07.12.2023

Je to poctivé? (Nekalé obchodní praktiky.)

Je to poctivéJe to poctivé?“ je evropská iniciativa na podporu spotřebitelů a navazuje na příslušnou směrnici EU o ochraně spotřebitele. Jelikož se toto téma také týká prodeje finančních produktů, uvádíme z webu Isitfair.eu černou listinu praktik, které jsou v obchodování zakázané. Bohužel se s nimi čas od času setkáváme i v situaci, kdy se vám snaží někdo prodat finanční produkty běžným účtem počínaje a nějakou sofistikovanou investicí konče. Samozřejmě nepůjde o praktiky týkající se zdravotních výhod, ale ve finanční sféře to jsou spíše praktiky týkající se zavádějících informací o situaci na trhu, konkurenčních výhodách, ale můžeme se často také setkat s velmi rafinovanou praktikou zvanou „citový nátlak“. Pokud se s nějakou nekalou obchodní praktikou setkáte, doporučujeme ji nahlásit České obchodní inspekci či jinému příslušnému úřadu.

Zde tedy následuje černá listina nekalých obchodních praktik; příklady jsme mírně upravili pro domácí podmínky.

(1) Nepravdivé tvrzení obchodníka o tom, že disponuje značkami důvěry a kodexy
Tvrzení, že obchodník podepsal kodex chování, ačkoli tomu tak není. Používání značky důvěry, značky jakosti nebo rovnocenné značky bez získání potřebného povolení. Tvrzení, že kodex chování byl schválen veřejným nebo jiným subjektem, ačkoli tomu tak není. Tvrzení, že obchodníku (jakož i jeho obchodním praktikám) nebo produktu bylo uděleno schválení, potvrzení nebo povolení veřejného nebo soukromého subjektu, ačkoli tomu tak není nebo takové tvrzení není v souladu s podmínkami schválení, potvrzení nebo povolení.

Příklad: Veškeré naše ovoce a zelenina má certifikát 100% bez GMO!
Simona se bála jíst potravinářské výrobky s GMO (geneticky modifikované). Proto ji vyděsilo zjištění, že ve velkém supermarketu, kde nakupovala, bylo u vystaveného ovoce a zeleniny umístěno označení „bez GMO“, ačkoli produkty nebyly certifikovány.

(2) Vábivá reklama
Výzva ke koupi produktů za určitou cenu, aniž by obchodník zveřejnil důvody, na základě kterých se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného obchodníka schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných produktů za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze produktu, rozsahu reklamy a nabízené ceny.

Příklad: Společnost Fly-by-Night Airlines předkládá zvláštní reklamní nabídku na všechny své lety do Barcelony
Tato zvláštní akce byla po dobu jednoho měsíce inzerována v řadě časopisů a na internetu, ale za sníženou cenu byl ve skutečnosti pouze malý blok sedadel. Většina zákazníků, kteří se snažili využít této nabídky, nedostala rezervaci. Letecká společnost by měla být schopna nabídnout za akční cenu rozumný počet míst a měla by přitom vzít v úvahu rozsah reklamy a/nebo (přinejmenším) uvést počet míst, která jsou za akční cenu k dispozici.

(3) Obchodníci, kteří přivábí zákazníky jedním produktem a posléze začnou propagovat jiný produkt
Výzva ke koupi produktů za určitou cenu a poté:
a) odmítnutí ukázat inzerovaný předmět spotřebitelům; nebo
b) odmítnutí přijetí objednávek produktu nebo dodání produktu v přiměřené lhůtě; nebo
c) předvedení vadného vzorku produktu, s úmyslem propagovat jiný produkt.

Příklad: Velká sleva na malé auto! Dvousedadlový LePetit 007sx. Nyní pouze 299 500 Kč!
Michal uvažoval o koupi ojetého vozu, ale když v nedělních novinách objevil tuto reklamu, ještě týž den odpoledne se vypravil k prodejci vozů. Nicméně když tam přišel, pocítil zklamání. Obchodník mu sdělil, že všechny vozy 007sx jsou „vyprodány“ a že další budou v prodeji možná až za „měsíce“. Prodavač aut se snažil Michala přimět ke koupi o něco většího vozu „Grossiz“ za vyšší cenu: 399 500 Kč.

