07.12.2023

Práva spotřebitelů v Evropě – finanční služby

Podle portálu Evropské unie jsme pro vás připravili výtah základních vašich práv při provádní finančních trasnakcí v EU.

Bankovní účty

Práva klientů

Máte možnost si otevřít účet v jakékoli zemi Evropské unie (EU), nicméně banky mají naopak právo se rozhodnout, zda-li vám účet opravdu otevřou či nikoli. Jedná se o obchodní rozhodnutí banky. Před tím, než k otevření účtu dojde, banky se potřebují o vás dozvědět některé informace, aby vás jakožto potenciálního klienta dobře poznaly. V případě nerezidentů v dané zemi to může znamenat i provedení základní prověrky klienta. Některé banky se také mohly rozhodnout, že nebudou přijímat klienty, kteří nejsou rezidenty v dané zemi.

Rezidenti

Jak již bylo uvedeno, některé banky neotevírají účty lidem, kteří nejsou rezidenty v zemi sídla banky nebo kde má banka pobočku. Na druhou stranu hodně bank nabízí produkty, jež jsou speciálně připravené pro nerezidenty nebo cizince žijící v dané zemi. Proto je vhodné si tuto informaci zjistit předem, než budete nějakou banku kontaktovat.

Odmítnutí klienta z důvodu nerezidentství je však přípustné pouze v případě legitimních obchodních důvodů. Banky obecně nesmějí diskriminovat žádného občana EU na základě jeho národnosti.

Příklad

 • Banka vám může odmítnout otevřít účet v zahraničí
  Sándor žije v Maďarsku a začal pracovat pro firmu v Česku. Tato firma po něm požadovala, aby si otevřel účet v Česku, aby mu na něj mohla platit výplatu.
  Jím oslovené české banky mu odmítly účet otevřít, jelikož je nerezident; zaměstnavatel mu odmítl platit mzdu na účet v Maďarsku.
  Sándor tedy podal stížnost regulátorovi na postup bank. Pokud nebude s výsledkem vyřízení stížnosti spokojen, může stížnost dále postoupit do sítě mimosoudních stížností na finanční služby EU.

Lidé s krátkodobým pobytem v některé zemi se zde mohou setkat s potížemi při otevírání účtu, jelikož některé banky požadují doložení pobytu dlouhodobého.

Příklad

 • Ověřte si, jestli vás banka odmítla opravdu z obchodních důvodů.
  Portugalka Rosa se přestěhovala za prací do Spojeného království a chtěla si tam tím pádem otevřít bankovní účet. Banka, kterou kontaktovala, požadovala potvrzení o tom, že Rosa byla rezidentem ve Spojeném království minimálně po dobu 3 let.
  Přestože se banka může sama rozhodnout, zda-li někomu účet otevře či nikoli, Rosa má jakožto občan EU právo na stejné zacházení jako občané Spojeného království.
  Po bance by tedy měla požadovat písemné zdůvodnění, proč jí odmítla účet otevřít.
  Pokud se Rosa domnívá, že by mohlo jít o diskriminaci z důvodu její národnosti a rozhodnutí banky není podložení obchodními důvody, měla by se obrátit na nějakou organizaci chránící práva spotřebitelů jako je například evropská síť pro mimosoudní stížnosti na finanční služby.

Pojištění vkladů

Peníze na bankovních účtech v EU jsou pojištěné pro případ pádu banky. Od roku 2011 je minimální objem pojištěných prostředků na účtu 100 000 euro, přičemž v některých zemích může být tato částka i vyšší.

 

Běžné bankovní služby

Platby

Pro mezinárodní platby v eurech v rámci EU jsou banky oprávněné si účtovat poplatky maximálně ve výši, která by odpovídala témuž eurovému převodu v tuzemsku.

Toto pravidlo se vztahuje na všechny elektronické převody v eurech včetně:

 • převodů mezi bankovními účty v různých zemích EU,
 • výběrů z bankomatů v zemích EU,
 • plateb debetními i kreditními kartami v rámci EU,
 • inkasa z účtů,
 • peněžních poukázek (složenek).

Na mezinárodní platby v jiné měně než je euro se výše uvedené pravidlo nevztahuje.

Pravidlo o platbách (pouze) v eurech se však uplatňuje také na banky v zemích, které ještě nepřijaly euro jako národní měnu.

