Vize civilizovaného státu | Malé PENÍZE Vize civilizovaného státu | Malé PENÍZE

24.07.2024

Vize civilizovaného státu

..dosud stála – a snad nadále stojí – na předpokladu, že každá svobodně zvolená vláda se bude opírat o všechny své občany, malé i velké, starat se o jejich potřeby a zájmy a podle toho jejich – j e
j i c h , nikoli svůj, stát spravovat. Současná česká vláda to bohužel neumí a snad ani dělat nechce. Vede ji parta, jež prohrála volby, hlavně díky odhalení její široké spolupráce s korupčníky a
podvodníky, v koalici se dvěmi novými stranami, jejichž vznik stavěl právě na odhalení oné korupce, klientelizmu a podvodů. Slibovali fér hru a mnozí voliči jim uvěřili. Dnes je věřícím jasné, že se
spletli, že ty nové strany také kradou a podvádějí zprava i zleva, ruku v ruce s onou poraženou partou, jež tuto nóbl koalici vede. Takové omyly se ale těžko rychle napravují. Vláda je dnes sotva v
polovině svého mandátu a podle všech průzkumů ji věří dosud nejméně českých občanů v historii. Na nápravu, pokud nějaká vůbec bude, si počkáme, za opravy nemravně zaplatíme.

Posváteční týden zřejmě zaplní mediální šílenství kolem dvou nepodstatných pseudoudálostí – úterní diskuse o (ne)vykopnutí veverek z politiky a pátečního rozsudku nad „odpornými a slizkými
politickými zločinci“, reprezentovanými jejich zakladatelem a vůdcem „Vítkem“-kvítkem Bártou. Bojím se, že v tom mumraji má připomínka zanikne, přesto se pokusím ji nastolit, neboť na rozdíl od zmíněných
mediálních senzací jde o dvě témata pro fungování moderního státu podstatná jež, zdá se, téměř unikla zájmu médií i veřejnosti, ač mají pro existenci moderního, svobodného státu větší význam než
kolibříci, mazánkové, či slizcí političtí zločinci.

Začnu ekonomikou už také proto, že nepravdivému strašení občanů osudem Řecka (a Islandu, Irska, Portugalska, Španělska, Itálie) děkují dvě větší strany dnes vládnoucí české koalice za to, že vůbec
sedí u moci. V senátu se totiž před týdnem konala konference o hospodářské situaci České republiky, na níž guvernér České národní banky Miroslav Singer, jehož sotva lze podezírat z levičáctví
informoval, že díky fiskálním a rozpočtovým opatřením současné české vlády klesl loni hospodářský růst ČR o 0,6% a letos klesne o další 0,4%. Nu což, klesl hospodářský růst, méně se vybere na daních,
důchodci, rodiny s dětmi a vůbec nízkopříjmoví to zaplatí.

Měl bych se teď pustit do složité analýzy informace nepolitického guvernéra ČNB, vybraného a jmenovaného prezidentem Klausem, ale naštěstí to nemusím dělat protože, jak jsem si všiml, to před chvílí
daleko kvalifikovaněji udělala v Britských listech Ilona Švihlíková, jež se konference také zúčastnila. Svými argumenty myslím, přesvědčivě vyvrací celý arzenál nesmyslných podvodů kterými česká vláda dosud
celkem úspěšně straší občany.

Dalším, v dnešní situaci, kdy pro nás vládnou korupčníci a političtí zločinci neméně důležitou otázkou je bezpečnostní politika. Nevšiml jsem si, že by se někdo obtěžoval vyjádřit k tomu, na co před pár
týdny poukázal Jiří Pehe v souvislostí s fungováním Bezpečnostní informační služby (BIS) a její odpovědnosti vládě (a skromně připomínám, že tím vlastně nám, občanům).

Jiří Pehe se ptá, co udělal premiér Topolánek s informacemi od BIS, o stycích pánů Janouška a Béma a co o tom věděl tehdejší vicepremiér Nečas. Pokud Topolánek informace o případném propojování justice,
politiky a organizovaného zločinu měl, co s nimi udělal a jak to, že nekonal. A konečně se ptá, zda snad pan Janoušek kromě pražského primátora neřídil i náměstka vrchního státního zástupce Grygárka a
co z toho všeho plyne. Otázky to jsou o to důležitější, že dnes veřejnost o fungování kmotrů a úřadů a jejich spolupráci na vysávání státu leccos ví a také ví, že leccos zřejmě ani netuší.

Z vlastní zkušenosti, jako místopředseda vlády pro zahraniční a b e z p e č n o s t n í politiku vím, že o činnosti BIS a dalších zpravodajských služeb jsem se nesměl dozvědět nic což, čtenář
pochopí, je poněkud absurdní. V tomto bodu bych Petra Nečase – pokud jde o jeho minulé postavení – obhájil. Jiná věc jsou samozřejmě aktuální otázky. V té souvislosti jsme se dosud od předsedy vlády
nedozvěděli nic. Kromě toho, že ředitel BIS Lang je mimořádně schopný, loajální a apolitický důstojník, sloužící této zemi. Jak a čím? O odposleších, jejich původu a cesty kterou se na veřejnost
dostaly Nečas mlží, sám prý dostává jen souhrnné zprávy. Ostatně, loajální a (všeho) schopný byl i dnešní ministr vnitra Kubice. Otázkou je, komu byl loajální. Čeho byl schopný, částečně víme.

Je-li to tak jak říká předseda vlády, platíme zpravodajské služby (slovo rozvědka osobně nemám rád, má pro mne bolševický původ a nevím, proč používat rusismy, když máme srozumitelná česká slova,
například právě zpravodajství) z našich daní asi zbytečně. Máme tuším tři – dvě civilní domácí (BIS) a zahraniční (ÚZSI) a jednu vojenskou. Na co je všechny náš malý stát potřebuje nevím, když ani
předseda vlády nedostává informace o jejich činnosti,čemu opravdu nerozumím. Shromažďují je snad sami pro sebe a pak je na místě se zeptat, na co je používají. Žijeme v policejním státě? To bych pak
dával přednost autoritě EU. Určitě nám musí stačit zpravodajská služba jedna, dvě zrušme a nerušme valorizace penzí, zvýšení platů ve školství (o němž současná vláda nedávno rozhodla) a nelikvidujme
postupně české zdravotnictví. Všeobecné zdravotní pojištění zavedlo Československo již ve dvacátých letech minulého století a bylo tím obdivovaným vzorem tehdejších (a dnešních) moderních států.

Na druhé straně vím, ač to nemohu dokázat, že styky a peníze fungují mezi některými novináři (údajnými investigativci) a zpravodajci, či policii. Pan premiér Nečas je zřejmě hodně málo informován, když
tvrdí, co všechno by se na západ od Česka nemohlo stát. Ujišťuji ho, žil jsem tam téměř čtvrt století v několika zemích, že se stát může, ale také, když se něco zjistí, tak se za to platí a nemálo. U nás
platí jenom někteří a jenom někdy. Náš civilizovaný stát se kdesi přestal vyvíjet.

Egon T.Lánský

Vložte svůj komentář