(4) Klamné využití „Omezených nabídek“: „Zvláštní nabídka, pouze dnes!“
Nepravdivé tvrzení, že produkt bude dostupný pouze po omezenou dobu nebo že bude dostupný pouze po omezenou dobu za určitých podmínek, za účelem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí bez příležitosti nebo času potřebného k učinění informované volby.

Příklad: Do 24 hodin si kupte „Sedmistupňový program Josefa Svalovce na vypracování superpevného břicha“ a zaplatíte polovinu běžné ceny! Neváhejte! Akce končí o půlnoci 30. června 2010. Tento produkt se již nikdy nebude nabízet. Sportovní trenér Pepa Svalovec dospěl k závěru, že tajemství, které v rámci tohoto programu odhaluje, má příliš velkou cenu. Koupit teď>>
„Akci“ na tento informační produkt firma prodloužila o týden, což stejně po celou dobu zamýšlela.

(5) Poprodejní servis v jiném jazyce: např. marketing v češtině, poprodejní servis v angličtině
Závazek poskytnout poprodejní servis spotřebitelům, s nimiž obchodník před uzavřením obchodní transakce komunikoval jazykem, který není úředním jazykem členského státu, v němž se obchodník nachází, a následné poskytování servisu pouze v jiném jazyce, aniž to bylo spotřebiteli jasně sděleno předtím, než se spotřebitel zavázal k obchodní transakci.

Příklad: Všechny počítače zahrnují pokročilou technickou podporu. Promluvte si se skutečnou lidskou bytostí na naší non-stop horké lince Babel Computers „Mluvíme vaším jazykem“
Anna je Češka a začátečnice v oblasti počítačů. Od přítele se dozvěděla, že jistá firma se sídlem v sousedním Německu prodává počítače za nižší cenu, než kolik stojí v Česku. Obchodní zástupce, se kterým jednala, mluvil plynně česky. Když však Anna měla problém a zatelefonovala na horkou linku technické podpory firmy Babel Computers, zjistila, že tam mluví pouze německy.

(6) Inzerování produktů, jejichž prodej není dovolený
Tvrzení nebo jiné vytváření dojmu, že prodej produktu je dovolený, i když tomu tak není.

Příklad: Ohromte své přátele těmito žravými rybami: piraně přímo z Amazonky
Roman byl překvapen, když se u dveří jeho bytu objevila policie. Ukázalo se, že piraně, které koupil přes internet, nebyly schváleny pro prodej v Evropě. Policie chtěla vědět, odkud Roman tyto ryby má.

(7) Zavádějící představa o právech spotřebitele: „Speciálně pro Vás“
Uvádění práv, která spotřebitelům vyplývají ze zákona, jako přednosti obchodníkovy nabídky.

Příklad: Speciální nabídka pro Vás: nákup s vyhlídkou dvou pohodových let. U nás, ve WashCo, víme, jaké nepříjemnosti můžete zažívat, když se vám rozbije nová pračka. Vzhledem k tomu, že jste váženým zákazníkem naší firmy WashCo, rádi bychom vám nabídli zvláštní dvouletou záruku. To znamená, že pokud se v kdykoli v průběhu příštích dvou let výrobek rozbije, zařídíme jeho opravu nebo ho zdarma nahradíme výrobkem novým.
To je zakázáno, protože dvouletá záruka na vadné zboží není žádný význačný rys. Dvouletá záruka na vadné zboží je podle Evropského práva (Směrnice 1999/44/ES o prodeji a zárukách) povinná.

(8) Advertorialy: „Neurčitá / zkreslená sdělení“
Využití prostoru ve sdělovacích prostředcích k propagaci produktu, za kterou obchodník zaplatil, aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu, obrázků nebo zvuků jednoznačně poznat (placená reklama ve formě novinových článků, advertorial). Směrnice Rady 89/552/EEC tím zůstává nedotčena.

