Výnosnost penzijních fondů | Malé PENÍZE Výnosnost penzijních fondů | Malé PENÍZE

21.06.2024

Výnosnost penzijních fondů

Podíváme se opět na nově doplněnou historickou řadu Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR), jež ukazuje výnosnost fondů spravovaných členy asociace. Jelikož spoření prostřednictvím fondů má v té či oné podobě představovat dva ze tří pilířů penzijní reformy, je to téma nanejvýš aktuální.

Uvedená statistika ukazuje historickou výnosnost jednotlivých fondů a jak známo, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů příštích. Aspoň si učiníme obrázek o tom, jak úspěšné penzijní fondy byly.

Následující graf tedy ukazuje data publikovaná APF ČR, kde je vidět zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění v jednotlivých penzijních fondech v procentech. Dále je do grafu pro srovnání vynesena úroveň inflace v jednotlivých letech (výrazná černá čárkovaná čára).

Z grafu je vidět, že výnosnost penzijních fondů se pohybovala podobně jako křivka inflace. V roce 2011 dokonce došlo ke vzácnému souznění výnosnosti v penzijních fondů právě s inflací. Výjimkou je snad jen Generali penzijní fond, který poněkud „ujel“ a neměl výnosnost téměř žádnou.

Jak jsme již uváděli v několika minulých příspěvcích, spořit prostřednictvím penzijních fondů není žádné výnosové terno. Na druhou stranu vám tato investice přibližně kopíruje inflaci, tedy na konci spoření byste mohli dostat z fondu reálně (tedy se započtením inflace) stejnou částku, jakou jste do fondu postupně navkládali.

Spoření v penzijních fondech je však dlouhodobou záležitostí, jež čítá obvykle tak 2-3 desítky let. Jak vidíte, dosavadní statistika a historie penzijních fondů se počítá přibližně na 16 let, tedy ještě ani nejde o dobu běžného očekávaného investičního horizontu u penzijního fondu.

 

Vložte svůj komentář