06.03.2021

Všeobecné podmínky používání webu Malé peníze

1. Portál neslouží ke komerční prezentaci, ale primárně ke sdílení názorů jeho uživatelů. Jakákoli forma komerční reklamy, která není předem dohodnuta provozovatelem portálu, není dovolená. Zejména nejsou dovoleny články více či méně otevřeně či skrytě propagující určitou službu nebo výrobek. Je zcela zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s informacemi.

2. Portál je platformou pro svobodnou výměnu názorů, která nezahrnuje neslušné, nezdvořilé, útočné či jiné komunikace přesahující běžně uznávanou míru etiky. Pokud s někým nesouhlasíte, vyjádřete svůj názor samostatně, věcně a bez napadání třetích osob.

3. Portál je určen k prezentaci názorů svých uživatelů, a tedy kopírování textů z jiných zdrojů není cílem činnosti portálu. Uživatelé by tedy měli prezentovat své názory. Pokud je nutné uvést citaci někoho dalšího, uživatelé nechť důsledně uvádějí zdroje.

4. Provozovatel portálu bude z logiky věci v mnoha případech sám uvádět informace poskytnuté třetí stranou, kde bude uveden zdroj informace.

5. Uživatelé portálu souhlasí s tím, že provozovatel portálu může použít texty nebo obrázky uvedené uživateli na portálu pro svoji další činnost v rámci rozvoje portálu a to včetně reklamy. Uživatelé portálu, kteří se na portálu registrují anebo poskytnou emailovou adresu, souhlasí se zasíláním obchodních a technických sdělení.

6. Doporučujeme uživatelům, aby si chránili své soukromí a na portálu nezveřejňovali přílišné podrobnosti o svém osobním životě. Předejdete tak možnému překvapení, kdy by mohly být takto veřejně poskytnuté údaje zneužité.

7. Jakékoli podnikatelské či jiné subjekty, které by chtěly přímo kontaktovat uživatele portálu, musejí získat předchozí souhlas od provozovatele portálu.

8. Každý uživatel portálu smí vystupovat jen sám za svoji osobu. Vytváření umělých, nepravdivých, opakovaných či jinak zavádějících identit je zakázáno.

9. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo jakýkoli příspěvek upravit či smazat bez udání důvodu.

10. Upozornění! Není-li uvedeno jinak, provozovatel portálu a ani nikdo z přispěvatelů není invetičním či jiným poradcem anebo jakoukoli licencovanou osobou. Názory na portálu vyjádřené jsou čistě osobní názory pisatelů.

Vložte svůj komentář