09.08.2022

Případ – zdanění zisků z mých burzovních obchodů

DOTAZ: Vzhledem k tomu, že jsem z různých zdrojů na problematiku zdaňování příjmu fyzických osob plynoucích z obchodování na burze zjistil někdy dosti protichůdné a nejednoznačné informace, obracím se na Vás s dotazem a prosbou o radu jak postupovat. Předpokládejme, že jsem v průběhu roku 2012 různými spekulacemi na burze vydělal 14.900 Kč (platí: výdělek=příjmy – výdaje). Bylo spekulováno s akciemi (5.000 Kč), komoditami (5.000 Kč) a měnami (4.900 Kč). Jednotlivé balíky akcií různých firem byly drženy maximálně měsíc a poté byly opět celé balíky prodány. Pozn.: Akcie byly prodány dříve než po půl roce od koupě, proto časový test není splněn. Je zde aplikovatelný § 38g ZÁKONA 586/1992 Sb.?

Viz. ZÁKON 586/1992 Sb. § 38g

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Tento výdělek (do 15.000 Kč, platí: výdělek=příjmy – výdaje) by tedy nepodléhal dani, ani se neuvádí do daňového přiznání?

Nejsem OSVČ, u zaměstnavatele podepisuji „PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“, má výše uvedené nějaký vliv na PROHLÁŠENÍ?
Platím si penzijní připojištění, ročně si na účet vložím 18.000 Kč. Hrubý měsíční příjem je 27.000 Kč.

MALÉ PENÍZE: Předpokládáme, že se tazatel zajímá o výsledek za loňský rok (2011). Jelikož jde o specifickou problematiku, požádali jsme o pomoc daňového poradce Martina Němce. Věc se má tedy následovně:

Zmíněná problematika (dle informací poskytnutých tazatelem) představuje souběh závislé činnosti dle §6 a tzv. „ostatních příjmů“ podle § 10 Zákona o daních z příjmů.

Tazatel správně dohledal znění §38g, nicméně na uvedený případ se bude aplikovat jeho 2. odstavec, vzhledem k tomu, že částka kterou spekulacemi „vydělal“ je vyšší než 6 000 CZK.

Tazateli v tomto případě jeho zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování záloh na daň a tazatel bude muset podat vlastní daňové přiznání, ve kterém částku 14 900 CZK vykáže v příjmech dle § 10. Tedy zcela jistě zde bude aplikován § 38g zákona 586/1992 Sb., nicméně pro tazatele z něj vyplývají výše uvedené daňové povinnosti.

Vložte svůj komentář