05.06.2023

Nejlevnější potraviny? V Libereckém kraji.

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal aktuální průzkum cen potravin v jednotlivých krajích. Jedná se o průzkum na vzorku potravin k 12.červenci 2011.

Pro zajímavost jsme připravili porovnání cen podle krajů, abychom zjistili, kde jsou podle tohoto průzkumu ceny nejnižší.

Nejprve uvádíme celý průzkum tak, jak jej aktuálně vydal ČSÚ. Tabulka ukazuje potraviny zahrnuté do průzkumu, jejich ceny v jednotlivých krajích a zároveň republikovou úroveň cen.

Ceny potravin ve 28. týdnu

Pro porovnání cen v jednotlivých regionech jsme zvolili následující metodiku. U každé ceny jsme vypočítali její procentní odchylku od republikové úrovně. Kladná čísla ukazují ceny vyšší než je celorepubliková úroveň, záporná čísla naopak ukazují na potraviny levnější.

Následně jsme pro každý kraj provedli součet indexu (odchylky od republikového průměru). Kladná čísla opět označují dražší regiony, záporná naopak levnější.

Ze srovnání vyplývá, že potraviny jsou nejlevnější v Libereckém kraji. Zajímavé je, že nejlevnější je zde zejména ovoce a zelenina. V tomto kraji je jen pár výjimek, kdy jsou potraviny nad republikovou úrovní a i zde je odchylka malá.

Liberecký kraj je následován dalšími v pořadí nejlevnějšími kraji – Moravskoslezským a Karlovarským.

Praha je uprostřed celkového hodnocení, je lehce pod republikovou úrovní (tedy levnější). V absolutní hodnotě se republikové úrovni blíží nejvíce.

Jihočeský kraj je naopak podle tohoto přehledu krajem nejdražším, následován kraji Středočeským a Královéhradeckým.

Dlužno už jen dodat, že stav ukazuje situaci z průzkumu ke 12.červenci 2011 a v čase se mění.

Vložte svůj komentář