Případ – předčasné splacení úvěru | Malé PENÍZE Případ – předčasné splacení úvěru | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – předčasné splacení úvěru

DOTAZ: Pan R. by chtěl splatit úvěr ještě před dobou jeho splatnosti a ptá se, je-li to možné.

MALÉ PENÍZE: Máte-li možnost předčasného splacení uvedenou ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách, je předčasné splacení úvěru možné, jinak nikoli. Bohužel nevíme, jaký typ úvěru tazatel má, tedy uvádíme pro přehled některé možnosti, které mohou v reálném životě nastat.

Pod předčasným splacením úvěru si představme jeho částečné nebo úplné splacení ještě před dobou jeho úplné splatnosti.

(1) Úvěry pro lidi. Nejčastějším typem úvěru, který si lidé berou, je hypotéka. Zde je situace přehledná – buďto máte fixaci úroku nebo ne. V případě fixovaného úroku (úrok je pevně stanovený na konkrétní dobu, např. 3 roky), můžete úvěr předčasně splatit poté, co doba fixace uplyne. Jinak byste museli úrok doplatit až do konce fixovaného období, takže by se vám předčasná splátka rozhodně nevyplatila.

Pokud úrok fixovaný nemáte, můžete úvěr předčasně splatit kdykoli.

U hypoték však lidé obvykle nějakou fixaci volí. U úroku bez fixace se totiž lidé vystavují riziku, že úroky mohou (byť krátkodobě) narůst ne velmi vysokou hodnotu, kterou budou lidé muset platit. Toto u fixovaného úroku nastat nemůže, ten je po celou dobu fixace neměnný. V současné době jsou úroky obecně na nízké úrovni, takže je výhodnější úroky fixovat na delší dobu.

Lidé si také občas berou spotřebitelské půjčky – ty existují v mnoha formách ať už jako bankovní půjčky, půjčky nebankovních institucí nebo spotřebitelské úvěry prodávané společně s prodejem nějakého výrobku. V současné době jsou úroky spotřebitelských půjček velmi vysoké (RPSN se blíží 100% ročně), proto je pro dlužníky výhodné takový úvěr splatit co nejrychleji. U spotřebitelských půjček tedy doporučujeme dbát na to, abyste možnost předčasného splacení půjčky měli vždy. Zda-li u toho konkrétního úvěru taková možnost existuje, to se dozvíte e smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách.

U nás se spotřebitelské úvěry s možností předčasného splacení objevují poměrně často, ale není toto pravidlem. Pozor však na případné „manipulační“ a „administrativní“ poplatky za předčasné splacení úvěru, které mohou být také vysoké – nejprve si tedy prostudujte ceník příslušné instituce.

(2) Úvěry pro podniky a podnikatele. Škála úvěrů a úvěrových linek je v tomto sektoru dosti široká, nicméně platí obdobně totéž, co u úvěrů pro lidi – je nutné se podívat do úvěrové smlouvy.

Možnost předčasného splacení úvěru není tak běžná u dlouhodobých investičních úvěrů. Na druhou stranu banky běžně nabízejí např. kontokorentní úvěry, které můžete do určeného limitu čerpat i splatit kdykoli.

I u podnikových úvěrů může být nastavena fixace – zde se spíše používá výraz úrokový swap, ve skutečnosti však jde o totéž, co jsme uvedli u hypoték. Setkáváme se s takovouto fixací spíše u dlouhodobějších úvěrů.

Ještě si uveďme jednu poznámku, kdy je vhodné úvěr předčasně splatit. Je to především v situaci, kdy je úvěr zatížen vysokou úrokovou sazbou. Naopak máte-li úvěr s velmi nízkým úrokem, bývá lepší si jej „ponechat“ a splácet podle naplánovaných splátek.

Vložte svůj komentář