28.06.2022

Případ – „zakuklené“ spoření na důchod

DOTAZ: Pan K. vznesl dotaz na penzijní spoření, které mu nabídla jedna firma, jež má úložky investovat do podílových fondů.

MALÉ PENÍZE: Toto je pěkný příklad na implementaci desatera investora, které uvádíme v části Praktické pomůcky . Budeme na případ pana K. aplikovat některé body tohoto desatera. Pan K. poskytl také prezentaci od příslušné firmy, kde je velmi orientační popis toho, co chtěla tato firma panu K. prodat.

(1) První pravidlo investování zní – investujte jen do toho, čemu rozumíte. Pokud tedy existují nějaké pochybnosti o nějaké investiční možnosti, pokud této investici zcela a úplně nerozumíte, rozhodně neinvestujte. Námitka by mohla znít – vždyť já nerozumím (téměř) žádným investičním produktům, všem těm akciím, podílovým fondům atp. a tedy bych nemohl investovat nikam. V tom případě opravdu neinvestujte, dejte si peníze raději na termínovaný vklad. Pokud jsou jen nějaké pochybnosti o dané investici, je možné také aplikovat jiné pravidlo desatera a to – poraďte se s odborníky. To přichází v úvahu za situace, kdy máte sice solidní povědomost o dané investici, ale nikoli povědomost úplnou a odborník vám pomůže se zorientovat v aktuální situaci.

V tomto konkrétním případě se ukázalo, že informace poskytnuté firmou klientovi byly zavádějící. Ze spoření na důchod se vyklubaly pravidelné měsíční nákupy portfolia podílových fondů. Některé z těchto fondů skutečně nebyly špatné, avšak takovýto „zakuklený“ způsob prezentace dotyčné firmy nebudí zrovna důvěru.

(2) Dalším pravidlem je nejednat s firmou, která nemá patřičné povolení. Zde je situace poněkud složitější. Např. dealer finančních produktů vám může nabídnout nějaké produkty (třeba pojištění), aniž by byl sám licencován. Pro zjednodušení a vaši větší bezpečnost je lepší jednat pouze s licencovanými firmami nebo osobami. Osoby podléhající licenci také totiž zároveň podléhají státnímu dohledu, tedy kontrole. Licence u nás vydává Česká národní banka a jejich seznam najdete na jejich stránkách .

V posuzovaném případě byla firma licencovaná jako investiční zprostředkovatel, což je určitým plusem.

(3) Nenechte se k investici přemluvit a neodpovídejte na nevyžádané nabídky, tak zní další ze zásad. Měli byste sami určovat, co se bude s vašimi penězi dít. Samozřejmě jiná situace je, když vy sami některou firmu (banku, podílový fond, poradce…) oslovíte s dotazem, jaké jsou možnosti investování vašich prostředků. Pak je zcela legitimní, když vás někdo navštíví a nabídku vám poskytne. Mějte však na paměti, že všechny tyto instituce dělají svoji činnost pro zisk a jednotliví prodejci jsou obvykle zainteresovaní (a někdy jde o dosti zajímavé částky) na tom, kolik vám toho prodají. Pokud se jedná o dealera finančních produktů, tak není překvapením, když se vám snaží nejvíce prodat (vnutit) ty produkty, za jejichž prodej má nejvyšší provizi – to mimochodem souvisí s dalším bodem desatera: předpokládejte, že osoba, která Vám poskytuje rady, nemusí být a často skutečně není nestranná.

V případě pana K. šlo jak o nevyžádanou návštěvu, tak o snahu firmy přemluvit jej k investici.

Suma sumárum to tedy vypadá, že by bylo rozumnější si nechat danou investiční příležitost uniknout. Firma prezentovala nákup podílových listů jako spoření na důchod, jednalo se o nevyžádanou nabídku se snahou přemluvit klienta. Plusem budiž, že se jednalo alespoň o licencovanou firmu a hlavně – pan K. se poradil s odborníky.

Vložte svůj komentář