Zneužívání jména ČNB při nabízení produktů finančního trhu. | Malé PENÍZE Zneužívání jména ČNB při nabízení produktů finančního trhu. | Malé PENÍZE

24.07.2024

Zneužívání jména ČNB při nabízení produktů finančního trhu.

Česká národní banka (ČNB) upozorňuje na opakovaný výskyt případů, kdy některé osoby spolupracující se společností OVB Allfinanz, a.s., IČO 48040410, při oslovování potenciálních klientů využívají jména a loga České národní banky ke svým obchodním zájmům.

K tomuto jednání dochází zejména při oslovováním klientů v souvislosti s penzijní reformou, kdy odvoláváním se na pověření od centrální banky nebo použitím loga České národní banky tyto osoby využívají reputace České národní banky za účelem zvýšení důvěryhodnosti svého jednání.

Česká národní banka upozornila již dříve na podvodné jednání některých prodejců produktů finančního trhu, kteří se při oslovování potenciálních klientů neprávem odvolávají na pověření od centrální banky.

ČNB to vnímá jako zneužití svého jména a reputace k obchodním zájmům. ČNB vylučuje, že by někteří prodejci produktů finančního trhu měli její pověření vysvětlovat nová pravidla související s penzijní reformou nebo posuzovat dříve uzavřené pojistné smlouvy.

„Žádné takové pověření není možné udělat ani v teoretické rovině. Zákonem stanovená role centrální banky se neslučuje s osobními konzultacemi ke stávající legislativě, ani s distribucí finančních produktů,“ uvedl ředitel komunikace ČNB Marek Petruš.

„ČNB ze zákona registruje prodejce produktů finančního trhu – tzv. pojišťovací a investiční zprostředkovatele. Tuto registraci však v žádném případě nelze zaměňovat s pověřením či zmocněním jednat jménem centrální banky,“ dodal Petruš.

Odvolávají-li se někteří prodejci na pověření centrální banky, mohou porušovat povinnost jednat s odbornou péčí, a to konkrétně uváděním nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných nebo dvojsmyslných údajů a informací. To může být považováno také za nekalou obchodní praktiku dle zákona o ochraně spotřebitele a zároveň to může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podvodu.

Někteří prodejci produktů finančního trhu mohou při telefonickém oslovování potenciálních klientů uvádět, že jim ČNB zpřístupnila data klientů bank, včetně jejich telefonního čísla. Tato tvrzení se nezakládají na pravdě, sdílení konkrétních informací získaných při výkonu dohledu nad finančním trhem zakazuje centrální bance platná legislativa.

Vložte svůj komentář