01.12.2022

Případ – investice do strukturovaných produktů

DOTAZ: Pan M. se ptá, jestli má investovat do fondů, které mu banka nabídla. Šlo o telefonickou nabídku podpořenou zasláním informačního materiálu. Jak se posléze ukázalo, šlo o investici do strukturovaných produktů.

MALÉ PENÍZE: Jak už víme, první zásadou investování je investovat pouze do toho, čemu opravdu rozumíme – viz desatero investora. Tedy pokud strukturovaným produktům nerozumíte, neinvestujte do nich. Je navíc s podivem, že banka provádí takto specifický marketing cílený na konkrétní osoby, o nichž musí vědět, že nejsou ve finanční oblasti odborníky.

Co jsou tedy strukturované produkty. Jde kombinaci několika finančních produktů, z nichž alespoň jeden je derivát. Derivát je instrument, jehož hodnota je odvozena od hodnoty jiného aktiva (tedy např. peněžní měny, ceny komodity atp.).

Příkladem strukturovaného produktu jsou např. tzv. zajištěné fondy, což je ve skutečnosti kombinace (termínovaného) vkladu a opce. Poslední dobou se nabídka strukturovaných produktů velmi rozrostla. Například jednu dobu byly z nepochopitelného důvodu hitem strukturované produkty vázané na ropu.

Pro běžného člověka jsou strukturované produkty buďto neprůhlednou nebo alespoň nepochopitelnou záležitostí. K jejich skutečnému porozumění a vyhodnocení rozhodně doporučujeme se poradit s odborníky – samozřejmě s jinými, než těmi, co se vám snaží strukturovaný produkt prodat.

Pro dotyčnou finanční instituci představují strukturované produkty jednak možnost zvýšení prodejů prostřednictvím rozšířené nabídky investic a jednak příležitost zajímavého výdělku na derivátové složce produktu.

Vložte svůj komentář