01.04.2023

Církevní restituce – jak to ti pánové mluví? A za koho?

Politický boj má docela široké meze. Nejsem jistě sám, jemuž jsou často nemilé, ale tím se dnes zabývat nebudu. Církve a náboženské organizace mají meze od politiky dost odlišné. Obvyklé bývalo, že se jejich představitelé vyjadřovali mírněji a k politice se, ani v demokratických zemích, nevyslovovali.

Zdá se, že dohoda o takzvaných církevních restitucích mezi vládou tří stran, které všechny volby prohrály s programy, jež se navzájem mezi sebou dost lišily a které už všechny také porušily, s především katolickou církví o náhradách za nespecifikované něco, co údajně bylo komunisty ukradeno a musí se vrátit, vyvolává nevkusnou agresivitu u představitelů náboženských organizací a odpor u většiny občanů. Kromě osobních útoků českého primase Dominika Duky na českou sociální demokracii (ČSSD) a na její představitele nyní vydali společné prohlášení, podepsané předsedou České (katolické) biskupské konference a předsedy Ekumenické rady církví a Rady židovských náboženských obcí. V něm, podle zveřejněných citátů, viní ČSSD, že svou nevěcnou argumentací a demagogickou kampaní vyvolává závist a nenávist vůči náboženským společnostem i vůči občanům. Vše prý je po vzoru plakátů nacistické Třetí říše, narudo přetřených gottwaldovskými ideology, jež si údajně nezadají s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty . To, dle prohlášení, mohou potvrdit pamětníci.

Jsem občan, žid a na rozdíl od podepsaných náboženských funkcionářů pamětník a s celou rodinou i oběť obou jmenovaných diktatur, přesto sotva mohu něco z tvrzení, uvedených ve zmíněném prohlášení, potvrdit. Naopak, původem ze Slovenska mohu potvrdit roli oficiální katolické církve na kolaboraci s nacisty. Tamní prezident, farář Jozef Tiso nechal například odvléct většinu židů na smrt do nacistických koncentráků a ještě za to nacistům zaplatil zřejmě z peněz, jež stát slovenským židům ukradl. Naši rodině ukradli vše – nacisté i komunisté – vráceno mi, na rozdíl od některých jiných, po pádu komunismu nebylo prakticky nic. Z rodiny po matce či otci nepřežil nikdo, otec utekl z Československa v roce 1939, bojoval v československých jednotkách v Sýrii a ve Francii, poté pracoval pro čs. exilovou vládu v Londýně. Spolu se sestrou a matkou nás po návratu vyzvedl v lágru v Terezíně. Jsme z rodiny jediní, co nacismus přežili. Prezident Tiso pak také povolal nacistická vojska aby potlačily Slovenské povstání. To stálo nejednoho Slováka utrpení i život. Katolická církev neprotestovala, exprezident se do zajetí okupačními vojáky ukrýval v Rakousku v klášteře. Komunisté pak pronásledovali, odsoudili a věznili otce i sestru.

No a teď mě volá za svědka (asi o tom, že to tak nebylo) arcibiskup, který se dříve zvykl vyjadřovat poněkud smířlivěji. Mluví opravdu za všechny katolíky v ČR, když je dle průzkumů 80% občanů Česka proti restitucím? Člověk, jenž se podepsal jako představitel náboženské ekumenie, má proti sobě už odmítavé výroky biskupky Československé církve husitské Jany Šilerové a faráře Českobratrské církve evangelické Miloše Rejchrta, jenž se podivil že „…nám vracejí dvě miliardy a my nevíme za co…“. Podivná to ekumenie. Podepsal se také za Radu židovských obcí, konvertita, který celý život profituje na náboženství. Zaštiťují se všichni tři spolky, jež zdánlivě reprezentují všechny členy náboženských organizací v Česku, ale za většinu z nich zřejmě nemluví. Ani jeden z uvedených signatářů není pamětníkem nacistické totality, na niž se odvolávají.

Nejsem zatrpklý ani nejsem proti náboženským restitucím. Dávno už také nejsem členem ČSSD. Pokud jsem byl v politice, sám jsem se snažil pro restituce popracovat a není mou vinou, že se to tehdy nepovedlo. Jsem ale proti návrhu zákona, který, pokud nakonec bude schválen, projde minimální většinou nereprezentativního parlamentu. Mezi mými přáteli jsou hodnostáři různých náboženských organizací, někteří z nich se angažovali v ekumenickém hnutí podstatně více a déle nežli náš pan předseda Ekumenické rady církví. Přeji jim všem úspěch v jejich činnosti v zájmu občanů, ale ne proti jejich zájmům. A přeji jim a nám občanům, náboženské společnosti, mluvící za nás a přesvědčující nás o tom, co víra je a co za víru stojí. Tím jak mluví teď a jménem koho mluví, nepomáhají občanům, ani víře.

Egon T.Lánský

Vložte svůj komentář