05.06.2023

Finanční zajištění při úrazu dítěte

Tento článek je placená reklama.

Blíží se letní prázdniny – jedno z nejrizikovějších období, kdy dochází k největšímu počtu dětských úrazů. Ze statistik vyplývá, že ročně se jen v České republice zraní asi 0, 5 milionu dětí, v některých případech tato zranění ústí v trvalé následky. Je-li to zapotřebí, může rodič zůstat doma s dítětem a pečovat o něj. V tom případě má po určitou dobu nárok pobírat tzv. ošetřovné.

Co je ošetřovné

Ošetřovné získává ten, kdo není schopen pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena rodiny. Nárok vzniká také v případě, kdy je zapotřebí starat se o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení, kam docházelo, bylo uzavřeno.

Doba, kdy trvá nárok na ošetřovné, je nejdéle 9 kalendářních dnů, případně 16 dnů, pokud se jedná o osamělého rodiče a dítě mladší 16 let.

Výše ošetřovného se vypočítává na stejné bázi jako výše nemocenské – z tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ošetřovné činí hned od prvního kalendářního dne zvolené doby 60 % zmíněného denního vyměřovacího základu. V současné době to ale může pro mnoho rodin představovat značný finanční problém.

Možnost pojištění 

V nabídkách pojišťoven se objevuje dětské úrazové pojištění, kdy je v případě zranění dítěte vypláceno pojistné plnění v podobě denních dávek po celou dobu jeho léčení, a to jak při domácí péči, tak při nutné hospitalizaci dítěte. Finanční odškodnění trvalých následků se stanovuje vždy v závislosti na míře tělesného poškození.

Mnohé pojišťovny navíc umožňují uzavírat dětské úrazové pojištění online, což je pro rodiče velká úspora nejen času, ale i financí, neboť je obvykle spojeno se slevovými nebo bonusovými akcemi.

Pojistné částky 

Úrazové pojištění a s ním související připojištění zajišťuje pojištěnou osobu v případě trvalých následků úrazu částkou 250 000 Kč, respektive 1 000 000 Kč. Po dobu nezbytného léčení úrazu je pojištěnému vyplácena denní dávka v hodnotě 150 Kč. Jestliže musí být pojištěný následkem úrazu hospitalizován, činí denní dávka 135 Kč.

Vložte svůj komentář