Případ – spořicí karta | Malé PENÍZE Případ – spořicí karta | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – spořicí karta

DOTAZ: Paní B. někdo nabízel spořicí platební kartu. Ptá se, jestli něco takového skutečně existuje, nerada by někomu naletěla.

MALÉ PENÍZE: Tzv. spořicí platební karta existuje, v Česku nejde zatím o nijak velmi používaný nástroj. Jde ve skutečnosti o kombinaci spořicího účtu k běžnému účtu a platební karty. Výraz „spořicí karta“ je jen marketingovým názvem pro totéž.

Ve světě se spojení spořicího účtu a platební karty používá spíše pro debetní karty, tedy platební karty, které vám přímo strhnou peníze z účtu. Dnes se ale můžete setkat také se stejným spojením u kreditních karet, tedy karet, kde dochází ke splacení dlužné částky jednorázově, nejčastěji měsíčně.

Spořicí účet jsme již na Malých penězích rozebírali – jde o dodatkový účet k vašemu běžnému účtu, kde se vaše prostředky automaticky ukládají na termínovaný vklad, typicky na vklad jednodenní, čímž dosáhnete vyššího úrokového výnosu.

Z pohledu nakládání s penězi a kartou je tedy jedno, zda-li máte běžný účet, spořicí účet a platební kartu nebo zda-li si pořídíte tzv. spořicí kartu a banky vám automaticky povede spořicí a běžný účet, ať už to bude jakkoli marketingově zabalené. V obou případech bude produkt fungovat stejně.

V obou případech je také nutné dávat pozor na dostatek peněžních prostředků určených na splátku transakcí na kartě. V případě debetní karty to je jednoduché – nemáte-li dostatek prostředků na krytí transakce, ta se zkrátka neprovede.

Pokud jde o kartu kreditní, musíte zajistit dostatek prostředků na účtu v době splatnosti karty. Pokud tam totiž budete mít peněz nedostatek, bude vám banka nesplacenou částku úročit jako na běžné kreditní kartě a takové úroky nebývají rozhodně malé. K tomu se mohou připočítat také další poplatky, takže se taková situace může také dost prodražit. Nejbezpečnějším opatřením je tedy udržovat na účtu objem peněz o něco málo vyšší, než je váš limit na kartě. K mírnému přečerpání limitu karty totiž může v praxi dojít. To ale také znamená, že nebudete mít tyto prostředky volně k dispozici, což poněkud omezuje hlavní výhodu kreditní karty a to tu, že můžete provádět platby, aniž byste k tomu měli momentálně vázané konkrétní peníze.

Pozor také na to, že čerpání peněz z tzv. spořicí karty jinak než prostřednictvím karetní transakce bývá velmi omezené a někdy i nemožné.

Rozhodnou tedy poplatky, které by se v případě balíčku se spořicí kartou a balíčku účet-„spořák“-karta neměly nijak výrazně lišit. Možná s výjimkou reklamních akcí bank, ale na ty vám Malé peníze těžko mou dát doporučení, protože každá reklamní akce dříve nebo později končí a banka vám nastaví obvykle zcela standardní poplatky.

Vložte svůj komentář