06.03.2021

Něco o webu

V době, kdy píšu tento text a zakládám novou webovou stránku, mám přibližně 20 let praxi v oblasti finančních služeb. Často jsem byl v minulosti svými přáteli a známými žádán o radu z tohoto oboru – ať už se to týkalo úvěrů, osobní finanční situace, podnikání, investic a tak podobně. Nejlepší ze všech otázek je samozřejmě – kam mám investovat, abych na tom hodně vydělal/a? Kdybych znal odpověď, asi bych nyní nesplácel hypotéku…

I já jsem začínal s idealistickou představou, že kdo obchoduje s akciemi, je automaticky bohatý. V některých případech to je i pravda, ale obecně jsem z tohoto očekávání již velmi dávno vyrostl.

Ve své praxi jsem měl tu čest pracovat v několika oblastech finančních služeb – v soukromém i ve státním sektoru. Život mi dal také příležitost se seznámit se způsoby poskytování finančních služeb i v několika dalších zemích Evropy a v USA.

Z vlastní zkušenosti také vím, že o velké peníze (majetek) se vám postará hodně firem – solidních i nesolidních –  a na jeho zhodnocení exi(s)tuje poměrně dost produktů – solidních a méně solidních. Ovšem o ty méně movité lidi, kterých je kolem mě mnohem více, se nikdo speciálně nezajímá. A právě těm je určen portál Malé peníze www.malepenize.cz , kde si navzájem mohou lidé vyměňovat svoje zkušenosti.

Každý sem může napsat o svém problému z finanční oblasti. Pokud mi budou síly stačit, otázku či problém i s možným řešením zveřejníme na webu – ovšem neuvede se jméno tazatele a ani konkrétní data tak, aby nebylo možné tento konkrétní případ čtenářskou obcí identifikovat.

Čtenář by měl také vědět, že nejsem investičním poradcem a ani v tomto směru nijak speciálně licencovanou osobou. Na webu sděluji tedy čistě svoje osobní názory na problematiku podložené mojí dosavadní zkušeností.

J.Müller

Vložte svůj komentář