Desatero bezpečnosti platební karty | Malé PENÍZE Desatero bezpečnosti platební karty | Malé PENÍZE

25.04.2024

Desatero bezpečnosti platební karty

Následující doporučení jsme převzali z webu MasterCard, jež poskytuje doporučení svým klientům. Jen jsme je mírně upravili pro praktické účely. Nad rámec desatera MasterCard bychom ještě doporučili si kartu pojistit, zejména pokud hodně cestujete anebo pokud nakupujete na internetu.

1. Ochrana platební karty začíná již jejím převzetím
– Při převzetí platební karty si ji ihned podepište a pořiďte si kopii podpisového vzoru.

2. Kartu nikomu nepůjčujte
– Svou platební kartu nikomu nepůjčuje, vystavovali byste se tak zbytečnému nebezpeční zneužití.

3. Chraňte si svůj PIN
- Po obdržení čísla PIN od banky si jej dobře zapamatujte a doklad, na kterém je PIN uveden, zničte nebo jej dobře uschovejte.
- Nikdy si nezapisujte PIN na platební kartu nebo do peněženky, ve které platební kartu nosíte.
- Svůj PIN nikomu nesdělujte. Nesdělujte ho ani svým rodinným příslušníkům, zástupcům finančních institucí ani policii, obchodníkovi či bance!

4. Buďte opatrní při používání bankomatů
- Při zadávání PIN při výběru z bankomatu nebo kdekoliv jinde, buďte opatrní, aby jej nemohl nikdo odpozorovat.
- Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit a řiďte se pouze pokyny, které jsou uvedeny na obrazovce bankomatu.
- Nikdo nemá právo vaši transakci přerušit, ani ochranka nebo jiný personál banky či obchodního centra nikdy nesmí zasahovat do transakcí klientů.
- Pokud není v noci bankomat dostatečně osvětlen, raději ho nepoužívejte a vyberte si jiný nebo si přizvěte někoho s sebou.
- Vybranou hotovost i kartu si ihned uschovejte.
- Po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět svou kartu a pokud je to možné, tak i účtenku o provedené transakci.

5. Chraňte kartu před poškozením
– Magnetický proužek, který je součástí platebních karet, je náchylný na poškrábání nebo zmagnetizování.
- Ke zmagnetizování karty může dojít například působením mobilního telefonu nebo počítače, ale třeba i magnetickým zapínáním dámských kabelek či peněženek.

6. Při placení kartou buďte pozorní
– Při placení kartou buďte ostražití, obzvláště u embosovaných (s prolisovanými údaji) platebních karet.
- Personál prodejny či restaurace by neměl s vaší platební kartou nikam odcházet a pokud ano, máte právo požadovat provedení transakce pod vaším dohledem. V každé seriózní restauraci čí obchodě vám bez problémů vyhoví.
- Při placení kartou si zkontrolujte správnost údajů a výši částky na stvrzence.
- Po platbě zkontrolujte, zda vám obchodník vrátil skutečně vaši kartu.

7. Nákupy přes internet nebo po telefonu
– Při placení kartou přes internet nebo po telefonu buďte velmi opatrní. Pokud by někdo nepovolaný zjistil číslo vaší platební karty, jméno a dobu platnosti, nic mu nebrání v jejím zneužití.
- Při platbách přes internet používejte jen důvěryhodné obchody.

8. Ztrátu karty hlaste co nejrychleji
– V případě jakýchkoliv pochybností o internetovém nebo telefonním obchodníkovi raději zvolte jiný způsob úhrady.
- Pravidelně kontrolujte, zda svou platební kartu máte stále u sebe.

9. Sledujte výpisy z účtu
– Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, ihned informujte svou vydavatelskou banku a spornou transakci reklamujte. Nespoléhejte na slibi obchodníků, že problém sami vyřeší.
- V případě, že máte pocit, že při placení kartou nebo při vybírání hotovosti z bankomatu nebylo vše v pořádku, informujte o tom svou vydavatelskou banku.

10. Ztráta nebo odcizení platební karty
- V případě, že jste ztratili svou platební kartu nebo Vám byla odcizena, neprodleně tuto skutečnost ohlaste své vydavatelské bance. Ta vaši kartu ihned zablokuje a tím zamezí jejímu zneužití.
- V případě pojištění karty může banka, resp. pojišťovna požadovat nahlášení případu na policii.

Komentáře

  1. zdenda :

    Nesouhlasím s prvním bodem, ostatní jsou v pořádku. Pokud si kartu nepodepíšu, musím při placení prokazovat totožnost občanským průkazem, pokud je karta podepsaná, stačí nafixlovat podpis. Nosím doklady odděleně od karty pro případ okradení a zatím mi to funguje bez problémů.

Vložte svůj komentář