01.04.2023

Paradox produktivity: jak získat od zaměstnanců více tím, že na ně firma klade nižší nároky.

Dnes se zastavíme u článku, který vydal před časem Harvard Business Review a který ukazuje na pozoruhodnou a zároveň velmi logickou vazbu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Mnoho firem prochází krizí řízení lidských zdrojů, přičemž jedním z důvodů je tlak vyvíjení podniky na zaměstnance s cílem dosáhnout vyšší produktivity. Zaměstnanci mají vykonávat stále větší objem práce za kratší dobu, což mnohdy vede k jejich vyhoření. Nicméně zatímco čas pochopitelně „natáhnout“ nejde, s energií lidí to je jinak: pracovníci si mohou své energetické zásoby „dobíjet“. Jak to udělat? Některé firmy zavádějí pracovní zvyklosti či chcete-li rituály, jež k dobíjení osobních baterií pomohou – je to například odpojení se od elektronické pošty v určitou denní dobu nebo krátká pravidelná procházka. Tato opatření lidem pomohou k regeneraci fyzické, emoční i duševní energie. Je jen na vedoucích pracovnících, aby si sami stanovili konkrétní zvyklosti (a tím šli i příkladem podřízeným) a vytvořili také prostor pro ostatní zaměstnance, aby se mohli takto věnovat zásadním věcem, přemýšlet o strategických záležitostech atp.

Výše uvedený přístupem zavedli manažeři v Sony Pictures. Ve firmě se zavedlo školicí program v řízení osobní energie, přičemž reakce zaměstnanců na zavedení tohoto programu byla veskrze pozitivní. 88% respondentů z řad zaměstnanců Sony Pictures v následném průzkumu uvedlo, že této program jim pomohl být více produktivními a pomohl jim se zaměřit podrobněji a účinněji na pracovní problematiku. Více než 90% respondentů uvedlo, že jim program pomohl pracovat s větším nasazením. Dále 84% lidí uvedlo, že následkem novinek v pracovním řádu a prostředí se jim problémy v práci daří zvládat lépe a efektivněji. Vedení Sony věří, že zavedené změny jim pomohly zvýšit celkovou produktivitu firmy včetně ekonomických výsledků.

Vložte svůj komentář