01.04.2023

Případ – zajímavé knihy.

DOTAZ (PENÍZE.CZ): Pěkný den. Velice rád bych pronikl do světa osobních financí, rodinných rozpočtů, plánování a finančních produktů. Poradíte mi nějaké knihy určené začátečníkům (nemám ekonomické vzdělání), které by mi pomohly proniknout pod povrch a zorientovat se v základních pojmech a problémech?

MALÉ PENÍZE: Dnes nebudeme odpovídat přímo na tento dotaz, ale dáme tip na pár zajímavých knih mimo okruh rodinných financí. Má to několik důvodů.

Jednak finance nejsou žádné velké čáry, i když se vás snaží mnozí přesvědčit o opaku a tím získat punc výjimečnosti a nepostradatelnosti. Ano, ve finančním světě se používají pro laika některé nesrozumitelné termíny, což je dáno touhou některých lidí činit se zajímavými a také jakousi potřebou pro některé záležitosti používat zkrácené či téměř slangové výrazy a tím si zjednodušit komunikaci.

Jednak je třeba mít na paměti, že domácí, podnikové či státní finance se ve svých principech neliší. Pokud chcete peníze utrácet, musíte je nejprve vydělat. Výjimkou budiž v rodinných financích hypotéka na vlastní bydlení, kde nejprve utrácíte a pak vyděláváte (splácíte úvěr). Spotřebitelský úvěr zde jako možnost záměrně vůbec nezmiňujeme.

Čtenář může namítnout, že pokud se řadový člověk dostane do potíží se splácením úvěru, tak na něj hned skočí vymahači nebo rovnou exekutor. Pokud se do takové situace dostane stát, „lepí“ se takový deficit, jak se dá, často z peněz daňových poplatníků, jak jsme toho momentálně svědky v Evropě.

A do třetice – dobrou knihu na toto téma aby člověk pohledal. Budiž nám tedy dotaz inspirací k recenzím, k nimž se možná časem dostaneme.

Dále uvádíme některé zajímavé knihy. Určitě byste jich našli mnohem více. Důvod, proč se zmiňujeme právě o těchto, je zbavit čtenáře přehnaných obav ze světa financí či přehnaného respektu před lidmi z této oblasti podnikání.

 

Arthur Hailey: Penězoměnci

Hailey je představitelem tzv. sociologické beletrie vyznačující se dokonalým poznáním zvoleného prostředí, do něhož zasazuje dramatické příběhy lidí pracujících ve velkých společnostech, které život jeho hrdinů hluboce ovlivňují. To autor dokazuje i v románu Penězoměnci.

Kniha je zajímavá právě svým výborným a poutavým popisem prostředí finanční instituce a dění kolem ní, včetně všelijakých podvodů. Historicky je sice děj posazen do doby, kdy autor knihu psal, tedy přibližně do roku 1975. V té době byl například bankomat novinkou a rozšíření osobních počítačů v té době ještě nedošlo.

Přesto se můžete v této knize poutavou formou dozvědět, jak to v bance funguje jak technicky, tak také po stránce mezilidských vztahů. Autor v knize dokonce popisuje skutečnou příhodu, která se v USA stala v době krize bankovního sektoru a jakési renesance bankovní regulace. Tehdy šlo o náběhy (run) na některé banky, kdy klienti podlehli panice a začali z banky vybírat veškerou svoji hotovost. Takový požadavek není v horizontu hodin anebo dnů schopna uspokojit žádná banka a tedy hrozila u klientů úplná ztráta důvěry a tím pádem i krach banky. Jak si v románu i ve skutečnosti v tomto případě manažeři banky poradili, to vám neprozradíme.

Vztahy mezi lidmi ve firmě autor popsal také výborně a připomíná to realitu všedního dne i v současnosti. Jen úplně na konci knihy se Hailey nechal strhnout k happy endu, což je možná jediné místo, kde nemá kniha s realitou mnoho společného. Čtenáře to však potěší; ideální čtení na dovolenou.

 

William Greider: Secrets of The Temple – How Federal Reserve Runs The Country

Čtenáře snad nepřekvapí, že vzhledem k velikosti naší domoviny a k minimální důležitosti našeho finančního trhu, je potíž najít nějakou dobrou knihu o financích v mateřštině. Čas od času je nutné se tedy uchýlit k originálnímu vydání, obvykle anglickému.

