05.06.2023

Výnosnost penzijních fondů

Podíváme se opět na nově doplněnou historickou řadu Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR), jež ukazuje výnosnost fondů spravovaných členy asociace. Jelikož spoření prostřednictvím fondů má v té či oné podobě představovat dva ze tří pilířů penzijní reformy, je to téma nanejvýš aktuální.

Uvedená statistika ukazuje historickou výnosnost jednotlivých fondů a jak známo, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů příštích. Aspoň si učiníme obrázek o tom, jak úspěšné penzijní fondy byly.

Následující graf tedy ukazuje data publikovaná APF ČR, kde je vidět zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění v jednotlivých penzijních fondech v procentech. Dále je do grafu pro srovnání vynesena úroveň inflace v jednotlivých letech (výrazná černá čárkovaná čára).

Z grafu je vidět, že výnosnost penzijních fondů se pohybovala podobně jako křivka inflace. V roce 2011 dokonce došlo ke vzácnému souznění výnosnosti v penzijních fondů právě s inflací. Výjimkou je snad jen Generali penzijní fond, který poněkud „ujel“ a neměl výnosnost téměř žádnou.

Jak jsme již uváděli v několika minulých příspěvcích, spořit prostřednictvím penzijních fondů není žádné výnosové terno. Na druhou stranu vám tato investice přibližně kopíruje inflaci, tedy na konci spoření byste mohli dostat z fondu reálně (tedy se započtením inflace) stejnou částku, jakou jste do fondu postupně navkládali.

Spoření v penzijních fondech je však dlouhodobou záležitostí, jež čítá obvykle tak 2-3 desítky let. Jak vidíte, dosavadní statistika a historie penzijních fondů se počítá přibližně na 16 let, tedy ještě ani nejde o dobu běžného očekávaného investičního horizontu u penzijního fondu.

 

Vložte svůj komentář