18.01.2021

Transparency International: korupce v Česku se vrací do post-privatizačních úrovní

Letošní index vnímání korupce CPI (Corruption Perceptions Index) 2011 vydaný Transparency International hodnotí podle míry vnímání korupce 183 zemí, a to na základě 17 zdrojů údajů od třinácti nezávislých institucí. Na stupnici 0–10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce, získala Česká republika hodnocení 4,4, což ji společně s Namibií a Saúdskou Arábií řadí na 57.–59. místo na světě. Trend je negativní, ČR se v rámci Evropy a vyspělých zemí propadá na úplné dno.

Index vnímání korupce, který každoročně vydává mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI), řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy apod. Mezi nejméně zkorumpované země světa se letos řadí Nový Zéland (9,5), Dánsko a Finsko (9,4). Nejnižšího hodnocení dosáhly v letošním žebříčku Severní Korea a Somálsko (1,0).

„Index jednoznačně potvrzuje, že korupce je v Česku zásadním problémem společnosti, podkopává nezávislé fungování institucí, efektivitu veřejných investic, férové podnikatelské prostředí a důvěru veřejnost v režim. Nejhorší je, že se trend zhoršuje a Česko je v tomto ukazateli na chvostu vyspělých zemí,“ komentuje letošní žebříček David Ondráčka, ředitel Transparency International – Česká republika (TIC). TIC si uvědomuje, že řada legislativních protikorupčních reforem je nastartovaná a ve fázi návrhů, ale je nezbytné postup jejich přijímání výrazně urychlit a reformy dotáhnout do konce. „Hlavní protikorupční opatření se všude na světě přijímají v prvních letech po nástupu dané vlády, Nečasově vládě tedy už mnoho času nezbývá,“ dodává Ondráčka.

TIC za hlavní priority dalšího období považuje zásadní zprůhlednění financování politických stran, přijetí pravidel pro postavení úředníků a depolitizaci veřejné správy, zajištění vyšší nezávislosti soudnictví a státního zastupitelství, specializaci státních zástupců a mnohem efektivnější kontrolu čerpání evropských fondů. Dalším důležitým tématem je efektivnější dohled nad hospodařením společností ovládaných státem a samosprávou.

Vložte svůj komentář