Případ – jaká délka čerpání rodičovského příspěvku je nejvýhodnější? | Malé PENÍZE Případ – jaká délka čerpání rodičovského příspěvku je nejvýhodnější? | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – jaká délka čerpání rodičovského příspěvku je nejvýhodnější?

DOTAZ: Zatím nejsložitější dotaz měla paní S., která se ptá, jaká délka čerpání rodičovského příspěvku je i se započtením dalších možností finančních příspěvků od státu nejvýhodnější.

MALÉ PENÍZE: Při studiu možností jsme zjistili, že náš sociální systém je velmi složitý a tedy se případy budou lišit individuálně podle situace konkrétního rodiče. Obecně však můžeme říci, že se ve skutečnosti bude rodič rozhodovat podle jiných kriterií než finančních, jakou délku čerpání rodičovského příspěvku zvolit.

Nejprve si proveďme souhrn rodičovského příspěvku, který je uveden v následující tabulce.

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok
dvouletá varianta 12 měs.*11 400 = 138 800 Kč 12 měs.*11 400 = 138 800 Kč    
tříletá varianta 12 měs.*7 600 = 91 200 Kč 12 měs.*7 600 = 91 200 Kč 12 měs.*7 600 = 91 200 Kč  
čtyřletá varianta 9 měs.*7 600 + 3 měs.*3 800= 79 800 Kč 12 měs.*3 800 = 45 600 Kč 12 měs.*3 800 = 45 600 Kč 12 měs.*3 800 = 45 600 Kč

V další tabulce rovnou uvádíme i srovnání částek podle toho, kolik z nich asi vzhledem k různé délce čerpání příspěvků ubere inflace (v textu označeno jako „současná hodnota“).

  dvouletá tříletá čtyřletá
absolutní hodnota 277 600 Kč 273 600 Kč 216 600 Kč
počítaná inflace 2 % 3 % 3 %
současná hodnota 272 210 Kč 262 320 Kč 205 875 Kč

V absolutním součtu (tedy bez vlivu inflace) jsou si první dvouletá a tříletá varianta téměř rovny, se započtením inflace je už rozdíl znatelnější, nikoli však z pohledu délky čerpání nějaký velmi významný. Jiná situace je u čtyřleté varianty, kterou stát chce očividně učinit méně atraktivní – zda už je rozdíl ve vyplacených částkách oproti kratším verzím znatelný.

Vezměme nyní v potaz, že by rodič záměrně volil kratší dobu čerpání rodičovského příspěvku s tím, že po ukončení příslušného období nenastoupí do zaměstnání, dá namísto toho výpověď a bude pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tato možnost je však hodně teoretická, jelikož se zde objevuje několik otázek, např. (i) zda-li je možné vůbec dát výpověď v době čerpání rodičovského příspěvku – je však možné ukončit pracovní poměr teoreticky dohodou,  (ii) na jakou výši podpory v nezaměstnanosti ve skutečnosti dosáhnete a (iii) zda-li bude rodiči přiznána délka trvání podpory 6 měsíců.

Za naplnění ideální situace byste mohli dostat na podpoře až 81 168 Kč (6 měs. * 13 528 Kč). Vyměřovací základ se však průběžně mění, dá se říci, že se každý rok zvedá, tedy nelze celkovou sumu pro všechny varianty přesně spočítat. Další okolností je fakt, že pro osoby, které sami dají výpověď nebo přistoupí na výpověď dohodou, nelze aplikovat plný vyměřovací základ, ale jen snížená varianta (45% oproti 65% z průměrné měsíční mzdy). Navíc pokud máte nárok na odstupné (tedy nikoli pouze pokud jej skutečně pobíráte), nelze se domáhat podpory v nezaměstnanosti. Jakékoli výpočty jsou v tomto směru velmi ošidné. Hlavně však zůstává otázkou, co by rodič dělal poté, co by mu bylo vyplácení podpory ukončeno – byl by bez práce a bez příjmů. Tedy spekulovat na podporu v nezaměstnanosti bychom nedoporučovali. Navíc to na srovnání variant nic zásadního nezmění – dvouletá a tříletá si budou vyplacenými částkami velmi podobné a čtyřletá bude finančně znatelně za nimi.

