosem nebo že vám obchodník tehdy nasliboval zajímavý výnos. Možná se banka chytí za nos a někde vám aspoň sleví na poplatcích; nebo taky ne.

Vložte svůj komentář