Příklad: z časopisu TREKKER MAGAZINE, „S dětmi na horách: výprava do francouzských Alp“ – od Štěpána Turisty: „Zorganizovat expedici není nikdy snadné, ale když s sebou berete batole, přidáváte další činitel obtížnosti. Letos v létě jsem s sebou vzal svého 11měsíčního syna Jeníka trpícího kolikami, aby se trochu nadýchal čerstvého horského vzduchu. V členitém terénu prokázal svou cenu kočárek Beddy-bye Stroller. Tento výrobek od firmy BambinoSports je lepší, než kterýkoli jiný produkt na trhu s výrobky pro turistiku a horolezectví…“

Poznámka: Turistova výprava byla plně sponzorována firmou BambinoSports, ale on tuto skutečnost neuvedl. Mimoto text sice působí jako článek, ale prostor v časopise Trekker Magazine si ve skutečnosti koupila firma BambinoSports.

(9) Marketing, který využívá obav spotřebitelů o bezpečnost
Přehnané zneužívání strachu z bezpečnostních rizik „Věcně nesprávné tvrzení o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si produkt nezakoupí.“

Příklad: Je vaše rodina dnes v noci v bezpečí? Víte, že 55% všech domácností se alespoň jednou stane obětí vloupání? To znamená více než 50% pravděpodobnost, že vám a vaší rodině bude ukraden majetek, nebo že vám nějaký zločinec dokonce fyzicky ublíží. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak můžete svůj majetek a svou rodinu zabezpečit: GetFamilySafe™, domácí poplašný systém získávající cenu.

Tato klamavá reklama opomíjí zmínku o tom, že vysoká čísla statistiky vloupání pocházejí z části města s vysokou kriminalitou, a tudíž nejsou charakteristické pro všechny oblasti.

(10) Použití léčky k oklamání spotřebitele
Propagace výrobku podobného výrobku konkrétního výrobce způsobem, jenž cíleně vede k uvedení spotřebitele v omyl tak, že uvěří, že daný výrobek je vyroben týmž výrobcem, i když tomu tak není.

Příklad: Nové! Blacksmith XD2. Tento nový, zdokonalený přístroj na espreso využívá filtry Zennsio XD1, ale pořídíte ho za polovinu ceny předchozích modelů Zennsio.
Tato reklama klame vyvoláním dojmu, že Blacksmith XD2 má nahradit dřívější modely Zennsio XD, ale ve skutečnosti se jedná o naprosto odlišný produkt od úplně jiného výrobce. Obchodníci někdy klamou spotřebitele tím, že výrobky nabízejí v obalu, který celkově působí jako obal od známého konkurenčního výrobce.

(11) Pyramidové programy
Zahájení, provozování nebo propagace pyramidového programu, kdy spotřebitel zaplatí za možnost získat odměnu, která závisí především na získávání nových spotřebitelů do programu, a nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů.

Příklad: Velký výdělek ve volném čase a z pohodlí domova!!! Přiveďte pět přátel, kteří by pracovali pro síť BambinoSports, a získejte zdarma tento exkluzivní kočárek Beddy-bye Stroller! Čím více přátel přivedete do sítě BambinoSports, tím více peněz získáte.
Podmínky:
1. Chcete-li se připojit k síti BambinoSports, musíte předem uhradit jednorázovou platbu 10,00 eur.
2. Výše veškerých odměn je podmíněna počtem nových členů, které přivedete do sítě.
Toto je zjevně pyramidový program, protože pro vstup je zapotřebí uhradit předem 10,00 eur a především členové obdrží úhradu, pokud přivedou nové členy.

(12) Klamavá reklama: např. „Končí pronájem! Musíme se zbavit všech zásob!“
„Tvrzení, že obchodník zamýšlí ukončit obchodování nebo se stěhuje, ačkoli tomu tak není.“

Příklad: Likvidační výprodej! 50% sleva na všechny Beddy-bye Strollers! Veškeré zboží musí pryč!
Prodejce kočárku, firma BambinoSports, ve skutečnosti ani není nesolventní, ani se nestěhuje. Jedná se o pouhý marketingový trik s cílem vyvolat větší prodej.

