Případ – neoprávněná transakce na kreditní kartě | Malé PENÍZE Případ – neoprávněná transakce na kreditní kartě | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – neoprávněná transakce na kreditní kartě

DOTAZ: Paní L. objevila na výpisu transakcí ze své kreditní karty jednu transakci, kterou ve skutečnosti neprovedla. Jak má postupovat?

MALÉ PENÍZE: Neoprávněné transakce se na platebních kartách čas od času mohou objevit, i když jde o výjimečnou situaci. Je nutné zachovat chladnou hlavu a jednat rozhodně a rychle.

Při prověření neoprávněné transakce doporučujeme udělat bez váhání následující kroky.

(1) V první řadě je vhodné začít u sebe a prověřit, zda-li jste sami přeci jenom transakci neprovedli a zkrátka na ni nezapomněli. Stačí si k tomu projít potvrzení o provedených karetních transakcích za poslední měsíc. Někteří obchodníci totiž používají názvy platebních terminálů, které se mohou výrazně lišit od zařízení, kde jste kartou platili, což je velmi matoucí.

(2) Zeptejte se členů vlastní rodiny či jiných lidí, kteří mají k vaší kartě přístup, zda-li transakci neprovedli oni. Překvapivě velký počet neoprávněných transakcí mají na svědomí právě členové vlastní rodiny, kteří si kartu „vypůjčí“ a neváhají ji použít, často v době, kdy je její majitel např. na služební cestě.

(3) Podejte reklamaci transakce u svojí banky. Z důvodu rychlosti můžete reklamaci podat telefonicky. V každém případě však reklamaci podejte písemně doporučeným dopisem, ať máte pro případ negativního vývoje situace důkaz o podání reklamace. Dopis s reklamací nadepište zřetelně slovem „reklamace“, jelikož na řešení reklamací existují v bankách standardní postupy, odlišné např. od řešení dotazů klientů. Reklamace se také v bance sledují, včetně jejich počtu atp.

Doporučujeme, abyste reklamovali jakoukoli částku. Tedy nemávněte rukou nad nízkou částkou neoprávněné transakce. Pokud je daná transakce neoprávněná, rozhodně ji vždy reklamujte. Může se totiž stát, že někdo jen vaši kartu testuje a příště může vaši kartu využít k něčemu mnohem většímu.

Dále doporučujeme mít platební kartu pojištěnou. Pojištění neoprávněně provedených transakcí na kartě nabízí dnes snad už všechny banky a úvěrové společnosti a pojistné činí několik set korun ročně. Až si budete kartu pojišťovat, dbejte na to, aby se pojistná částka rovnala limitu vašich transakcí na kartě. Máte-li tedy např. limit na kartě 50 tisíc Kč, mělo by být pojištění karty také na 50 tisíc Kč.

Některé podmínky pojistného platebních karet mohou požadovat, aby byl příslušný případ hlášen na policii. Proto se při reklamaci transakce rovnou také informujte o podmínkách pojištění a zda-li musíte zajít na policii a poskytnout bance nebo pojišťovně o tomto úkonu doklad.

Vložte svůj komentář