Ještě bychom se zmínili o sociální podpoře, která by mohla přicházet v úvahu, kdy rodič nedostává ani rodičovský příspěvek a ani podporu v nezaměstnanosti, tedy byl by zároveň zcela bez pracovního poměru. Vzhledem k nesmírné složitosti našeho sociálního systému nelze stanovit žádný odhadovaný průměrný případ, snad možná kromě jedné obecně platné okolnosti – pokud je rodič ženatý, resp. vdaná, stát s nějakou systematickou sociální podporou nepočítá. Má se totiž zato, že druhý z manželů je zaměstnaný a o rodinu se finančně postará. Na sociální dávky tedy spoléhat také není radno.

Suma sumárum můžeme říci, že z finančního hlediska je dvouleté a tříleté čerpání rodičovského příspěvku rovnocenné a čerpání čtyřleté je znevýhodněné. Jsou však peníze v případě malých dětí tím hlavním kriteriem, jak dlouho s nimi být doma?

Komentáře

 1. TetaKvěta :

  A jak je to v případě, že rodič chce zůstat s dítětem doma 4 roky, ale zároveň nechce přijít o finanční výhody z čerpání např. tříleté RD? Protože tříletá RD je celkově výhodnější, jak je uvedeno výše. Po skončení tříleté RD se rodič ocitá tvz. v domácnosti, kdy má od státu nárok na úhradu zdravotního pojištění?, pokud má v péči dítě do určitého věku (myslím asi do 15 let) Takže rodič je 1 rok bez práce a bez příjmu, ale zdravotní pojištění mu hradí stát? Sociální si platí zřejmě sám? Zůstává i pak výhoda pobírání tříleté RD, nebo se „zvýhodněná“ částka rozplyne právě v úhradách za sociální pojištění, případně další nezbytné úhrady, kterých si momentálně nejsem vědoma?

  Děkuji za odpověď

  K.S.

  • Malé peníze :

   Při této variantě nás napadají dvě možnosti. (1) Buďto si rodič dohodne se zaměstnavatelem neplacené volno, tedy zaměstnavatel bude v takovém případě platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Otázkou je, v jaké výši – zřejmě ve výši minimální. (2) Další možností , byť velmi teoretickou, ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem a přihlásit se na úřadu práce jako nezaměstnaný/á. Za nezaměstnané hradí pojištění stát (tzv.náhradní doba pojištění). Pokud půjde jen o 1 rok, měl by se do časového testu pro důchod započítat celý, z pohledu výpoštu důchodové dávky se bere v potaz jen 80%.

  • Markéta-mdvori :

   pokud je ukončeno pobírání RP(rodičovského příspěvku),tak se musíte do 8 dnů nahlásit na zdravotní pojišťovně,při jednom dítěti platí stát zdravotní pojištění do 7 let věku,při dvou je to myslím do 15.let,ale to bych musela dohledat.Sociální pojištění za Vás stát platit nebude,to si musíte sama.Nebo se přihlásit na ÚP s tím,ale že musíte vzít nabízenou práci,to už není tak jednoduché.

 2. Martina :

  Dobrý den.Prosím o radu.Skončil mi rodičovský příspěvek,který jsem měla na dva roky.Před tím jsem pracovala 8let ve školství.Během rodičovského příspěvku jsme po domluvě ze zaměstnavatelem ukončily smlouvu dohodou.Ted jsem se přihlasila na UP.A vubec netuším kolik mi budou vyplácet podporu v nezaměstnanosti.Počíta se to z rodičaku nebo z výplaty ze zaměstnání.Děkuji moc.

 3. Majda :

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak dlouho budu pobírat rodičovský příspěvek když jsem nastoupila k 1.12.2014 a pobírám částku 11500 kc kdy mi bude vyplacena poslední částka děkuji za odpověď

Vložte svůj komentář