(13) Klamavá tvrzení o výhře: Jak vyhrát v loterii
Tvrzení, že produkty usnadní výhru ve hrách založených na náhodě.

Příklad: Konečně MŮŽETE vyhrát v loterii! Nový software založený na algoritmech, který byl vyvinut v laboratoři CERN, pomáhá naklonit šance na vaši stranu.
Ani tento software, ani nic jiného vám nemůže dopomoci k výhře u her založených na náhodě. Zmíněná tvrzení jsou ve všech případech klamavá.

(14) Nepravdivá tvrzení o léčivé schopnosti: „Trickium 24 způsobí, že zhubnete“
Nepravdivé tvrzení, že produkt může vyléčit nemoci, poruchu nebo tělesné postižení.

Příklad: Jak byste se cítili s bujnou kšticí? O 10 let mladší? Mnohem mužnější? Vlasový gel MiracleGrow je v praxi vyzkoušený produkt na omlazení vlasů. Stačí, abyste si malé množství MiracleGrow třikrát denně vmasírovali do pokožky hlavy, a za tři týdny budete mít na hlavně plno vlasů.
Zbytečný vlasový produkt: Pan Váňa obdrží od jisté firmy v jiné zemi běžnou poštou dopis, v němž se tvrdí, že díky jejich produktu mu do tří týdnů opět vyrostou vlasy. V dopise se uvádí, že produkt je „vyzkoušený v praxi“. Jenže nefunguje.
Směrnice napadá obzvláště firmy, které předkládají nepravdivá tvrzení, že produkt dokáže vyléčit nemoci, poruchu nebo tělesné postižení. Obchodník, který něco tvrdí o účinku výrobku, musí své tvrzení doložit – bez ohledu na to, kde má sídlo.

(15) Klamavé informace o tržních podmínkách
Poskytování věcně nesprávných informací o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit si produkt s úmyslem přimět zákazníka k jeho pořízení za méně výhodných podmínek, než jsou běžné tržní podmínky.

Příklad: S tenisovou raketou Propulsion™ vyhrál George Mederer pětkrát po sobě turnaj ve Wimbledonu! Teď s touto raketou můžete hrát také. Je k dostání výhradně od Tennis Pro Online. Kupte si ji nyní, dokud je na skladě.
V rozporu s touto reklamou je raketa ve skutečnosti k dostání u mnoha maloobchodních prodejců (a obvykle za podstatně nižší cenu, než jakou nabízí firma Tennis Pro Online).

(16) Ceny: „Gratulujeme! Vyhrál jste cenu“
Obchodní praktika, v níž se tvrdí, že v rámci propagace probíhá soutěž o ceny, aniž by byly uděleny ceny, které odpovídají uvedenému popisu, nebo jejich odpovídající náhrada.

Příklad: Gratulujeme! Vyhrál jste přes 100 eur v cenách! Zavolejte hned a ceny si vyzvedněte. Nabídka končí 31. května 2010.
Firma, která stojí za touto reklamou, nikdy neuděluje ceny nebo uděluje ceny podstatně nižší hodnoty než 2 500 Kč. Když spotřebitelé zatelefonují na číslo uvedené v reklamě, je jim nabídnuta koupě některých kosmetických výrobků.

(17) Nepravdivé vytváření dojmu bezplatných nabídek: „Sluneční brýle zdarma“ nebo „vyzváněcí tóny GSM na Váš mobilní telefon zdarma“
Popis produktu slovy „gratis”, „zdarma”, „bezplatně” a podobnými, pokud musí spotřebitel zaplatit jakékoli jiné náklady, než jen nevyhnutelné náklady spojené s reakcí na obchodní praktiku a s vyzvednutím nebo doručením věci.

Příklad: Děkujeme, že jste se zapsali. Zavolejte nám teď a dostanete ZDARMA svůj dárek: značkové sluneční brýle Impulse
* Sluneční brýle získáte s objednávkou kteréhokoli prázdninového balíčku Sun Breaks v hodnotě 2 000 eur nebo vyšší.

