Případ – možnost předčasného splacení hypotéky | Malé PENÍZE Případ – možnost předčasného splacení hypotéky | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – možnost předčasného splacení hypotéky

DOTAZ paní K. nás inspiroval k tomu, abychom u českých bank prověřili možnost předčasného splacení hypotéky.

MALÉ PENÍZE: Jako běžný spotřebitel jsme obeslali vybrané banky působící v Česku s několika dotazy, které směřovaly zejména k tomu, abychom zjistili možnosti předčasného splacení hypotéky po dobu fixace. Zároveň jsme se ptali na přibližný úrok a další poplatky spojené s hypotékou.

K provedení dotazu jsme zvolil modelový případ, kdy jde o hypotéku ve výši 3 miliony Kč s fixací (od srpna 2011) na období 5 let. Fixací se rozumí doba, kdy bude úroková míra na hypotéku neměnná. Je třeba také dodat, že při posuzování hypotéky a tedy i stanovení výsledného úroku hrají roli i další parametry jako je podíl hypotéky na celkové hodnotě nemovitosti, o jakou nemovitost jde, jaký hypoteční produkt si klient vybere atp. Uvedené údaje jsou tedy přibližné, resp. je u nich stanoveno rozpětí závisející právě na konkrétních okolnostech financování.

Celkem jsme obeslali 12 náhodně vybraných bank poskytujících hypotéky, z nichž většina odpověděla týž nebo následující den. Průzkum jsme uzavřeli po 24 hodinách od podání dotazu. V našem přehledu jsme zobrazili pouze odpovědi, které byly přímo zaslány banku, tj. nezkoumali jsme další podrobnosti na webových stránkách atp. Celkem odpovědělo 9 bank, jejichž údaje naleznete níže. Hypoteční banka podmiňovala poskytnutí odpovědí vyplnění dotazníku, který již mj. obsahoval osobní údaje – v přehledu se tedy tato banka nevyskytuje.

Z odpovědí bank je dobře vidět, kdo si s odpovědí dal práci a poskytl odpovědi na konkrétní dotazy a kdo poslal jen typizovanou odpověď (podle předem připravené šablony) a s konkrétními dotazy se příliš nezabýval. V našem přehledu jsou prázdná políčka uvedena právě těm, kde banka konkrétně na dotaz neodpověděla. Nejméně konkrétní byla v odpovědi Raiffeisenbank následovaná UniCreditem.

Následující tabulka vybírá přehled možností předčasného splacení hypotéky za předpokladu, že splacení probíhá během období fixace. Údaje v kolonkách ukazují, jaký poplatek se při takovém předčasném (úplném či částečném) účtuje. Jako doplňující informaci ještě uvádíme,jak dlouho trvá schválení hypotéky.

Možnost předčasného splacení hypotéky

 

 

Jak tabulka ukazuje, předčasné splacení hypotéky je nejlevnější u Wüstenrotu – je to zdarma.Dobrou možnost nabízí také Česká spořitelna (za měsíční poplatek 200 Kč při splácení hypotéky) a UniCredit. Zdá se, že při hypotéce FLEXI od UniCreditu je předčasné splacení hypotéky také zdarma, ale bližší pohled do ceníku nám napoví, že tato hypotéka má některé poplatky vyšší než hypotéka běžná a to zejména o poplatek 200 Kč měsíčně (tedy jde o stejnou situaci jako u České spořitelny).

Další možnosti jsou již horší, i když poplatek (sankce) za předčasnou splátku u Českomoravské stavební spořitelny také nebude výraznou částkou – jde o dvě měsíční platby úroků, což nakonec může být i podobná částka, jako platit několik let měsíčně 200 Kč.

Pro ilustraci ještě uvádíme aktuální přehled cen za hypotéky. Jak jsme již uvedli výše, jde o orientační údaje a skutečný úrok bude záviset na dalších okolnostech financování. Úrok je uveden při fixaci na 5 let, jelikož jde o často volenou dobu fixace.

 

Podle přehledu a poskytnutých informací vychází nejlépe Česká spořitelna – nabízí nízký úrok, neplatí se žádné jednorázové poplatky a měsíční poplatek je v souladu s většinou ostatních bank. Dobré podmínky nabízí také LBBW, která si však účtuje nemalé jednorázové poplatky. Nicméně ruku na srdce – očekávali bychom, že banky nebudou chtít za klienty např. hradit odhady nemovitostí (i když mohou někdy používat vlastní odhadce), tedy je možné, že banky některé poplatky za hypotéku neprezentují jako poplatky, ale jako náklady, které klient musí bance proplatit.

Jaký je tedy dobrý úrok u hypotéky? Úroky do 4% p.a. jsou rozhodně velmi dobré a dosáhne-li skutečně někdo na 3,6% od České spořitelny, je to úrok výborný. Za takových okolností má smysl uvažovat o fixaci na dlouhou dobu, samozřejmě s ohledem na vaše možnosti splácení.

 

Vložte svůj komentář