28.06.2022

Výnosnost penzijních fondů

Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) aktuálně doplnila historickou statistiku o výnosnosti penzijních fondů – jejích členů. Pojďme se tedy na tuto statistiku podívat blíže. Téma se stává ve světle momentálních vládních plánů velmi aktuální.

Jaký tedy mohu očekávat výnos od penzijního fondu? Předně si řekněme, že na otázku týkající se budoucnosti nelze nijak spolehlivě odpovědět. Uvedená statistika ukazuje historickou výnosnost jednotlivých fondů a jak známo, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů příštích. Aspoň si učiníme obrázek o tom, jak úspěšné penzijní fondy byly.

Následující graf tedy ukazuje data publikovaná APF ČR, kde je vidět zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění v jednotlivých penzijních fondech v procentech. Dále je do grafu pro srovnání vynesena úroveň inflace v jednotlivých letech (výrazná černá čárkovaná čára).

Z grafu je vidět, že výnosnost penzijních fondů se pohybovala podobně jako křivka inflace. To je dáno konzervativností investic penzijních fondů, kde významná část jde do dluhopisů. Na grafu je také vidět, že investice v penzijním fondu až na výjimky nepodléhají obvykle momentálním výkyvům v úrokových měrách, tedy představují určitý prvek stability.

Těžko z tohoto pohledu hodnotit výkonnost jednotlivých penzijních fondů (PF), když graf ukazuje u všech velmi podobné chování. Mezi ty výnosnější lze možná zařadit  např. Generali PF nebo ČSOB PF Progres a mezi ty méně výkonné např. PF České spořitelny.

Obecně lze na grafu však demonstrovat jednu vlastnost penzijních fondů: tyto fondy pro vás neznamenají zajímavý výnos, na druhou stranu jde o spolehlivou úložku peněz, kde fond peníze „ochrání“ proti vlivům inflace. Tedy na konci spoření byste měli mít v reálné hodnotě přibližně stejnou hodnotu, jakou jste postupně do fondu vložili.

Vložte svůj komentář