02.03.2021

Případ – deriváty jako ochrana proti riziku při investici do akcií

DOTAZ: Pan H. se nás ptá, jaké má použít opce či jiné deriváty při investici do akcií tak, aby se zajistil proti riziku poklesu cen takových akcií.

MALÉ PENÍZE: Začínáme poněkud komplikovanějším tématem, i to však patří k investování peněz. U nás zatím není mnoho lidí, kteří by své peníze zhodnocovali investicemi do akcií. Můžeme za tím vidět negativní zkušenost s kuponovou privatizací. Na druhou stranu je třeba říci, že do akcií by měli investovat jen lidé, kteří mají s investicemi tohoto typu nějaké zkušenosti. Pamatujme na první pravidlo investování – investovat jen do toho, čemu rozumím.

Pan H. investuje do akcií peníze v řádu jednotek milionů Kč. Tato částka je dostatečně velká na to, aby bylo možné investicí do akcií získat profit. Ceny akcií se hýbou průběžně během obchodování, tedy je-li příslušná burza otevřená, cena konkrétní akcie se hýbe neustále. Burzy samy mívají nastavené limity na to, kdy může (ale nemusí) dojít k pozastavení obchodování s akciemi. Tedy například pokud cena akcie A klesne kupříkladu o 20%, burza může přikročit k pozastavení obchodování s touto akcií A. Z pohledu investora se podívejme na možnosti omezení rizika fluktuace ceny akcie následovně:

(1) Nejjednodušším způsobem je průběžně sledovat ceny akcií. Existuje spousta komerčních aplikací i aplikací volně k dispozici zdarma na počítače i na mobilní telefony, které průběžně ukazují ceny akcií. Tedy přístup k informaci o ceně akcií je dnes již velmi snadný. Není nutné se na ceny dívat v průběhu dne, u velmi likvidních akcií stačí se na cenu podívat jednou za den či dva. Panu H. bychom vzhledem k investovaným objemům a vzhledem k tomu, že investuje do velmi likvidních (vysoké objemy obchodování) akcií právě tento relativně primitivní, avšak také levný, efektivní a docela spolehlivý způsob zajištění proti ztrátám z investic do cenných papírů.

(2) Dalším způsobem je nastavení tzv. stop-loss. Většina obchodníků s cennými papíry nabízí svým klientům obchodování prostřednictvím webovské aplikace, kde si klient sám uskutečňuje nákupy a prodeje cenných papírů. Aplikace umožňují obvykle nastavení stop-loss, tedy ceny, kdy automaticky dojde k prodeji konkrétních akcií. Tedy např. akcie A mají běžnou cenu kolem 100-120 Kč a vy si nastavíte stop-loss na 80 Kč. Pokud cena akcie v některém momentu klesne na 80 Kč nebo níže, systém automaticky všechny vaše akcie A prodá za aktuální cenu, která je právě na trhu. Má to ale háček.

Pokud dojde k výraznému poklesu ceny, je pravděpodobné, že danou akcii začne prodávat hodně investorů a na trhu tím pádem vznikne přetlak nabídky a následně se zvýší tlak na pokles ceny. Může se vám tedy stát, že se akcie prodají i za mnohem nižší cenu, než je 80 Kč uvedených v našem příkladu, případně se akcie prodají za dlouhou dobu a za pakatel.

Pokud je stop-loss nastaven s příliš malým rozdílem vůči aktuální ceně a cena akcie má běžně vysokou fluktuaci (kolísání ceny), může dojít k automatickému prodeji akcií i v případě, kdy to není pro vaše účely prospěšné. Dejme tomu, že se cena akcie A běžně pohybuje v rozmezí 90-120 Kč a vy si nastavíte stop-loss na 80 Kč. Firma A (emitent akcií A) najednou oznámí nějakou negativní zprávu, která sice způsobí pokles akcií např. na 78 Kč, ale cena akcií se opět vzpamatuje a dlouhodobě roste směrem nad 120 Kč. V takovém případě by při nastavení stop-loss systém zareagoval a vaše akcie by prodal za cenu někde kolem 80 Kč. Bylo by to však pro vás prospěšné? Asi ne. Stop-loss tedy používejte v opodstatněných případech. A použijete-li tedy stop-loss, je nutné velmi důkladně zvážit, na jakou úroveň tento limit nastavit.
Některé obchodní systémy umožňují nastavení upozornění při určité ceně akcií. Zvažte tedy, zda-li si místo stop-loss nenastavit raději takovéto upozornění a při poklesu ceny akcie reagovat individuálně podle toho, jaká byla příčina takového poklesu.

(3) Samozřejmě lze také použít opce. Opce je právo nákupu či prodeje akcie (či jiného aktiva) za předem dohodnutou cenu v konkrétním čase. Za opce se samozřejmě platí. Můžete si tedy na výše zmíněné akcie koupit prodejní opci (právo prodat vaše akcie) na konkrétní částku. Tím si zajistíte, že budete mít možnost v daném čase prodat své akcie alespoň za cenu, na kterou budete mít opci. Tento nástroj se používá obvykle u investic většího objemu a panu H. bychom ji nedoporučili.

U derivátů navíc platí totéž, co u ohně – může to být dobrý sluha, ale je to zlý pán. Jejich použití bychom doporučili jen těm, kdo mají s opcemi nějaké zkušenosti. Bohužel existuje hodně lidí i podniků, které díky neopatrnému či neodbornému investování do derivátů přišlo o spoustu peněz.

Vložte svůj komentář