22.01.2021

Kolik dlužíme

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejnil notifikaci vládního deficitu a dluhu. Notifikaci vládního deficitu a dluhu provádí a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i pro běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Podle maastrichtských kriterií by výše deficitu neměla překročit 3 […]

Případ – poplatky za užívání výtahu

DOTAZ: Paní M. zajímá, jak zohlednit námitky vlastníků SVJ bydlících v 1., případně někdy i 2. patře, že výtah nepoužívají a tedy za něj nebudou platit. ODPOVĚĎ: Jleikož jde o specifickou otázku, požádali jsme o pomoc účetní firmu Účetnictví SVJ. Mnoho společenství vlastníků jednotek (SVJ) toto zohledňuje v rozpočítání odpovídajících nákladů pouze na vyšší podlaží. […]

Největší přednosti a slabiny Česka z pohledu Světového ekonomického fóra

MALÉ PENÍZE: Světové ekonomické fórum (WEF, World Economic Forum) aktuálně vydalo další z řady Globálních indexů konkurenceschopnosti (GCI, Global Competitiveness Index). Jde o aktivitu, kterou Forum vykonává již po řadu let. Pro vytvoření indexu spolupracuje s několika tisíci respondenty na celém světě. Cílem GCI je primárně ukázat srovnání jednotlivých zemí z hlediska jejich konkurenceschopnosti, resp. konkurence jejich prostředí […]

Statistický úřad vydal několik méně optimistických informací

MALÉ PENÍZE: Při bližším sledování zjistíme, že data proudící poslední dobou z Českého statistického úřadu (ČSÚ), nedávají příčinu k nadšenému jásotu nad ekonomickým vývojem naší země. O společenském vývoji (naštěstí) ČSÚ údaje nevydává. Podívejme se tedy na novinky za poslední dva měsíce podrobněji. Uvádíme je heslovitě, jelikož mají samy o sobě již dostatečnou vypovídající schopnost. Na druhou […]

Nejlevnější potraviny? V Libereckém kraji.

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal aktuální průzkum cen potravin v jednotlivých krajích. Jedná se o průzkum na vzorku potravin k 12.červenci 2011. Pro zajímavost jsme připravili porovnání cen podle krajů, abychom zjistili, kde jsou podle tohoto průzkumu ceny nejnižší. Nejprve uvádíme celý průzkum tak, jak jej aktuálně vydal ČSÚ. Tabulka ukazuje potraviny zahrnuté do průzkumu, […]