Desatero investora | Malé PENÍZE Desatero investora | Malé PENÍZE

25.04.2024

Desatero investora

Následující text poskytuje ty nejzákladnější rady, jak by se měl člověk chovat při investování peněz. A je jedno, jak velká ta investice je – zda-li jde o tisícikorunu nebo třeba několik desítek milionů. Desatero přebíráme od Komise pro cenné papíry (dnes součást České národní banky), která tyto základní rady před lety publikovala.

Začínáme tou první, naprosto nejprvnější radou, kterou by se měli všichni beze zbytku řídit – investovat jen do toho, čemu rozumím. Následují rady další, neméně důležité.

(1) Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte. Poraďte se s odborníky. Čtěte informace ze všech dostupných zdrojů (odborná literatura, denní tisk, odborné časopisy, Internet…). Věnujte pozornost i zdánlivým maličkostem.

(2) Nejednejte s firmou, která nemá patřičné povolení. Taková firma nepodléhá státnímu dozoru a navíc se dopouští nezákonné činnosti. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na příslušný dozorový úřad, která Vám podá příslušné informace.

(3) Nekupujte investice nabízené v nevyžádané poště nebo po telefonu neznámým volajícím, ani se nenechejte obchodníkem – byť při osobní návštěvě – k nakoupení investic přemluvit. Dříve, než uděláte konečné rozhodnutí, obstarejte si písemné informace a dbejte na to, abyste jim porozuměli. Pokud máte jakékoli obavy či nejasnosti, obraťte se na odborníka.

(4) Neočekávejte, že se Vám investované peníze určitě vrátí. Důkladně prověřte všechny investice, které nabízejí předem stanovený výnos. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co takové investice nabízejí a za jakých podmínek. Minulé výnosy nejsou v žádném případě zárukou výnosů budoucích.

(5) Nedůvěřujte lákavým nabídkám rychlého zisku nebo neobvykle vysokých výnosů. Vysoké výnosy obvykle znamenají vysoké riziko! Zní-li nabídka až neskutečně dobře, nejspíše neskutečná je. Nezapomeňte, že lákavé výsledky investování v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů.

(6) Zvažte svůj postoj k riziku. Různé investice přinášejí různý stupeň rizika. Vadilo by Vám, kdyby hodnota Vašich investic klesla?

(7) Uvědomte si, co je Vaším cílem. Udržet krok s inflací? Dosáhnout co největšího zhodnocení svých peněz? Přemýšlejte také o tom, jak dlouho si můžete dovolit své peníze blokovat, tedy nemít k dispozici – investice jsou většinou střednědobé nebo dlouhodobé.

(8) Porovnávejte výši poplatků. Jsou rozumné? Odpovídají těm, které si účtují jiné firmy?

(9) Předpokládejte, že osoba, která Vám poskytuje rady, nemusí být a často skutečně není nestranná. Zeptejte se, zda pro společnost pracuje nebo zda je s ní určitým způsobem svázána, i když to může jen znamenat, že doporučuje produkty firmy, která ji zaměstnává.

(10) Dělejte si poznámky ze všech diskusí a jednání, která s příslušnou firmou vedete. Pečlivě uschovejte kopie veškeré korespondence a dokumentů.

Vložte svůj komentář