Případ – úroky na kreditní kartě | Malé PENÍZE Případ – úroky na kreditní kartě | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – úroky na kreditní kartě

DOTAZ: Pan R. používá kreditní kartu. Jednou neuhradil celou splátku za kartu včas a zpozdil se asi o 2 dny. Banka mu však naúčtovala úrok i za bezúročné období – jak má vůči bance postupovat?

MALÉ PENÍZE: Nevíme sice, o jakou konkrétní kartu a banku se jedná, ale obáváme se, že tazateli byly úroky naúčtovány oprávněně. Bezúročné období totiž není bezúročné bezpodmínečně.

Standardní kreditní karta funguje tak, že na ní můžete provádět do výše vašeho limitu transakce. Ponechme nyní stranou situaci, kdy je možné limit o něco přesáhnout.

K provádění transakcí máte k stanovené tzv. bezúročné období, tedy dobu, do kdy musíte za všechny transakce zaplatit, nechcete-li platit žádné úroky anebo poplatky (kromě běžného poplatku za kreditní kartu, jež bývá v desítkách korun). Tedy například mám-li zúčtovací cyklus 1 měsíc, pošle mi banka po ukončení tohoto měsíce soupis transakcí provedených kartou a stanoví mi, kolik bance dlužím. Pozor – zmínění měsíc nemusí být shodný s kalendářním měsícem; může to být například od 11.června do 10.července.

Banka stanoví bezúročné období, což je doba, do kdy musíte za provedené transakce zaplatit. Bezúročné obcoví se definuje různě, je zde důležitý počáteční bod, od kdy se takové období počítá. Obvykle to bývá od začátku zúčtovacího cyklu. Je-li tedy podle výše uvedeného příkladu bezúročné období 7 týdnů, počítá se vám do konce 7.týdne od 11.června, což bude přibližně do konce července. Pokud v této lhůtě uhradíte celou částku za povedené transakce, neplatíte ani žádný úrok a ani žádné další poplatky. Lhůty, kdy bezúročné období končí, by měla být na výpise vaší kreditní karty označena.

Výhoda takového postupu je zřejmá – ušetříte hodnotu peněz, trochu vyděláte na úroku a za svoje platby zaplatíte později, než pokud byste platili hotově. Navíc máte o svých platbách přehled. Je tedy ideální si v bance nastavit automatický debet 100% dlužné částky z vašeho účtu, kdy si banky vždy v termínu splatnosti stáhne celou dlužnou částku na kartě.

Bezúročné období se obecně nevztahuje na hotovostní transakce, tedy typicky na výběry z bankomatu.

Pakliže ale nezaplatíte nějakou část dlužné sumy na kartě během bezúročného období, banka vám naúčtuje úrok a to včetně celé doby bezúročného období. Často s touto operací bývají spojeny ještě další poplatky. Obvykle se tedy úrok nepočítá až po skončení bezúročného období, ale od jeho začátku. Tedy vidíte, že bezúročné období nemusí být až tak bezúročné.

Opět si dejme příklad, pokud nezaplatím polovinu dlužné částky do konce července, naúčtuje mi banka úrok za takovou polovinu dlužné částky již od 11.června.

Vložte svůj komentář