Případ – darování (peněz) na dobročinné účely. | Malé PENÍZE Případ – darování (peněz) na dobročinné účely. | Malé PENÍZE

21.05.2024

Případ – darování (peněz) na dobročinné účely.

DOTAZ (PENÍZE.CZ): Podařilo se mi vydělat dost peněz a myslím, že chudý už nikdy nebudu. Získal jsem ale pocit, že bych měl – a třeba to bude znít pateticky – společnosti taky něco vrátit, pomoci svými penězi. Jak to dělat, aby takové peníze neminuly svůj cíl, neživily příživníky, nebo dokonce nebyly kontraproduktivní – myslím přitom třeba na země, kterým pravidelná potravinová pomoc pomohla jen k tomu, že zapomněly pracovat a už jen čekají s nataženou rukou… Máte nějakou obecnou radu nebo i konkrétní tip?

MALÉ PENÍZE: V naší odpovědi se s vámi můžeme podělit o vlastní zkušenost, která se však týká pouze té části, jež se točí kolem poskytování příspěvku nějaké dobročinné účely. Tedy s velikou lítostí konstatujeme, že se vlastní zkušenost bohužel netýká situace, kdy by člověk měl dost peněz v takové míře, že by se nikdy v budoucnosti už nemohl nedostat do chudších vrstev obyvatelstva.

Záměr tazatele je chvályhodný. Je vidět, že nejde o tzv. sociální marketing. Tím je sponzoring obyvatelstvem oblíbených aktivit, jako jsou např. sportovní a kulturní akce, avšak jen ty dobře viditelné, případně také příspěvek do dobře viditelných nadací či jiných dobročinných aktivit. Někteří pro sociální marketing používají přímo výraz „odpustky“. Jde vylepšování obrazu konkrétní osoby nebo firmy v očích veřejnosti.

Pokud chcete přispívat na dobročinnost, tak pamatujte, že i v této oblasti se pohybují podvodníci. I zde bude logika podobná jako u běžného prodeje – dotyčná organizace bude chtít získat vaše peníze a použije k tomu nezřídka postup zdatného obchodníka. Tedy je na místě se mít na pozoru a nespoléhat se na to, že dobročinné organizace oplývají pouze a jen poctivci s bohulibými záměry, kteří nemají na srdci nic jiného, než to nejefektivnější a nejvhodnější využití vašeho přípsěvku.

 

Darujte peníze

Pokud chcete přispívat na dobročinné účely (a je nyní jedno, zda-li to bude přímo na nějaký projekt, prostřednictvím neziskovky, nadace či jinak), měli byste dodržet alespoň následující zásady:

  • v závislosti na objemu poskytnutých prostředků mít buďto alespoň přehled nebo přímo mít kontrolu nad tím, jak se vámi poskytnuté prostředky použijí;
  • alespoň rámcově rozumět oblasti, na níž peníze poskytujete, protože jinak nebudete mít nad výdaji kontrolu (jak podobné zásadám investování, že?).

Přehled nebo kontrolu nad investovanými prostředky dosáhnete některým z následujících způsobů:

  • poskytnete v rámci organizace prostředky na konkrétní projekt nebo na konkrétní osobu (např. u organizací starajících se o opuštěné děti můžete financovat konkrétní děti, nebo věnujete kozu konkrétní rodině v Africe apod.);
  • budete v orgánech dané organizace a tím pádem se budete na rozhodování o financích přímo podílet.

Postup při rozdělování peněz a konec konců i váš záměr s ohledem na výše zmíněné varianty je vhodné s organizací dojednat předem. Nikoho by to nemělo překvapit a některé organizace se dokonce na vaši roli ptají předem.

Podle naší zkušenosti je lepší přispívat menším organizacím. U těch velkých toho zas tak mnoho neovlivníte a kolikrát jde o molochy, jež spotřebují nemalou část prostředků na vlastní administrativu.

 

Darujte sebe

Nejhodnotnějšími příspěvky na dobročinnou aktivitu však nejsou vždy peníze. Můžete dát svému příspěvku zcela jinou dimenzi a posunout ji tak na vyšší úrověň.

Známý je příběh jedné velmi známé nadace, jež vznikla díky české zakladatelce. Té slíbil věhlasný manažer, že nadaci věnuje svůj čas. Tedy nadace získala výborného organizátora a nakonec i ty peníze, protože daný podnikatel měl kontakty v movitých kruzích a příspěvky se nadaci pak jen hrnuly. Tento postup je dnes zajímavý pro hodně lidí, kteří jsou unaveni podnikáním, ale na druhou stranu by jim po prodeji jejich firmy chybělo vyšší životní tempo. Realizují se tedy v nějaké nadaci či neziskovce.

Obdobný postup volí ti lidé, co chtějí nějakým způsobem přispět k celkové kultuře v oblasti podnikání. Rozjíždějí proto vlastní vzdělávací a osvětové projekty, kde sami pracují jako dobrovolníci.

Pokud jste ochotni věnovat dokonce víc, než vlastní čas, jsou tu další možnosti. Můžete věnovat čas vlastní rodiny. Tak například v současné době dochází postupně k rušení státních ústavů pro děti a jejich péče se přesouvá do rodin. Můžete tedy přijmout do dočasné nebo trvalé rodinné péče nějakého dítěte, o nějž jeho rodiče buďto neměli zájem nebo se o něj nemohli z nějakého důvodu starat.

 

Komentáře

  1. Matej :

    http://www.dobryandel.cz – velmi transparentní

Vložte svůj komentář