Tato reklama budí dojem, že spotřebitel obdrží zdarma jedny sluneční brýle za to, že se připojí k adresáři, ale věta napsaná drobným písmem uvádí, že to platí pouze v případě, že si spotřebitel objedná prázdninový balíček za více než 2 000 eur.

(18) Zavádějící objednací formuláře
Přiložení faktury nebo podobných dokladů pro provedení platby k marketingovým materiálům, čímž se ve spotřebiteli vyvolá dojem, že si inzerovaný produkt již objednal, ačkoli tomu tak není.

Příklad:
BambinoSports
21 rue du Trone
1000 Bruxelles
21. června 2010
Vážený pena,
děkujeme, že jste firmě BambinoSports zaslal svou objednávku. Rezervovali jsme pro Vás kočárek pro běžce StrollesTM. Tento výjimečný kočárek používají vrcholoví atleti, například Adam Johanson, otec a zároveň trojnásobný vítěz Trans-saharského ultramaratonu.
Chcete-li svůj kočárek Strolles získat, převeďte prosím částku 945,00 eur na bankovní účet uvedený dále. Podrobnosti o této transakci naleznete na následující stránce.
Děkujeme Vám za objednávku.
S pozdravem,
Tým společnosti BambinoSports
Popis zboží Množství Cena
Kočárek pro běžce StrollesTM 1 ks 900.00
Mezisoučet 900.00
DPH 45.00
Celkem 945.00
IBAN BE91 0017 2067 8234 * BIC GEBABEBB * Číslo DPH: BE 0989.286.593
Reklama vyvolává dojem, že spotřebitel si kočárek už objednal. Díky uvedení bankovních údajů, čísla DPH a kategorizace to vypadá jako faktura.

(19) Profesionální obchodník se tváří jako spotřebitel
Nepravdivé tvrzení nebo vyvolávání dojmu, že obchodník nejedná za účelem spojeným s jeho obchodní nebo podnikatelskou činností, řemeslem nebo povoláním, nebo klamná prezentace obchodníka jako spotřebitele.

Příklad: Ojetý vůz Mundano sedan, 1995; 135,000 km; jako nový; volejte Ivana vždy večer: 04 776 8897; € 1,995
Michal se po zklamání, které zažil u obchodníka s automobily, rozhodl koupit ojetý vůz od soukromníka. Když na vývěsné tabuli v místním supermarketu uviděl tento plakát, zavolal na uvedené číslo, aby se na auto přeptal. Michal počítal s tím, že u soukromé osoby dostane lepší cenu než u dealera. Po telefonu vystupoval Ivan tak, jako by prodával své vlastní auto. Michal však později zjistil, že Ivan má profesionální firmu na dovoz a vývoz aut.

(20) Poprodejní servis: „Celoevropské záruky“
Vyvolávání klamného dojmu, že poprodejní servis k výrobku je dostupný v jiném členském státě, než ve kterém je výrobek prodáván.

Příklad: Součástky do replik automobilů Hansome. Celoevropská non-stop poprodejní podpora
Tonda si koupil novou převodovku pro svou repliku vozu z roku 1920 od firmy Hansome sídlící v anglickém Sheffieldu. Firma tvrdila, že nabízí podporu po celé Evropě. Když však Tonda začal mít s převodovkou problémy, dodavatel mu odmítl poskytnout odpověď na jeho dotazy. Prohlašovali, že poprodejní podporu nabízejí pouze ve Spojeném Království. Tonda tedy předložil inzerát, v němž stálo „Celoevropská non-stop poprodejní podpora“, ale firma tvrdila, že nabízejí celoevropskou podporu pouze na vybrané produkty.

(21) Prodej pod nátlakem: „Ano, můžete odejít poté, co vyřídíme všechny papíry“
Vytvoření dojmu, že spotřebitel nemůže provozovnu opustit bez uzavření smlouvy.

