Případ – firma na Kypru | Malé PENÍZE Případ – firma na Kypru | Malé PENÍZE

01.03.2024

Případ – firma na Kypru

DOTAZ: Pan Ď. se ptá, jakým způsobem funguje založení společnosti na Kypru a zda-li jsou tam daňové podmínky opravdu tak výhodné, jak se říká.

MALÉ PENÍZE: Tazatel má zřejmě na mysli holdingovou firmu, která bude pouze držet podíly v jiných společnostech a jinak nebude vykazovat jinou činnost. Takovou firmu lze na Kypru založit poměrně jednoduše, ale nese to s sebou určitá rizika.

Je důležité zdůraznit, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, že vyhýbat se placení daní může být trestným činem a v každém případě jde o porušení zákona. Pokud se však placení daní vyhýbat nechcete, můžete číst dále.

Na Kypru obecně platí daň z příjmů právnických osob ve výši 10%. Dále zde máme standardní DPH ve výši 15%. Daňová struktura je samozřejmě mnohem složitější a zahrnuje mj. také v některých případech příspěvek na obranu (pozůstatek řecko-tureckého konfliktu).

Výnosy z kapitálových investic v zahraničí jsou od daně z příjmů osvobozeny, což je právě oním důvodem, proč mnoho firem má holdingy právě na Kypru.

Může se zdát, že se tedy přesunutím holdingové firmy na Kypr dostanete do výhodnějšího režimu a ušetříte významnou část nákladů. Tak jednoduché to však není.

Předně daňové osvobození z kapitálových investic a souvisejících výnosů se vztahuje pouze na holdingové kyperské společnosti s ručením omezeným vlastněné Kypřany. Z toho tedy plyne, že chcete-li si takovou firmu založit, musíte se na Kypru s někým dohodnout (nejčastěji jde o právníky nebo auditory), kdo pro vás firmu založí a bude ji vlastnit a provozovat, tj. bude svolávat valné hromady, uskutečňovat zasedání statutárního orgánu, povede účetnictví, provede audit atd. Tyto osoby budou rovněž před zákonem vlastníky dotyčného majetku nebo investic. Vy se tedy svého vlastnického práva ve prospěch takových Kypřanů vzdáte.

Ano, o takovém majetkovém vztahu je podepsána příslušná smlouva o tom, že Kypřani majetek drží a spravují pro vás, nicméně jisté riziko je nasnadě. Na druhou stranu provozování holdingových firem na Kypru je pro místní lidi zavedeným, dobře fungujícím a výnosným obchodem, tedy si také hledí toho, aby k žádným majetkovým excesům nedocházelo. Není nám znám případ, kdy by k okradení skutečného majitele aktiv došlo, i když samozřejmě takový případ nelze vyloučit.

Navíc provozování takové holdingové firmy něco stojí – na provoz počítejte několik tisíc či desítek tisíc euro ročně.

Je tedy otázkou, zda-li se taková konstrukce opravdu vyplatí. Očekávali bychom také, že bude v rámci Evropské unie takovéto daňově mimořádně výhodné možnosti omezit.

Pokud i nadále chce v založení kyperské holdingové společnosti, uvádíme konkrétní postup.

(1) Najděte si vhodnou společnost, jejímž prostřednictvím holdingovou firmu na Kypru založíte. V Česku existuje několik firem, které se touto činností živí. Bývá ale levnější jednat přímo s nějakou firmou na Kypru a také vynecháte mezičlánek, který nutně nepotřebujete. Nejlepší je získat zkušenosti od svých známých, kterým důvěřujete a kteří již takovou firmu používají a můžete se tedy opřít o důvěryhodnou referenci. Kyperské firmy jsou běžně zvyklé komunikovat anglicky, takže komunikačně vám v cestě nic nestojí.

(2) Spojte se s vybranou firmou a nechte si udělat od ní nabídku na založení a správu kyperské holdingové společnosti. Typicky vám bude tyto služby poskytovat právní, účetní anebo auditorská firma, což je jistá výhoda při poskytování dalších služeb. Buďte důslední u informací o průběžných nákladech na správu společnosti a tyto náklady si nechte odsouhlasit. Nezapomeňte na náklady na vedení bankovního účtu na Kypru.

(3) Projednejte se svým daňovým poradcem, zda-li nastavením dané holdingové struktury nedojde k porušení našich daňových zákonů.

(4) Připravte a sepište se svým kyperským dodavatelem smlouvu o správě majetku (fiduciary agreement). Ve smlouvě musíte mít jasně stanovenou povinnost kyperských osob jednat výhradně na základě vašich písemných informací. Z tohoto pravidla je rozumné učinit nějaké praktické výjimky jako je vedení účetnictví, provádění auditu a pořizování zápisů z jednání orgánů společnosti. Veškeré majetkové pohyby anebo zástavy majetku musejí podléhat vašemu předchozímu souhlasu. Společnost také musí mít zakázáno si brát úvěry.

(5) Po aktivaci společnosti můžete holdingovou společnost začít používat. Váš kyperský dodavatel totiž bude mít pro tento účel založené některé firmy (dokonce vám často nechá si vybrat, jaký název vám bude nejvíce vyhovovat), z nichž jednu po podpisu příslušných smluv a dokumentů začne používat pro vaše účely.

(6) Průběžně sledujte, co se s firmou děje a buďte důslední při její kontrole.

Vložte svůj komentář