01.04.2023

Případ – firma na Kypru

DOTAZ: Pan Ď. se ptá, jakým způsobem funguje založení společnosti na Kypru a zda-li jsou tam daňové podmínky opravdu tak výhodné, jak se říká. MALÉ PENÍZE: Tazatel má zřejmě na mysli holdingovou firmu, která bude pouze držet podíly v jiných společnostech a jinak nebude vykazovat jinou činnost. Takovou firmu lze na Kypru založit poměrně jednoduše, ale […]

Případ – možnost prodeje malé firmy

DOTAZ: Pan B. se ptá, jak by mohl prodat svoji firmu, kterou před několika lety založil. Jde o malou firmu v oblasti reklamy a tisku. MALÉ PENÍZE: Není třeba dodávat, že odpovědi na portálu Malé peníze jsou obecné a v konkrétních případech nelze než doporučit obrátit se na odborníky. Nejinak je tomu i v tomto […]