14.12.2018

Případ – možnost prodeje malé firmy

DOTAZ: Pan B. se ptá, jak by mohl prodat svoji firmu, kterou před několika lety založil. Jde o malou firmu v oblasti reklamy a tisku.

MALÉ PENÍZE: Není třeba dodávat, že odpovědi na portálu Malé peníze jsou obecné a v konkrétních případech nelze než doporučit obrátit se na odborníky. Nejinak je tomu i v tomto případě, kdy se omezíme na obecné záležitosti, které vám však mohou pomoci se zevrubně v problematice zorientovat a zvážit další postup. V případě prodeje firem je dobré se obrátit na specialisty, kteří se tímto typem transakcí zabývají, nejlépe na lidi, jež sami znáte a důvěřujete jim.

První otázka, která zřejmě každého napadne při prodeji firmy, je jakou má asi taková firma hodnotu, tj. za kolik by se dala prodat. Na to jsou oceňovací metody, my se zde ale zmíníme pouze o velmi hrubém a orientačním odhadu. Ten je založen na položce EBITDA (z anglického „earnings before interest, tax, depreciation and amortisation“, tedy výnosy před finančními operacemi, zdaněním a odpisy). Jednoduchým způsob výpočtu (přičemž způsobů výpočtu je několik) je podle standardní výsledovky následující:

+ přidaná hodnota
– osobní náklady
– daně a poplatky
————————-
= EBITDA

Takto vypočtené číslo vynásobte 4, odečtěte od něj objem úvěrů ve firmě a máte velmi velmi orientačně odhadnut řád ceny, kde by se mohla pohybovat hodnota vaší firmy. Jelikož je však hodnota firmy odvislá od mnoha faktorů (sektor, efektivita firmy, pozice na trhu atd. atd.), pro přesnější určení hodnoty firmy je nutné tuto práci zadat někomu, kdo se oceňováním podniků zabývá – to jsou buďto přímo soudní znalci v tomto oboru nebo i specializované firmy, jež se akvizicemi a prodeji podniků zabývají. Avšak i v takovém případě, zadáte-li ocenění dvěma specialistům, není výjimkou, kdy vám předloží dvě různé výsledné hodnoty – ty by se však měly k sobě přiměřeným způsobem blížit.

Dalším takovým orientačním kriteriem jsou tržby prodávané firmy. Říká se, že má smysl prodávat firmu s tržbami alespoň 200 mil. Kč. To je opět jen velmi zevrubné orientační pravidlo. Existují projekty, kde transakce s firmami běžně probíhají i u podniků s tržbami v řádu milionů Kč – jde však o specifické sektory nebo projekty. Tedy firma s tržbami v řádu milionů nebo několika desítek milionů Kč bude na trhu prodejná jen velmi obtížně. Spíše by bylo možné v tomto směru očekávat, že se taková firma prodá někomu z regionu jejího působení, kdo by měl o ni zájem – nejlépe pokud takový zájem již v minulosti projevil.

Prodej firmy má své zákonitosti a obvykle probíhá takto: po ocenění firmy (slouží jako vodítko prodávajícím, kolik by měli orientačně za firmu očekávat) se po trhu konkurenčních firem a finančních investorů rozešle stručná nabídka (upoutávka s těmi nejzákladnějšími údaji) na prodej firmy. Teprve vážní zájemci se seznámí s podrobnostmi o podávané firmě a je-li zájemců dost (tedy alespoň jeden), dojedná se smluvní dokumentace a firma se prodá. Zní to jednoduše, avšak průměrná úspěšnost u nákupů a prodejů firem bývá kolem 10%, jde totiž o dosti obtížný proces.

Vložte svůj komentář