21.01.2021

Případ – poplatky za užívání výtahu

DOTAZ: Paní M. zajímá, jak zohlednit námitky vlastníků SVJ bydlících v 1., případně někdy i 2. patře, že výtah nepoužívají a tedy za něj nebudou platit.

ODPOVĚĎ: Jleikož jde o specifickou otázku, požádali jsme o pomoc účetní firmu Účetnictví SVJ.

Mnoho společenství vlastníků jednotek (SVJ) toto zohledňuje v rozpočítání odpovídajících nákladů pouze na vyšší podlaží.

V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že toto je projev pouze dobré vůle ostatních vlastníků. Z dikce zákona jednoznačně vyplývá, že rozsah spoluvlastnictví společných částí domu je dán poměrem podlahové plochy vlastněných jednotek k podlahové ploše všech jednotek v domě. Tedy výtah, jako společná část domu, patří poměrně všem vlastníkům (včetně břemene nést poměrně odpovídající náklady). I ten spoluvlastník, který své spoluvlastnictví neužívá, má povinnost přispívat na jeho údržbu a opravy, na to, aby majetek ve spoluvlastnictví byl funkční.

Tedy velmi doporučujeme dohodu většiny na jakémkoliv rozdělení, které bude považováno za spravedlivé. Nicméně pokud dohody dosaženo nebude, hraničním řešením je zákonný předpoklad podílu na společných prostorách.

 

Vložte svůj komentář