07.12.2023

Neubližujme zvířatům

Krátce po pádu komunismu v Československu se někteří Češi a někteří Slováci rozhodli, že si společný stát rozdělí. Ne že by to oba národy spolu nemohly vydržet jen si v obou pár lidi přálo mít doma moc. Plnou. To současně mít nemohli, tak si rozdělili společný stát, který, chudák, za to nemohl. Dnes už většina […]

Upozornění na aktivity společnosti ZuluTrade

Česká národní banka upozorňuje, že společnost ZuluTrade, Inc., která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace www.zulutrade.com obchodování na mezinárodním devizovém trhu Forex, nemá v současné době žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice a není ze strany České národní banky dohlížena.

Nevylučujme se z Evropy!

Výzva vládě a premiérovi ke změně stanoviska k evropské smlouvě o rozpočtové unii Důrazně vyzýváme vládu České republiky ke změně rozhodnutí nepřipojit se k evropské smlouvě o rozpočtové disciplíně. Jsme přesvědčeni, že odmítnutím smlouvy se Česká republika zcela zbytečně sama vyřazuje z hlavního proudu evropské integrace. Tento krok může v konečných důsledcích vést až k […]

Když zloději šetří…

…nešetří nás, ani z našeho. To se tak jenom tváří. Ve skutečnosti šetří sebe a ze svého. Tedy z toho, co nejdřív nám, prostým občanům bezostyšně sebrali. Rádi také šetří na Evropě. Jakoby. Tváří se, že šetří co je naše. To už ale sotvakdo věří. Naše jsou ve skutečnosti a bohužel pouze dluhy a jiné […]

Zpráva Světového ekonomického fóra o organizovaném zločinu

Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo nedávno další zprávu o organizovaném zločinu. I když se v některých aspektech týká regionů nám velmi vzdálených, v jiných je pro nás velmi aktuální. Odhady celkového objemu peněz, jež protékají rukama zločinců na světě za rok, se dosti liší – my se budeme pro ilustraci držet částky asi 600 miliard […]

Průměrné mzdy v Evropě

Evropský statistický úřad Eurostat nedávno vydal přehled ročních průměrných mezd v Evropě přepočítaných do eura. Není bez zajímavosti se na tento přehled podívat optikou některých zemí, na něž dopadly (či překvapivě nedopadly) důsledky krize. Přehled končí rokem 2010, tím pádem se v něm v plné nahotě neobjevují některé „hity“ roku letošního – typickým příkladem budiž Řecko. Poučným příkladem […]

Transparency International: korupce v Česku se vrací do post-privatizačních úrovní

Letošní index vnímání korupce CPI (Corruption Perceptions Index) 2011 vydaný Transparency International hodnotí podle míry vnímání korupce 183 zemí, a to na základě 17 zdrojů údajů od třinácti nezávislých institucí. Na stupnici 0–10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce, získala Česká republika hodnocení 4,4, což ji společně s Namibií a […]

Šéfka MMF varuje před dekádou recese

Výkonná ředitelka Mezináročního měnového fondu (MMF) Christine Lagarde podle BBC vyrovala před tím, že globální ekonomika se může dostat do velkých potíží a může před ní být ztracená dekáda, jak to Lagarde nazvala. Současná dluhová krize, s níž se Evropa potýká, podle ní vyústila v nejistotu ohledně dalšího směřování globální ekonomiky. Momentálně vládně i na trzích velká […]

Zadlužení zemí EU a letmý pohled na euro

Evropský statistický úřad Eurostat vydal aktuálně tzv. druhou notifikaci o statistice vládního zadlužení členských zemí Evropské unie. V kontextu fakticky probíhajícího státního bankrotu Řecka je zajímavé se na statistiku vládních dluhů podívat podrobněji. Zadlužení vlád států EU Eurostat zveřejňuje širokou škálu údajů; my si pro ilustraci vybereme jen jeden z nich, který je však dobře […]

Poznámky TIC k rizikům ztrát v lesním hospodářství LČR

Transparency International (TIC) poskytuje poradenství Ministerstvu zemědělství ČR a tendr se dostal do další fáze. Byly zveřejněny první výsledky tendrů 2012+ po otevření obálek s nabídkami, a je možné alespoň předběžně analyzovat vývoj situace na lesnickém trhu a možné trendy vývoje z hlediska rizik pro podnik LČR. Prezentace vedení podniku se soustředila především na očekávaný […]

Steve Jobs 1955 – 2011

Apple ztratil vizionáře a tvůrčího génia a svět ztratil úžasnou lidskou bytost. Ti z nás, kteří měli to štěstí Steva znát a pracovat s ním, ztratili drahého přítele a inspirujícího rádce. Steve za sebou zanechává společnost, jež mohl vybudovat jenom on a jeho duch navždy bude základem Applu. Chcete-li s námi sdílet své myšlenky, vzpomínky […]

Upozornění na aktivity společnosti AGM Investment Bank International Ltd.

Česká národní banka upozorňuje, že společnost AGM Investment Bank International Ltd., která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace na odkazu www.cz.agmbank.com služby na finančním trhu, nemá k takové činnosti od České národní banky uděleno žádné povolení. Ač se sama společnost v rámci webové prezentace distancuje od nabízení nebo poskytování bankovních služeb či devizových obchodů […]

Smyčka kolem daňových rájů se opět trochu přitáhla

MALÉ PENÍZE: Daňovým rájem se rozumí země, kde se platí zcela minimální daně. Někde se dokonce přímé daně neplatí vůbec a platí se jen některé poplatky nebo jen daně nepřímé jako je například daň z přidané hodnoty nebo její ekvivalent. Pokud má někdo umístěnou společnost v daňovém ráji, kam „ulévá“ peníze, zažil se pro tento stan anglický […]

Švýcarská banka UBS přišla díky zaměstnanci téměř o 36 miliard korun

Dostáváme také dotazy, které se týkají různých podvodů a nesprávného jednání pracovníků bank. Samozřejmě že i v bankách pracují lidé a ti mají různou povahu, tedy se mezi nimi čas od času objeví i ti, kteří nedodržují všechny bankovní pravidla, dokážou je důmyslně obejít nebo jde zkrátka přímo o podvodníky. Podvody bankovních zaměstnanců se nestávají zas […]

Největší přednosti a slabiny Česka z pohledu Světového ekonomického fóra

MALÉ PENÍZE: Světové ekonomické fórum (WEF, World Economic Forum) aktuálně vydalo další z řady Globálních indexů konkurenceschopnosti (GCI, Global Competitiveness Index). Jde o aktivitu, kterou Forum vykonává již po řadu let. Pro vytvoření indexu spolupracuje s několika tisíci respondenty na celém světě. Cílem GCI je primárně ukázat srovnání jednotlivých zemí z hlediska jejich konkurenceschopnosti, resp. konkurence jejich prostředí […]