Příklad: Výlet lodí – z pekla…
Jan a Marie, starší manželský pár z Prahy, trávili dovolenou ve Středomoří. Podnikli příjemný výlet lodí k některým ostrovům, aby si tam prohlédli pár prázdninových domů. Jeden z domů se jim líbil, ale realitnímu agentovi řekli, že by si to chtěli ještě promyslet. Když se však už měli vracet na pevninu, realitní agent požadoval podepsání rezervační smlouvy. Vypadalo to, že je neodveze zpátky, dokud smlouvu nepodepíšou. Bylo už docela pozdě a manželé museli další den brzy ráno stihnout letadlo. Protože se zdálo, že podepsání smlouvy je jediný způsob, jak se dostat z ostrova, neochotně to udělali.

(22) Agresivní podomní prodej: „Ano, odejdu, jakmile vyřídíme administrativní záležitosti“
Osobní návštěvy u spotřebitele a nedbání požadavku spotřebitele opustit jeho byt a nevracet se, kromě situací a v rozsahu odůvodněném podle vnitrostátních právních předpisů za účelem vymáhání smluvních závazků.

Příklad: Maraton s mobilním telefonem
Jistý mobilní operátor si domluvil schůzku s Marií. Obchodní cestující za ní přišel domů. Provedl analýzu její současné situace a sdělil jí, že jeho společnost by jí mohla nabídnout výhodnější smlouvu. Když jí to vysvětlil, Marie se přesto rozhodla, že tak malé úspory jí nestojí za to, aby podstupovala martýrium spojené se změnou operátora.
Obchodní cestující však pořád dokola opakoval tytéž obchodnické fráze a vůbec nereagoval na žádost Marie, aby odešel. Marie to nevydržela a smlouvu nakonec podepsala, jen aby se toho otravného člověka zbavila.

(23) Vytrvalý a nevyžádaný prodej: „Po třetím telefonátu možná dojde na podepsání smlouvy …“
Vytrvalé a nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo jiných prostředků přenosu na dálku, kromě situací a v rozsahu odůvodněném podle vnitrostátních právních předpisů za účelem vymáhání smluvních závazků. Tím nejsou dotčeny článek 10 směrnice 97/7/ES a směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES.

Příklad: Nadšenec do miniatur. Časopis pro sběratele miniatur. Víme o vašem nadšení pro miniatury, a proto jsme si dovolili přidat vás do svého adresáře. Každý týden budete dostávat nabídky od sběratelů miniatur po celé Evropě.
Tento dopis obdržel Martin od jistého časopisu. Začal pak dostávat nabídky od časopisu a jeho partnerů. Někdy to bylo až 10 e-mailů během jediného dne! O zařazení do adresáře nikdy nežádal. Ve svých e-mailech pak požadoval, aby byl z adresáře odstraněn, ale to zůstalo bez odezvy.

(24) Pojistné nároky (nebo nikdo nebere telefon)
Požadavek, aby spotřebitel žádající plnění z důvodu pojistné události předložil doklady, které nelze odůvodněně pokládat za důležité pro stanovení oprávněnosti nároku, nebo systematické neodpovídání na související korespondenci za účelem odradit spotřebitele od uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy.

Příklad: Vážený pojištěnče, abychom mohli vyřídit Vaši stížnost, požadujeme účtenky nebo jiné doklady o koupi všech věcí obsažených ve ztraceném či ukradeném zavazadle.
Bylo by prakticky nemožné dohledat účtenky nebo jiné doklady o koupi všech věcí, které se ztratily nebo byly ukradeny…, a právě s tím pojišťovna počítá.

(25) Přímé nabádání dětí: „Jdi a kup si knihu!“
Začlenění do reklamy přímého nabádání určeného dětem, aby si inzerované produkty koupily nebo aby přesvědčily své rodiče nebo jiné dospělé, aby jim je koupili. Tímto ustanovením není dotčen článek 16 směrnice 89/552/EHS o televizním vysílání.

