Případ – úvěr na nový podnikatelský projekt | Malé PENÍZE Případ – úvěr na nový podnikatelský projekt | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – úvěr na nový podnikatelský projekt

DOTAZ: Komplexní dotaz firmy E. na možnost financování nového projektu, který se odehrává ve zcela novém a perspektivním sektoru podnikání. Půjčka má být přibližně v objemu 22 mil., vlastní prostředky má podnik připravené v objemu 1 mil. K dispozici je zevrubný popis projektu a finanční plán.

MALÉ PENÍZE: Prostudovali jsme poskytnutý materiál – popis projektu a základní finanční projekci. Podrobnosti v této webovské verzi z důvodu zachování anonymity tazatele nezveřejňujeme, ale v popisu uvádíme několik aspektů, na něž by bylo vhodné dát pozor při žádosti o úvěr.

Na dokumentu tazatele je vidět, že úvahy o podnikatelském záměru někdo podrobně připravoval a zvažováním záměru se seriózně zabýval. To je důležité, protože i banka uvidí, že jde o seriozní zájem a nikoli jen o nějaký pokus, zdali náhodou podnikatel dostane od banky peníze.

Dále jsme prověřili projekt a jeho dokumentaci spíše z pohledu těch bodů a okolností, které mohou být pro financování projektu problematické.

Celkově bude k popisu projektu, aby bylo možné jej předložit bance za účelem získání financování a zároveň mít reálnou šanci na úspěch, nutné poskytnout podrobnosti a zadokumentovat úvahy, které jsou v projektu uvedené. Snad nejlepším případem je marketingová část, kde zdůvodnění úvah chybí asi nejvýrazněji. Je tedy nutné marketingové úvahy podložit konkrétními průzkumy trhu, dokumenty z jednání s potenciálními zákazníky, statistikami daného oboru, přehledem cen a srovnání ekonomických parametrů s konkurencí, popisem situace na trhu atp. Z dokumentu musí být zřejmé, jak podnikatel ke konkrétnímu odhadu vývoje trhu, prodeje svých produktů a tím pádem i k plánu tržeb konkrétně došel.

Tak např. samotné konstatování, že tržby porostou podle odhadu tempem 8% ročně samo o sobě nestačí. Znamená to, že tímto tempem poroste celý trh? Jsou k tomu k dispozici nějaké ekonomické analýzy (nejlépe od nezávislých firem)? Nebo to plyne z vlastního marketingového průzkumu?

Totéž platí pro podrobné zadokumentování zkušeností provozního týmu. Pro banku jde o jednu z klíčových informací – musí být přesvědčena o tom, že nový podnik povedou lidé (tedy nikoli jen jeden člověk), kteří mají s tímto typem .

Další důležitou skutečností je poměr vlastních prostředků investovaných do projektu. Tazatel hodlá do projektu vložit 1 milion z vlastních zdrojů a žádat o úvěr celkem 22 mil.  To je necelých 5% prostředků z vlastních zdrojů; za ideálního stavu je však obecně pro získání úvěru zapotřebí alespoň 20% prostředků z vlastních zdrojů. V současné pokrizové době spíše očekávejte, že minimum požadované bankou bude kolem 30%, někdy to ale vzhledem k oboru, typu financování a dalším okolnostem může být i kolem 50%.

Ekonomika projektu po prvních několik let negeneruje dostatečný zisk ke splácení úvěru. Zisk firmy by měl být alespoň o 10% vyšší než plánované splátky úvěru. Splácení úvěru by šlo odložit, avšak vzhledem k průběhu projektu nepůjde odložení splátek dojednat na 4 roky, maximálně tak na 1 rok.

 

Vložte svůj komentář