06.03.2021

Případ – pojištění nájmu.

DOTAZ:  Emailem mi přišla nabídka na pojištění nájmu. Kolegyně se zmínila, že od té samé společnosti dostala telefonát, kde jí tuto službu nabízeli také, včetně pojištění kauce pro nájemce. Nikdy jsem o těchto produktech neslyšela. Nevíte, o co se jedná?

MALÉ PENÍZE: Kdo už nějakou dobu čte Malé peníze, tak bude možná tušit odpověď. Nejsme totiž zastánci produktů, jež nepovažujeme za nutné či výslovně výhodné pro lidi. Z pojistných produktů tedy podle našeho názoru má smysl uvažovat jen o klasickém rizikovém pojištění – tedy pojištění proti událostem, jen nemůžete vůbec nebo téměř vůbec ovlivnit. Takovými událostmi jsou například krupobití, vichřice a do jisté míry také krádeže.

 

Spam

Nyní na moment odbočíme a zastavíme se nad zdánlivě podružným aspektem dotazu – z toho vyplývá, že tazatelka dostala nabídku pojistného produktu emailem, aniž by si takovou nabídku vyžádala. Z toho usuzujeme, že dotyčná společnost rozeslala i na její email obchodní sdělení bez toho, aby k tomu měla souhlas či jinak byla oprávněna konkrétní emailovou adresu použít. Tato firma se tedy mohla dopustit porušení zákona o některých službách informační společnosti. Takový skutečnost by mohla vypovídat o praktikách firmy.

Více než 80% emailů na světě je spam, tedy nevyžádaná pošta. Pokud dostanete konkrétně nevyžádané obchodní sdělení, doporučujeme tuto skutečnost nahlásit Úřadu na ochranu osobních údajů. Přispějete tím k tomu, že si firmy na takový druh komunikace dají pozor.

 

Pojištění nájmu

Nyní k tomu, co je pojištění nájmu. Pod tímto názvem se skrývá typicky pojištění pro majitele nemovitosti, jež si tímto pojistí splátky od svého zákazníka, který je u majitele v nájmu. Pojištění je tedy učeno majitelům, nikoli nájemcům a nejde tedy o pojištění vlastní schopnosti splácet nájem.

Platba nájemného je pojištěna jen na určitou dobu a platba nájemného se u nás momentálně pohybuje někde kolem 5% nájemného. To je poněkud vysoká částka, zvážíme-li, že v běžných kalkulačkách pro výpočet nájmu se počítá s ročním výnosem kolem 6-8%. Vše se však může výrazně lišit lokalitu od lokality a pro naše účely toto není podstatné.

Podstatné je, že k pojištění nájmu existují alternativní možnosti, při jejichž použití žádné pojištění nájmu nepotřebujete. Jsou to například složení kauce na nájemné při počátku nájemného vztahu, úhrada nájemného předem za určité časové období (např. čtvrtletně) ve spojení s přiměřeně krátkou výpovědní lhůtou. Při použití takto jednoduchých opatření žádné takové pojištění nepotřebujete.

Pojištění nájmu tedy neřadíme mezi klasická riziková pojištění a tím pádem jde podle našeho názoru o nadbytečný luxus.

 

Komentáře

 1. Paul Kucera :

  Autor se mýlí, doporučuji si jak pročíst Občanský zákoník, tak si něco zjistit o realitním trhu. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu buď s přivolením soudu nebo i bez něj pouze za splnění zákonných důvodů a podmínek v §711 nebo §711a Občanského zákoníku. Pokud ke splnění nedošlo, výpověď je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§39 obč. zákoníku). Na právní úkon se pak hledí, jako by nikdy učiněn nebyl, takže nájemní vztah by trval nadále. Případné ukončení by bylo třeba provést novou výpovědí se splněním zákonných podmínek. Konkrétně: pro neplacení lze dát výpověď až po třech nezaplacených nájmů a výpovědní lhůta nemůže být kratší než tři měsíce. A i tak, když se nájemce nehne, nelze nic jiného učinit než jít k soudu. Takže – kdo zaplatí pronajímateli alespoň těch šest měsíčních nájmů? Jinak pojištění nájmu není jenom na určitou dobu, nýbrž se jedná o standardní roční smlouvu, při kterém pronajímatel krytí až do výše 6 měsíčních nájmů.

  Dále kauce – Sociologický ústav při AV ČR ve studii z roku 2010 zjistilo, že právě kauce a jeho výše je jeden z palčivých důvodů proč nedochází ke stěhování za prací. M.j. od 2014 bude pronajímatel mít možnost vyžádat až 6 měsíčních nájmů. Ovšem realita trhu je, že pronajímatel horko těžce dostane i jeden či dva měsíční nájmy. Rovněž čtvrtletní platby jsou také naprostou nesmyslností. Ovšem, pojištění kauce umožní nájemci bydlet bez nutnosti vyplácení desítky tisíc Kč předem, přitom pronajímatel může chtít plné krytí dle zákona, tzv. 3+3.

  V neposlední řadě, lze si pořídit i ochranu plateb nájemného, kde nájemce má pojištěné schopnost platit nájem.

  Takže, nejedná se o nadbytečný luxus, ale účinný nástroj(e).

  • Malé peníze :

   Již podle toho, kdy a jak byl dotaz položen, a podle toho, co se dělo například na naší Facebookovské stránce jsme měli silné podezření, že se vlastně jedná o reklamu jedné konkrétní firmy, co pojištění nájmu nabízí. Naše podezření se v tomto směru nemění. Stejně tak jako názor, že pojištění nájmu je jen další způsob, jak z lidí tahat peníze.

Vložte svůj komentář