04.10.2023

Případ – poplatky při nákupu podílového fondu

DOTAZ: Několik dotazů směřuje k tomu, jaký je přijatelný poplatek při nákupu podílového fondu. Z dotazů vyplývá, že většinou jde o nákupy přes zprostředkovatele, tj. nikoli o nákupy podílových listů přímo od správce daného podílového fondu.

MALÉ PENÍZE: Pro přehlednost jsme si sestavili přehled poplatků u některých podílových fondů. Ten potvrzuje, že (i) vstupní poplatek se liší podle typu fondu, (ii) výstupní poplatek typicky není účtován a (iii) poplatek za správu (obhospodařování) fondu se liší případ od případu většinou bez výrazné logiky z pohledu investora.

Vstupní poplatky se pohybují přibližně od 0,2% do přibližně 3% podle toho, jakou rizikovost a potenciální výnosnost představuje investice do toho kterého fondu. Fondy peněžního trhu mají typicky velmi nízký vstupní poplatek, jelikož jejich očekávaná výnosnost je nízká. Za těmito fondy jsou z pohledu vstupních poplatků fondy dluhopisové – ty mají očekávanou výnosnost o něco vyšší a s tím souvisí i vstupní poplatek. Nejvyšší poplatky bývají u akciových fondů – akcie představují pro investora v porovnání s dluhopisy vyšší riziko, ale také vyšší příležitost k zisku (a samozřejmě také vyšší příležitost ke ztrátě).

U různých společností, zabývajících se distribucí podílových fondů (tedy tyto společnosti podílové fondy sami nespravují, jen je prodávají) se můžete setkat s poplatky na úrovni 3-4%, někdy i více. Takto vysoké vstupní poplatky jsou samozřejmě dány zejména tím, že prodejce podílových fondů dostává provizi z prodeje, tedy poplatky vám tím pádem narostou. U některých prodejů může jít až ¾ poplatku právě prodejci (zbytek jde správcovské společnosti, která fond spravuje) – prodejci prodávají ale větší počty podílových listů, tedy mívají na druhou stranu na vstupní poplatek slevu. Z této úvahy vyplývá, že byste si měli vždy porovnat vám nabízené poplatky s poplatky, které si investiční společnost u toho konkrétního fondu účtuje. Tuto informaci naleznete buďto na webu investiční společnosti nebo banky či ji zjistíte dotazem tamtéž.

Malé peníze si provedly krátký průzkum u některých náhodně vybraných bank a některých jejich korunových podílových fondů. Údaje jsme hledali v cenících pro fyzické osoby. Údaje uvádíme pouze tam, kde je bylo možné jednoduše nalézt bez nějakého hlubšího prohledávání příslušných internetových stránek (ostatní data jsou označena jako DNA – tedy nenašli jsme je). Prohledávali jsme pouze náhodně vybrané stránky. Seznam je setříděn podle vstupních poplatků.

fond vstupní výstupní obhospodařování
ČSOB institucionální – státních dluhopisů 0,00% DNA 0,20%
IKS Peněžní trh PLUS 0,20% 0,00% 0,80%
KB Peněžní trh 0,20% 0,00% 0,60%
KBC Multi Cash CSOB CZK 0,20% DNA 0,70%
KBC Multi Cash CSOB CZK – dividendový 0,20% DNA 0,70%
KBC Multicash ČSOB CZK Medium 0,20% DNA 0,60%
ČS Fondy peněžního trhu 0,30% 0,00% DNA
KB Absolutních výnosů 0,50% 0,00% 0,40%
KB Konzervativní profil 0,50% 0,00% 1,00%
ČSOB bond mix 0,50% DNA 1,00%
Pioneer – sporokonto 0,50% 0,00% DNA
IKS Dluhopisový PLUS 1,00% 0,00% 1,30%
IKS Balancovaný – konzervativní 1,00% 0,00% 2,00%
KB Dluhopisový 1,00% 0,00% 1,00%
KB Vyvážený profil 1,00% 0,00% 1,40%
ČS Konzervativní mix FF 1,00% 0,00% DNA
ČS Dluhopisové fondy 1,00% 0,00% DNA
ČS Fond řízených výnosů 1,00% 0,00% DNA
KBC Renta Czechrenta – dividendová 1,00% DNA 1,00%
Pioneer – obligační fond 1,00% 0,00% DNA
KB Růstový profil 1,50% 0,00% 1,40%
ČS Vyvážený mix FF 1,50% 0,00% DNA
ČS Dynamický mix FF 1,50% 0,00% DNA
ČS Osobní portfolio 4 1,50% 0,00% DNA
ČS PLUS 1,50% 0,00% DNA
ČS Nemovitostní fond REICO 1,50% 0,00% DNA
IKS Balancovaný – dynamický 2,00% 0,00% 1,60%
KB Realitních společností 2,00% 0,00% 1,60%
KB Dynamický profil 2,00% 0,00% 1,45%
ČS Fondy životního cyklu 2,50% 0,00% DNA
ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa 2,50% DNA 2,00%
ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství 2,50% DNA 1,30%
ČSOB Akciový fond BRIC 2,50% DNA 1,50%
ČSOB realitní mix 2,50% DNA 1,50%
IKS Akciový PLUS 3,00% 0,00% 2,20%
KB Akciový 3,00% 0,00% 2,00%
ČS Akciové fondy 3,00% 0,00% DNA
ČS Akciový Mix 3,00% 0,00% DNA
Pioneer – akciový fond 3,50% 0,00% DNA

 

Některé správcovské společnosti mají také různé poplatky podle výše investice, popř. podle dalších kriterií. Rozhodnete-li se podílové listy nakoupit, doporučujeme si ověřit poplatky přímo pro velikost vaší investice.

Vložte svůj komentář