07.03.2021

Případ – investice do cizích měn

DOTAZ: Můj přítel se ve volném čase začal poslední dobou věnovat místo mě forexu (obchodování s měnami). Prý je to „jistotka“, jak říká. Moc tomu ale nevěřím. O čem vlastně forex je a kde jsou jeho rizika. Dokázaly byste mi odpovědět také na to, kolik obchodníků na forexu opravdu vydělává a kolik jich je ve ztrátě? Lze to nějak statisticky vyčíslit?

MALÉ PENÍZE: Hned na úvod si řekněme, že váš přítel dělá velkou chybu. Než určíme jakou, podíváme se trochu blíže na problematiku kurzů měn.

Výraz „forex“ pochází z anglického foreign exchange , což znamená cizí měnu, resp. konverzi na cizí měnu. Často se také používá zkratka FX. Obchodování s měnami vypadá v praxi tak, že zkrátka přeléváte peníze z jedné měny do druhé věříce v to, že se v mezidobí změní kurz a vy na této změně kurzu anebo na dalších aspektech transakce (nap.ř na vyšším úroku za uložení peněz) vyděláte. Případně se zde také odehrávají obchody s deriváty, tedy zjednodušeně řečeno, můžete spekulovat na to, že se kurz některé měny z dlouhodobějšího pohledu posune nějakým směrem (nahoru nebo dolů).

Problematika měn je nesmírně komplexní, jelikož souvisí nejenom s ekonomikami zemí, které měnu emitují, ale i s jejich vzájemnými vztahy a vztahy subjektů v těchto zemích. My se tedy podíváme na některé hlavní faktory, ovlivňující kurz měny.

 

Co ovlivňuje kurz měny

(1) Ekonomika. Ekonomická situace dané země je jedním z klíčových faktorů ovlivňují kurz určité měny. Celkově se posuzuje ekonomická situace země podle několika měřítek, z nichž vybíráme obligátní růst nebo pokles hrubého domácího produktu (HDP). Jde o vyjádření jakéhosi celkového stavu různých odvětví v ekonomice. K tomu existuje mnoho dalších indikátorů pro posouzení stavu ekonomiky dané země. Pro čtenáře je asi nejjednodušší si na internetu najít buďto přímo analýzy konkrétní ekonomiky nebo se v případě Česka třeba podívat na stránky Českého statistického úřadu, kde je i sekce o hlavních ekonomických údajích, nebo Eurostatu.

Důležitá je samozřejmě také důvěra investorů v danou ekonomiku, resp. její další vývoj. Někdy jde o klíčový faktor.

(2) Úrokové míry hrají také významnou roli, jelikož z pohledu mezinárodního investora je výhodné peníze investovat do měny, resp. do instrumentu denominovaného v této měně (např. dluhopisu), kde je vyšší úroková míra, než je v ostatních zemích. Na tuto situaci se dívejme optikou pouze vybraných měn, jež jsou pro investory důvěryhodné, přičemž americký dolar (USD) je měnou dlouhodobě nejdůvěryhodnější. Naopak euro (EUR, €) prodělává momentálně silnou krizi důvěry.

Úrokové míry jsou v hlavních ekonomikách na nízké úrovni, což je „důsledek“ krize (centrální banky snížením úrokových měr podporují svoje ekonomiky v oživení). Jelikož krize stále trvá a úrokové míry jsou hodně nízko, výhledově tedy čekejme spíše stagnaci nebo možná mírný růst těchto sazeb.

(3) Alternativní faktory a investice jsou dalšími parametry ovlivňujícími kurz měny – jsou to například válečné konflikty, zejména pak ty, jež se odehrávají v blízkosti ropných nalezišť či v jinak strategicky položených končinách. Alternativní investicí může být například investice do akcií, dluhopisů, komodit či třeba do nemovitostí.

Dále můžeme zmínit např. náladu (sentiment) na trhu, resp. náladu investorů. Tím je míněn obecný trend v převažujících názorech investorů na očekávaný vývoj v té či oné oblasti. Jelikož ekonomická krize je ještě na pořadu dne, jednou z těchto nálad je opatrnost při zvažování investic.