Příklad: Haló děti! Přesvědčte své rodiče, aby vám koupili DVD s trilogií Golden Horrorscope, a my si vás zapíšeme, abyste mohli vyhrát výlet pro čtyři osoby do tematického parku Golden Hills.
Toto je přímé apelování na děti, což je ve všech médiích zakázáno (internet, TV, časopisy). Je pravděpodobné, že děti budou na rodiče dotírat, aby jim DVD koupili. Rodiče možná budou potřebovat ucpávky do uší…

(26) Setrvačný prodej
Požadování okamžité nebo odložené platby za produkty dodané obchodníkem, avšak nevyžádané spotřebitelem, nebo vrácení nebo uschování takových produktů, kromě případů, kdy se jedná o náhradní produkt dodaný v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 97/7/ES (setrvačný prodej).

Příklad: Vážená Ivo, zde je náramek, který jste žádala. Poskytněte nám prosím údaje o vaší kreditní kartě, a to buď na přiloženém formuláři, nebo online na adrese www.real-gems.eu.
Z vaší kreditní karty odepíšeme ve třech měsíčních splátkách po 1 500 Kč.

Iva si nevzpomíná, že by si od této společnosti někdy koupila náramek.

(27) Citový nátlak
Výslovné sdělení spotřebiteli, že pokud si produkt nebo službu nekoupí, ohrozí to pracovní místo nebo živobytí obchodníka.

Příklad: Prodavač „přijde o práci“…
Eva byla šokována, když prodavač v obchodě s elektrickými přístroji začal plakat. Naléhal na ni, aby si koupila vysavač, který si prohlížela. Tvrdil přitom, že když nesplní kvótu prodeje na ten měsíc, přijde o místo. Dobrosrdečná Eva nevěděla, co má dělat…

(28) Klamná výhra ceny
Vytváření klamného dojmu, že spotřebitel již vyhrál nebo vyhraje, popřípadě že vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, cenu nebo jinou obdobnou výhodu, ačkoli ve skutečnosti neexistuje žádná taková cena ani obdobná výhoda nebo pro získání ceny nebo jiné obdobné výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají výdaje.

Příklad: Jste výhercem! Vyzvedněte si svou velkolepou výhru: 2 500 000 Kč!!! Jak si můžete o výhru požádat: Musíme hradit daně a další náklady spojené s provozováním loterie. Chcete-li získat svou výhru, převeďte 2 500 Kč na bankovní účet uvedený dole a uveďte informaci: „Výherce hlavní ceny, [vaše jméno].“
Klamná loterie. Josef má obrovskou radost z oficiálně vypadajícího dopisu, který dostal poštou a ve kterém se píše, že vyhrál v loterii. Žádná výhra však ve skutečnosti neexistuje a společnost ho prostě obere o jeho 1 000 eur. Nikdy je nedokáže dostat zpátky. Toto je stále běžnější podvod.

Komentáře

  1. Ferdinandkdeste :

    Příklad klamné reklamy.V televizi propagovaná vrchní dlažba z kamínků jako dokonalá …atd .V programu i na internetových stránkách TOPSTONE ,z návodu na použití: … odsysypeme materiál z pytle.. promícáme s lepidlem ….na suchý podklad… . Přičemž je materiál dodávaný v zalepených igelitových pytlích určených na 1m² ,obsahuje kámen s odkapávající vodou.I laikovi musí být jasné,že epoxydové lepidlo neváže vodu,tudíž je nutné kamínky předem vysušit.Není mi známo nic o upozornění zákazníka na tuto situaci,jenž značně komplikuje použití.Nehledě na skutečnost,zdali voda je počítána jako náhražka za množství kameniva,nebo je navíc jako přívažek.Přitom se jedná o procentuálně sledovatelný výsledek množství.
    Nevím jak je možné,na tuto nekalou obchodní praktiku upozornit veřejnost.Je s podivem,že takto vzhledově upravené betonové dlaždice prodává obchod za cenu méně jak poloviční,proti samotnému materiálu.1m²kameniva s lepidlem 341Kč – 1m²dlaždic s kamenivovou povrch.úpravou pod 150Kč.

Vložte svůj komentář