07.12.2023

Případ – ukončení spotřebitelského úvěru krátce po podpisu smlouvy

DOTAZ: Paní L. slyšela, že lze nějakým způsobem zrušit půjčku krátce po podpisu smlouvy a ptá se, jak to udělat.

MALÉ PENÍZE: Ano, podle nové úpravy zákona lze bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dnů ode dne podpisu příslušné smlouvy. Je samozřejmě nutné zároveň vrátit půjčené peníze plus úroky za období těch několika dnů, kdy byla půjčka čerpána.

Tuto novou úpravu přinesl letos novelizovaný zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (č.145/2010 Sb.) a změna je důsledkem harmonizace s příslušnou normou Evropské unie. Jde mimo jiné i o řešení problému, kdy při různých prodejních akcích klienti zakoupili zboží na spotřebitelský úvěr – podle dřívější úpravy mají klienti možnost od kupní smlouvy o nákupu zboží odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, avšak pokud si zároveň vzali na nákup úvěr, tento úvěr museli i nadále splácet. To se teď mění a lze odstoupit i od smlouvy o úvěru (nemusí jít zároveň o nákup na nějaké prodejní či prezentační akci).

Ustanovení o odstoupení od spotřebitelského úvěru se týká všech fyzických osob, které nejsou podnikateli (živnostníky). Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru musí mít písemnou formu; rozhodující je datum odeslání výpovědi.

Zároveň platí, že musíte zcela logicky vrátit všechny půjčené peníze – je k tomu určena lhůta 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Musíte také uhradit úrok za dobu, kdy jste skutečně měli peníze půjčené. Úrok vám buďto vypočítá příslušná úvěrová instituce nebo si jej můžete zkusit vypočítat sami podle údajů na smlouvě.

Věřitel po vás nesmí požadovat v souvislosti s odstoupení žádné další poplatky s výjimkou poplatků, které by případně musel hradit nějaké státní instituci.

S odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru zároveň končí další doplňkové služby, které jste si mohli společně s úvěrem sjednat – těmi bává často například pojištění schopnosti splácet úvěr.

Vložte svůj komentář