V neposlední řadě by kurz cizí měny konkrétně vůči české koruně mohla ovlivnit i nějaká specifická poptávka po naší měně, jež by mohla být např. důsledkem prodeje nějakého velkého podniku zahraničnímu investorovi (aerolinky, letiště, energetika…).

To jsou tedy jen tři podle nás důležité faktory ovlivňující kurz měny. Je třeba si uvědomit, že na světě jsou tisíce analytiků, kteří situaci na trhu průběžně analyzují. K nějaké větší změně na trhu měn tedy dojde především v situaci, kdy se nějaká veličina změní výrazně jinak, než trh očekává. Tedy např. pokud HDP klesne, nemusí to automaticky znamenat pokles kurzu měny; k tomu by došlo zejména v situaci, kdy by byl pokles větší, než trh očekával, nebo kdyby nastal pokles místo růstu či stagnace.

 

Jít do forexu nebo ne?

Investice do měny je tedy něčím velmi složitým a komplexním a běžnému občanovi je nemůžeme doporučit. Pokud jde o odborníka, který těmto investicím skutečně rozumí, není důvod nad takovou investicí lámat hůl.

Podniky vidí ve změnách kurzů riziko spíše než příležitost k profitu a snaží se proti tomuto riziku zajistit např. sjednáváním forwardových obchodů (nákup měny v konkrétním kurzu na konkrétní datum). Takový přístup je rozumný.

Z praxe je také známo několik případů, kdy neodpovědní lidé byli schopni měnovou spekulací položit celý podnik. Tak dlouhou spekulovali a prodělávali, až jim ztráta přerostla přes hlavu a byla větší než podniková aktiva. Měnové transakce a spekulace totiž nezřídka provádějí lidé, kteří takto postupují nad rámec svých pravomocí a v případě ztráty doufají, že se vše v dobré obrátí a jejich prohřešek se podaří ututlat.

Něco podobného platí i v soukromí. Jsou známy případy, kdy jeden z manželů spekuloval na nějakou investici (akcie, komodity, měny, cokoli…) a když začal prodělávat, investovanou pozici odmítal uzavřít (prodat se ztrátou) tak dlouho, až vyčerpal všechny peníze, kreditní karty, zastavil majetek a vzal si půjčky, vypůjčil si od přátel… až do hořkého konce exekuce.

Takové případy jsou ojedinělé, je třeba o nich ale také hovořit.

O tom, kolik obchodníků na FX vydělává a kolik prodělává, neexistují dostupné statistiky. Vězte ale, že obchodníků specializovaných na FX je relativně málo. Spíše je tento druh obchodování součástí dalších služeb, typicky bankovních. Jsou ale i samostatné firmy, zabývající se investicemi do měn, případně existují elektronické obchodní systémy, kde si můžete obchodovat „sami“ (sami zadáváte příkazy). Sami si můžete udělat měnový obchod jednoduše ve své bance, když pošlete peníze z účtu vedeného v jedné měně ne účet vedený v jiné měně – to ale nebývá výhodné, jelikož vám banka dá aktuální kurz i se svojí často vysokou marží, případně si od vás ještě může vzít poplatek.

A v čem že vlastně dělá přítel tazatelky tu velkou chybu? Přece věnovat se něčemu jinému více než své milé, to je chyba z největších.

Komentáře

  1. cml11 :

    V článku chybí jedna naprosto zásadní informace. A sice, že forex se běžně obchoduje na páku půjčeného kapitálu, kterou se znásobují veškeré pohyby trhu. Běžně například 1:100, což pro laika přeloženo znamená, že pokud na takovém účtu otevřete obchod a pohyb ceny bude 1% vaším směrem, získáte 100% vkladu. Pokud bude směr opačný, o celý vklad přijdete. Spolu s na první pohled malými provizemi brokerů jde o prakticky největší kouzlo forexu. Vydělávat tu lze, ale je nutné vyvinout a nanečisto dlouhodobě otestovat spolehlivý systém, který bude obchodník za všech okolností dodržovat. Právě disciplína bývá největší problém. Bez ní je forex hrou v kasinu. Ostatně hráči se silnou disciplínou dokáží vyhrávat i tam…

Vložte svůj komentář