Limity na úroky spotřebitelských půjček v Evropské unii | Malé PENÍZE Limity na úroky spotřebitelských půjček v Evropské unii | Malé PENÍZE

21.06.2024

Limity na úroky spotřebitelských půjček v Evropské unii

Možná jste si všimli, že v uplynulých dnech Česká národní banka publikovala komentáře ke studii o limitech na úroky u úvěrů. Jelikož se jedná o zajímavé téma, přinášíme jednoduchý přehled.

Studie Institut für Finanzdienstleistungen se týká omezení úroků za spotřebitelské úvěry, jak jsou momentálně implementovány v členských zemích Evropské unie a jaký je dopad těchto limitů na úvěrový trh dané země. Studie byla provedena k polovině roku 2010.

Podle studie aplikují jednotlivé členské země EU rozdílné přístupy k této problematice a pokud omezení úroků zavedly, mají zároveň velmi rozdílné přístupy ke způsobu zavedení takových omezení.

  • úrokové limity se v některých členských zemích zavedly z toho důvodu, že vysoký úrok může způsobit insolvenci dlužníků a následně i poškozování trhu;
  • naopak některé země úrokový limit nezavedly, jelikož takový limit by mohl omezit přístup klientů k úvěrům, zejména pak klientů s průměrnými příjmy.

Některé země namísto úrokových limitů spoléhají na koncept lichvy, tedy na postih případů, kdy dochází ke zneužití postavení věřitele zejm. za použití nepřiměřeně vysokých úroků z úvěrů. Všechny členské země EU nějakým způsobem uplatňují princip dobrých mravů, přičemž lichva je trestným činem.

Kromě Irska a Rumunska se omezení úrokových měr vztahuje i na případy úrokových měr, kdy dlužník je se splácením ve zpoždění nebo nesplácí vůbec.

14 zemí zavedlo úrokové limity absolutně (Řecko, Irsko, Malta) – tedy konkrétním číslem, nebo relativně (Belgie, Estonsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko a Slovinsko) – tedy ve vztahu k jiné úrokové míře, např. diskontní sazbě národní banky.

Dále konkrétně uvádíme tabulku, která ukazuje přehled úrokových limitů u zemí, jež takové limity implementovaly.

země limit RPSN spotřeb.půjček rozsah poznámka
Belgie 10-19,5 % vše Limit se mění podle obejmu a typu úvěru.
Estonsko 63,9 % vše Limit = 300% z průměrné RPSN vypočítané měsíčně centrální bankou.
Francie 5,72-21,63 % vše Limit = 133% z průměrné RPSN vypočítané čtvrtletně centrální bankou; mění se podle objemu a typu úvěru.
Irsko 187 % soukr.úvěry a zastavárny Absolutní limit je stanoven při udělení roční licence. Úvěrová družstva mají limit 1% měsíčně.
Itálie 4,38-27,2 % vše Limit = 150% z průměrné RPSN vypočtené čtvrtletně ministerstvem hospodářství a financí; mění se podle objemu a typu úvěru.
Malta 8 % mnoho výjimek Absolutní limit na všechny typy úvěrů; pro banky existují výjimky.
Německo 8,18-16,4 % vše Limit = 200% z průměrné RPSN vypočtené centrální bankou, závisí na objemu a době splatnosti úvěru.
Nizozemí 15 % mikroúvěry do 200€ Limit = 12% + zákonný úrok v případě nesplácení úvěru. Limit se mění pololetně. Limity se nevztahují na hypotéky.
Polsko 20 % vše Limit = 400% z měsíční Lombardní sazby centrální banky.
Portugalsko 6,7-31,6 % nespecif. Limit = 133% z průměrné RPSN vypočtené čtvrtletně centrální bankou; mění se podle typu úvěru.
Řecko 6,75 % nebank. půjčky Absolutní limit, pouze na úvěry od nebankovních institucí.
Slovensko 11,52-79,8 % nespecif. Limit = 200% z průměrné RPSN (mění se podle objemu, typu a době splatnosti úvěru) a zároveň nesmí překročit 400% z váženého průměru RPSN všech typů úvěrů.
Španělsko 10 % kontokorenty, sociální bydlení Limit <= 2,5 násobek zákonného úroku. Pro úvěry na sociální bydlení se limit odvozuje z indexů zákonného úroku.
Slovinsko 13,2-453 % nebank. půjčky Limit = 200% z průměrné RPSN vypočtené pololetně centrální bankou; mění se podle objemu a doby splácení úvěru.

 

Zpracovatelé zprávy také provedli anketu mezi jednotlivými zeměmi s dotazem na hodnocení stávajících systémů dohledu a regulace úroků, ať již je nebo není stanoven na úroky konkrétní limit. Hodnocení ukazuje, že efektivita systému do jisté míry klesá s mírou regulace úrokových měr.

hodnocení země
vysoce efektivní Belgie, Francie, Portugalsko
efektivní Dánsko, Kypr, Finsko, Itálie, Nizozemí
neutrální Bulharsko, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko
méně efektivní Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Řecko, Spojené království, Španělsko
neefektivní Irsko

Vložte svůj komentář