01.04.2023

Případ – kdo jedná při nezvolení výboru ani pověřeného vlastníka SVJ

DOTAZ: Tentokrát je dotaz uveden přímo v nadpisu. Jelikož jde, o dotaz poněkud mimo finanční služby, požádali jsme o odpověd účetní kancelář.

ODPOVĚĎ: Pokud nejsou zvoleny statutární orgány nově vzniklého společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), zastává jejich funkci vlastník vlastnící tolik jednotek, že součet jim vlastněné podlahové plochy činí více než polovinu souhrnu podlahové  plochy všech jednotek v domě.

Pokud takový vlastník neexistuje, potom funkci orgánů plní ti vlastníci, kteří se jimi stali v den vzniku SVJ. Tedy zejména původní vlastník, první nabyvatel, druhý nabyvatel a všichni ti, kterým bylo k tomuto datu vloženo vlastnictví do katastru.

Bez ohledu na svou vůli tak tito vlastníci zodpovídají za plnění povinností orgánů SVJ.

Mimo jiné např. za:

  • podání návrhu na zápis společenství do rejstříku společenství (do 60 dnů od vzniku funkce)
  • přihláška k registraci k dani (do 30 dnů ode dne, kdy SVJ začalo pobírat příjmy podrobené dani – např. pronájem nebytových prostor)
  • stanovení výše záloh na krytí předpokládaných nákladů
  • svolání shromáždění vlastníků jednotek (min. 1x ročně)
  • vedení účetnictví
  • a další.

Účetnictví družstev, s.r.o.

Komentáře

  1. Vikioo :

    Dobrý den, dovolte mi otázku, jak nebo kde lze zjistit původní vlastníky, kterým bylo k tomuto vzniku SVJ vloženo vlastnictví do katastru.Děkuji

Vložte svůj komentář