05.06.2023

Mapa projektů spolufinancovaných z evropských fondů v České republice.

Facebooková stránka europoslance Richarda Falbra nás upozornila na velmi zajímavý web, který by mohl poskytnout pozoruhodné infromaci i čtenářům našeho webu. Mimochodem, pan Falbr na svém Facebooku o sobě vlemi aktivně infromuje a není od věci se podívat i na tuto stránku.

Účelem portálu Mapa projektů (www.mapaprojektu.cz) je umožnit široké veřejnosti získat snadno a rychle aktuální přehled o projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů Evropské unie. Uživatel mapy má možnost získat základní informace o projektech realizovaných např. v blízkosti svého bydliště, pracoviště nebo kterémkoli místě České republiky a současně získat i odkaz na další zdroje informací.

Internetové stránky mapaprojektu.cz vznikly z iniciativy Zastoupení Evropské komise v České republice, které také uhradilo veškeré náklady na vytvoření mapy. Hlavním zdrojem údajů na webu je MSC2007 – Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 2007-2013 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Doplňující informace o projektech (např. popis, fotografie) doplňují řídící orgány příslušných operačních programů.

Celkový počet projektů spolufinancovaných Evropskou unií v ČR se pohybuje v řádech desetitisíců. Jejich přehledné zobrazení by bylo technicky velmi náročné, proto mapa neobsahuje úplně všechny projekty. Mnoho projektů je navíc obtížné na mapu umístit, protože probíhají na více místech ČR (např. projekty v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče, dopravní infrastruktury atd.). O tom, zda bude určitý projekt zobrazen v mapě, rozhodují kromě technických parametrů samotného projektu řídící orgány příslušných operačních programů.

Mapa je aktualizována jednou za měsíc. Údaje o jednotlivých projektech nejsou „online“ – neodrážejí tedy průběžný stav projektu, ale vztahují se k určitému bodu v čase, kdy byla informace o projektu vložena do monitorovacího systému.

Vložte svůj komentář