W.Greider je dlouholetým a zkušeným editorem a redaktorem několika amerických plátků (Washington Post, The Nation, Rolling Stone a další). Ve své tvorbě se zabývá aspekty ekonomického vývoje na americké a mezinárodní půdě. A neváhá být kritický. Námi vybraná kniha neobsahuje velkou míru autorových soudů; naštěstí. Může tedy velmi dobře napomoci k pochopení fungování finančního systému jedné země – zde konkrétně USA v 80. letech 20. století. V knize vysvětlené mechanismy fungují obecně, tedy se nemusíte obávat geografické vzdálenosti.

V knize je kromě toho i vysvětlení tzv. zlatého standardu, návaznost na mezinárodní politiku, poučení o tom, zda-li je pád banky sám o sobě nebezpečný a za jakých podmínek, a hlavně pak poučení o síle a dopadech nástrojů, jež v rukou třímá vláda a centrální banka.

Pokud se nenecháte odradit lehce bulvarizujícím titulkem (Tajemství svatyně) a počtem stran knihy, čeká vás zajímavé, poutavé a velmi poučné čtení.

 

John Brooks: Once in Golconda

Golkonda je skutečné místo v Indii. V 16.-17. století  to bylo centrum stejnojmenného království, jednoho z nejmocnějších. Tehdy zde kvetl obchod s diamanty, což dokresluje celkovou bohatost tohoto místa. Svůj domov zde na jistý čas nalezl také světoznámý diamant Koh-i-noor. Zřejmě i díky tomu se Golkonda stala posléze v některých regionech a jeho pověstech bájným místem, kterým když člověk prošel, stal se bohatým.

Tolik pro zajímavost k mírně zavádějícímu titulu knihy, v níž Brooks popisuje rozmach amerického kapitálového trhu ve 20. a 30. letech 20.století. Americký kapitálový trh nebyl vlastně nijak zvlášť důležitý až asi do poloviny první světové války. Právě díky válce docházelo k velkým přesunům majetku právě do USA z důvodu jeho zabezpečení. Pamatujte, tedy platil ještě naplno zlatý standard, tedy významná část majetku byla ve zlatě nebo zlatem přímo podložená. Tento masivní přesun majetku podnítil dění na Wall Streetu.

Kniha bude zajímavá spíše pro náročnější čtenáře, kteří mají o investicích alespoň základní ponětí. V mnoha aspektech 90 let stará historie amerického trhu silně připomíná dění u nás doma v letech bláznivé kuponové privatizace. Některé popisované podvody můžeme v pozměněné podobě vidět také v současnosti. Mimochodem, kniha se dotýká i krizových let, což by mohlo být dnes také aktuální.

 

Walter Isaacson: Steve Jobs

Tato kniha není o financích. Co v tomhle článku tedy dělá? Tato kniha je o tom, že nikdo není dokonalý. Při čtení tohoto díla si to čtenář velmi silně uvědomí a za předchozí větu dá vykřičník.

Isaacson v úvodu své knihy píše, že při práci mohl postupovat naprosto svobodně a bez omezení. Tomu se dá téměř bez výhrady věřit. Otázka je, jak se Steve Jobs, zakladatel Apple, tvářil při čtení rukopisu, pokud jej opravdu přečetl. Popis Jobsova života je velmi obsáhlý, velmi dobře napsaný a hlavně – velmi zajímavý.

Lidé v mnoha případech provádějí investice pod dojmem toho, že jim je tato investice doporučená nějakou váženou (či ve skutečnosti „váženou“) osobou. Lidé mají zcela mylnou tendenci uvěřit osobám, které na ně dokážou dobře zapůsobit; mají před těmito osobami příliš velký respekt. Proto jsme zařadili do výběru životopis Steva Jobse– v jeho případě výsledný vektor všech jeho eskapád a snah naštěstí směřoval pozitivním směrem. Není to ale pravidlem.

Komentáře

  1. Vodník Česílko :

    Chybí mi tady ta nejdůležitější a podle mě nejinspirativnější kniha o financích a ekonomice posledních let – Černá labuť od N. N. Taleba

Vložte svůj komentář