07.03.2021

Případ – jak se bude vyvíjet kurz dolaru?

DOTAZ: Paní B. vznesl dotaz, jak se bude vyvíjet kurz dolaru (USD) vůči koruně. Uvádí i v jakém průměrném kurzu dolary nakoupil.

MALÉ PENÍZE: Kdybychom věděli, co bude dělat kurz dolaru nebo jiné měny, byli bychom teď velmi bohatí. Snažíme se tím naznačit, že kurzy měn jsou ovlivněny velkým množstvím faktorů, zejména pak pokud jde o tak rozsáhle používanou měnu jako je americký dolar.

Uveďme si zde některé z těchto faktorů, jež kurzy obvykle ovlivňují. Vycházíme také z toho, že americká ekonomika je sice mnohem silnější než česká (tedy ve vývoji kurzu obou měn by měla hrát prim), zároveň je však česká ekonomika velmi pevně svázána s ekonomikou EU.

(1) Ekonomika. Ekonomická situace dané země je jedním z klíčových faktorů ovlivňují kurz určité měny. Celkově se posuzuje ekonomická situace země podle několika měřítek, z nichž vybíráme obligátní růst nebo pokles hrubého domácího produktu (HDP). Jde o vyjádření jakéhosi celkového stavu ekonomických odvětví v ekonomice (průmysl, služby). K tomu existuje mnoho dalších indikátorů pro posouzení stavu ekonomiky dané země. Pro čtenáře je asi nejjednodušší si na internetu najít buďto přímo analýzy konkrétní ekonomiky nebo se v případě Česka třeba podívat na stránky Českého statistického úřadu, kde je i sekce o hlavních ekonomických údajích, nebo Eurostatu.

Americká ekonomika byla první, kde se projevila ekonomická krize a Evropa měla v tomto směru za USA určité „zpoždění“ v řádu 6-10 měsíců. Podobně tomu je i u ekonomického oživení, jež se prvně projevilo v USA a teprve o několik měsíců později v Evropě. Z tohoto pohledu nemá momentálně USA nijak zvlášť velký náskok vůči Evropě a těžko čekat významný posun v rozdílu ekonomického růstu USA a EU. Podle stávajících ekonomických analýz se spíše očekává v USA zdrženlivý růst až částečná stagnace.

(2) Úrokové míry hrají také významnou roli, jelikož z pohledu mezinárodního investora je výhodné peníze investovat do měny, resp. do instrumentu denominovaného v této měně (např. dluhopisu), kde je vyšší úroková míra, než je v ostatních zemích. Na tuto situaci se dívejme optikou pouze vybraných měn, jež jsou pro investory důvěryhodné, přičemž USD je měnou nejdůvěryhodnější.
Úrokové míry jsou v hlavních ekonomikách na nízké úrovni, což je „důsledek“ krize (centrální banky snížením úrokových měr podporovaly svoje ekonomiky v oživení). Výhledově tedy čekejme růst těchto sazeb.

Inflace je v USA i v Česku někde kolem 1-2 %. Tedy jen z tohoto pohledu je inflace velmi nízká a nevytváří důvod pro zvýšení úrokových měr (ty by ztlumily výdaje v ekonomice a přibrzdily inflaci).
Centrální banky se rozhodují samozřejmě podle mnoha dalších kriterií, zda-li se budou úrokové míry měnit či nikoli.

(3) Alternativní faktory a investice jsou dalšími parametry ovlivňujícími kurz měny. Aktuálně můžeme zmínit situaci v Libyi, jež je významným vývozcem ropy. Mj. i díky tomu se cena ropy vyšplhala blízko 120 USD za barel. Jak s tím souvisí dolary? Obchody s ropou jsou denominovány právě v USD, což zvýší poptávku po této měně.

Takových faktorů je však velmi mnoho. Mohli bychom sem počítat například také možný zásah USA v Libyi, což by zase z pohledu ekonomiky USA nemusel být pozitivní signál. USA se v minulosti vojensky angažovaly v oblastech těžby ropy, jelikož jejich ekonomika je na ropě naprosto závislá. Na druhou stranu prezident Obama není zjevně příznivcem vojenských akcí, tedy jde o spornou věc, kam tento vývoj povede.

Dále můžeme zmínit např. náladu (sentiment) na trhu, resp. náladu investorů. Tím je míněn obecný trend v převažujících názorech investorů na očekávaný vývoj v té či oné oblasti. Jelikož si na krizi ještě všichni dobře pamatují, jednou z těchto nálad je opatrnost při zvažování investic.

V neposlední řadě by kurz USD vůči české koruně mohla ovlivnit i nějaká specifická poptávka po naší měně, jež by mohla být např. důsledkem prodeje nějakého velkého podniku zahraničnímu investorovi (aerolinky, letiště, energetika…). Podle našich informací se nic takového v brzké budoucnosti pravděpodobně neodehraje.

To jsou tedy jen tři podle nás důležité faktory ovlivňující kurz měny. Je třeba si uvědomit, že na světě jsou tisíce analytiků, kteří situaci na trhu průběžně analyzují. K nějaké větší změně na trhu měn tedy dojde především v situaci, kdy se nějaká veličina změní výrazně jinak, než trh očekává. Tedy např. pokud HDP klesne, nemusí to automaticky znamenat pokles kurzu měny; k tomu by došlo zejm. v situaci, kdy by byl pokles větší, než trh očekával, nebo kdyby nastal pokles místo růstu či stagnace.

Investice do měny je tedy něčím velmi složitým a běžnému investorovi je nemůžeme doporučit. Pro jistotu připomínáme, že nikdo z Malých peněz není investičním poradcem a tedy se jedná čistě o naše osobní názory. Udělali jsme si tady malou anketu v našem dvoučlenném týmu, zda-li bude USD vůči koruně posilovat či oslabovat – výsledkem je názor, že posilovat asi nebude, spíše stagnovat.
Podniky vidí ve změnách kurzů riziko spíše než příležitost k profitu a snaží se proti tomuto riziku zajistit např. sjednáváním forwardových obchodů (nákup měny v konkrétním kurzu na konkrétní datum). Takový přístup je rozumný.

Vložte svůj komentář