14.12.2018

Zpráva Světového ekonomického fóra o organizovaném zločinu

Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo nedávno další zprávu o organizovaném zločinu. I když se v některých aspektech týká regionů nám velmi vzdálených, v jiných je pro nás velmi aktuální.

Odhady celkového objemu peněz, jež protékají rukama zločinců na světě za rok, se dosti liší – my se budeme pro ilustraci držet částky asi 600 miliard USD, což je dnes nějakých 12,2 bilionu korun českých, tedy velmi přibližně čtyřnásobek našeho hrubého domácího produktu.

Zpráva především poukazuje na stále sílící trend přesunu organizovaného zločinu do elektronického prostoru ať už je to elektronická organizace akcí, převodů peněz, obchodů, ale také krádeží. Pro běžného českého člověka je třeba brát stále vážněji informace, jež o sobě poskytuje. Lidé jsou stále schopni o sobě na internetu povědět leccos a nemají stále dostatečné zábrany v tom, komu takové informace poskytují – mnohdy jsou totiž údaje vržené volně do kybernetického prostoru a dostane se k nim téměř každý.

Hlavní oblasti, kde se v posledních letech rozvíjí organizovaný zločin, jsou tedy podle zprávy WEF následující:
•    vazby mezi povstaleckými a zločineckými bandami v Africe a jihovýchodní Asii, v rámci jejichž činnosti dochází k plundrování přírodních zdrojů a následnému financování terorismu,
•    sílící násilnosti páchané drogovými kartely ve střední Americe, Karibské oblasti a západní Africe,
•    nárůst pašování emigrantů ve východní Evropě nebo severní Americe stejně jako v jihovýchodní Asii a Latinské Americe,
•    kybernetický zločin ohrožuje klíčové body infrastruktury a národní bezpečnosti a tím také omezuje jejich schopnost potírat finanční i jinou kriminalitu,
•    nárůst pirátství v oblasti tzv. Afrického rohu (Adenského zálivu) zejména požadováním výkupného za lodě z bohatých států,
•    obchodování s padělky různého zboží v rozporu s pravidly legálního obchodu,
•    legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a korupce v bankovním sektoru.

Nás se týká zejména kybernetický zločin, padělky zboží a praní špinavých peněz. Zpráva WEF se pak dál podrobněji dělí na dvě části, z nichž jedna se zabývá legalizací výnosů prostřednictvím nemovitostních transakcí a druhá pak elektronickou kriminalitou – na tu se podíváme z praktického hlediska blíže.

Je třeba si uvědomit, jak velké množství informací se v současné době na internetu vyskytuje. Internet slouží nyní jako efektivní nástroj pro zločince, jak informace sdílet, obchodovat, provádět transakce atp. Internet je ale také prostorem pro vyhledávání obětí trestné činnosti ať již jsou to krádeže identity, pedofilie nebo třeba prověřování přítomnosti (gang si ověří, že nebudete nějakou dobu doma a vykrade vás).

Internet dal například příležitost ke vzniku celého „odvětví“ nelegální ekonomiky, jež se zabývá obchodováním s daty sebranými (ukradenými) na internetu. To se týká například také spamu nebo phishingu (vylákání citlivých dat prostřednictvím spamu, který se tváří jako legitimní komunikace).

Klasický model, jak se takový elektronický nájezd na uživatele internetu připravuje, je následující:
–    naprogramování malware, tj. škodlivého software (viru), který je schopen sledovat, co provádíte na počítači, případně aktivně zde vyhledávat některé údaje a tyto údaje odesílat skrytě zločinecké partě;
–    zapojení sítě dalších počítačů, přičemž typicky jde o počítače běžných uživatelů, kteří o tom nemají ponětí – tzv.botnet;
–    krádež osobních a dalších údajů (přístupové jména hesla do systémů);
–    využití takto získaných údajů k finančním podvodům nebo k přístupům do finančních (bankovních) systémů a následné krádeži;
–    přesun ukradených peněz do jiné oblasti a jejich následná legalizace.

Podle statistiky z roku 2009 je v rámci botnetů denně zneužíváno kolem 150 tisíc počítačů. Zatím největší známá botnetová síť zneužívala takto přes 12 milionu počítačů!

To nás vede k vede k tomu, jak zachovávat pravidla bezpečného internetu. Základní poučkou je používat legální software a aktuální antivirový program. Pravděpodobnost využití vašeho počítače jako botnetu nebo instalace nějakého škodlivého softwaru tím totiž velmi silně klesá. Jsou z praxe známy případy, kdy lidé měli na svém počítači bez antiviru například tzv. trojské koně, tedy software, který monitoroval činnost, kterou na počítači provádějí, a podával o tom informaci jinam. Následně došlo přes počítač k zajištění přístupových jmen a hesel a odtud byl už jen krůček ke krádeži.

Na závěr si vezmeme na pomoc desatero bezpečného internetu, které publikoval Seznam.cz . K němu není co dodat.

1.    Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
2.    Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
3.    Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4.    Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
5.    Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6.    Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
7.    Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
8.    Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9.    Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
10.    Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Vložte svůj komentář