18.01.2019

Statistický úřad vydal několik méně optimistických informací

MALÉ PENÍZE: Při bližším sledování zjistíme, že data proudící poslední dobou z Českého statistického úřadu (ČSÚ), nedávají příčinu k nadšenému jásotu nad ekonomickým vývojem naší země. O společenském vývoji (naštěstí) ČSÚ údaje nevydává. Podívejme se tedy na novinky za poslední dva měsíce podrobněji. Uvádíme je heslovitě, jelikož mají samy o sobě již dostatečnou vypovídající schopnost. Na druhou stranu není třeba čtenáře zatěžovat úplnými detaily, vždyť statistika je přesný součet nepřesných čísel, tedy nás spíše bude zajímat trend vývoje, než aktuální přesné číslo.

Ze zpráv ČSÚ vybíráme:
(1)   Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve 2.čtvrtletí 2011 zpomalil. Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy se ve 2. čtvrtletí zvýšil podle předběžného odhadu meziročně o 2,4 %, resp. o 0,2 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Zdrojem růstu zůstává i přes částečné zpomalení zahraniční obchod, opačně působil pokles výdajů na konečnou spotřebu. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,7 %, oproti 1. čtvrtletí se nezměnila.
(2)   Důvěra v ekonomiku se opět snížila. Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) se snížil o 1,3 bodu. Mezi podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 1 bod, důvěra spotřebitelů se meziměsíčně snížila o 2,7 bodu. Ve srovnání s hodnotou v srpnu 2010 je souhrnný indikátor důvěry o 3,3 bodu nižší, ve srovnání s hodnotami v období recese (ve druhém pololetí 2008 a v roce 2009) je i nadále vyšší.
(3)   Pokles tržeb za potraviny i v běžných cenách. Tržby v červenci v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny reálně meziměsíčně stagnovaly; meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 0,1 %. Meziroční pokles tržeb bez očištění o 1,7 % byl ovlivněn zejména prodejem v maloobchodě a částečně i nižším počtem pracovních dní.
(4)   Výrazný pokles ve stavebnictví pokračoval. Stavební produkce v červenci 2011 klesla meziročně reálně o 11,1 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,5 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 25,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 6,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 3,4 % bytů více.

Zprávy jsme v titulku označili jako méně optimistické, tedy ne jako úplně negativní. Změny HDP jsou malé a i tak dochází k jeho růstu. Pokud jde o důvěru v ekonomiku, jde spíše o subjektivní hodnocení.

Na lehkou váhu ale neberme informace o vývoji stavebnictví. Ne nadarmo se říká, že právě tento sektor bývá indikátorem ekonomického vývoje. Pokud tedy došlo k meziročnímu poklesu o 11%, je to již informace hodná zaznamenání.

Svět není černobílý a tedy nám statistická čísla nepřináší jen méně optimistické, ale i více optimistické zprávy. Do té druhé kategorie patří například informace, že během léta nám celkově poklesly ceny, nejvíce v zemědělství, méně již ve službách a stagnaci cen zaznamenaly průmyslové výrobky.

S tím však kontrastuje jiná zpráva, která nám říká, že meziročně (v porovnání se stejným obdobím minulého roku) cena zemědělských produktů vzrostal o závratných 23,6%. Je to dobrá zpráva nebo ne? Pokud se v tomto růstu zobrazuje především příjem českého zemědělce (a nikoli zvýšená cena letecky dovezeného čínského česneku) a umožní mu to další rozvoj, tak pokud to nebude dál pokračovat tímto tempem, asi dobrá je.

Vložte svůj komentář