Příklad

 • Banky si mohou účtovat místní (tuzemské) poplatky i pro mezinárodní platby
  Italku Lidii překvapila výše poplatků za převod 100 euro do Německa. Obrátila se tedy na spotřebitelské centrum, aby si ověřila, zda-li měla banka na účtování takového poplatku právo.
  Ukázalo se, že obě banky zapojené do převodu si účtovaly své běžné poplatky za provedení tuzemských transakcí. Italská banka si naúčtovala poplatek za odeslanou tuzemskou platbu a německá banka poplatek za přijatou tuzemskou platbu.
  Je třeba si uvědomit, že bankovní poplatky se mohou mezi jednotlivými zeměmi výrazně lišit.

Šeky

Pravidla o poplatcích za platby v eurech v rámci EU se nevztahují na šeky.

Na proplacení šeku z jiné země EU se mohou někdy vztahovat velmi vysoké poplatky.

Navíc mnohé země EU již nepřijímají šeky jako platební prostředek. Proto se důrazně doporučuje, abyste šeky pro mezinárodní platby nepoužívali.

 

Půjčky

Hypotéky

Banka v jiné zemi EU může učinit obchodní rozhodnutí, zda-li vám poskytne hypotéku, na základě rizikového profilu dané hypotéky.

Ani v tomto případě nesmí banky občany EU diskriminovat díky jejich národnosti. Nicméně vaše rezidentství nebo země, kde se nachází dotyčná nemovitost vám mohou při žádosti o hypotéku přitížit.

U bank je obvyklé, když odmítnou poskytnout hypotéku na nemovitost, jež se nachází v jiné zemi, nebo lidem, jejichž příjem pochází ze zahraničí či jsou sami v jiné zemi rezidenty.

Příklad

 • Zjistěte si, jaký je přístup banky k hypotékám na nemovitosti v zahraničí
  Ismail krátce před svým nástupem do zaměstnanání ve Spojeném království prodal svůj byt ve Francii. Chtěl si pak u své francouzské banky vzít hypotéku na koupi bytu ve Spojeném království.
  Banka mu však takovou hypotéku poskytnout nechtěla, jelikož by za ní ručil nemovitostí mimo Francii.
  Je zcena na rozhodnutí banky, zda-li poskytne úvěr zajištěný majetkem v zahraničí. Mnoho bank takové ručení hodnotí jako nepřijatelné riziko pro případ, že by klient přestal úvěr splácet.

Spotřebitelské úvěry

Stejně jako v případě hypoték mohou mít banky pravidla omezující poskytování půjček rezidentům v jiných zemích, než kde má banka své zastoupení, nebo dokonce i tuzemským klientům, kteří však pracují v jiné zemi EU.

Banky si mohou stanovit takováto kriteria pro poskytován půjček podle svého uvážení. Nicméně v žádném případě nesmí občany EU diskrimovat díky jejich národnosti.

 

Pojištění

Pojišťovny mohou prodávat své produkty volně v rámci EU, ať již prostřednostvím svých poboček, přes zprostředkovatele nebo volně přes hranice států EU.

Proto můžete v rámci EU volně vyhledávat pojistné produkty s cílem najít ty nejvhodnější (životní pojištění, pojištění domácností, aut atp.).

Výše uvedené pravidlo se vztahuje pouze na soukromé pojištění či na podnikové penze (pokud existují) a nevztahuje se na sociální zabezpečení a státní penzi odvíjející se od počtu odpracovaných let.

Pokud si zakoupíte pojištění z jiné země EU, dozorové orgány ve vaší zemi a v zemi, odkud jste pojištění koupili, si poskytnou následující informace:

 • úroveň rizika spojená s pojištěním, jež jste si koupili,
 • bonita pojišťovny,
 • typy rizik, jež je pojišťovna v zemi svého působení oprávněna pojišťovat.

Většina pojistných produktů se prodává přes zprostředkovatele (prodejce, agenty). Tito zprostředkovatelé mají za povinnost vám poskytnout některé základní informace ještě před tím, než podepíšete smlouvu, a to zejména:

 • vztah prodejce k pojišťovně,
 • zda-li je tato osoba prodejcem (zprostředkovatelem, agentem) nebo pojišťovacím makléřem.

Také vám musí písemně poskytnout a zadokumentovat:

 • vaše pojistné potřeby a požadavky,
 • zdůvodnění jakéhokoli poradenství v oblasti pojištění.

Na základě těchto informací se můžete rozhodnout, zda-li je pro vás dané pojištění to pravé či nikoli.

 

Vložte svůj komentář