06.03.2021

Případ – burzovní obchodní systémy.

DOTAZ: Dobrý den, velice rád bych vás poprosil o rozpletení jedné velmi zamotané hádanky plné velkých písmen. Týká se pražské burzy. Jaký je rozdíl mezi všemi těmi SPADy, Kobosy a RM-Systémy? Který z nich je zajímavý z pohledu malého investora a proč?

MALÉ PENÍZE: Pro drobného investora nehrají tyto záležitosti významnou roli, tedy se jimi nemusíte nijak trápit. Pro zajímavost si uvedeme, oč kráčí.

Burza cenných papírů Praha (BCPP) je, jak název sám napovídá, česká burza pro cenné papíry. SPAD a KOBOS jsou obchodní systémy, které používá, a liší se od sebe hlavně způsobem určení ceny. Na burzu se přímo nedostanete. Můžete na ní obchodovat jen prostřednictvím nějakého jejího člena – obchodníka s cennými papíry. To ostatně platí pro burzy obecně.

SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů) je hlavním trhem burzy. Uvidíte na něm ty nejlikvidnější cenné papíry. Pro cenný papír jsou zde tzv. tvůrci trhu, což jsou makléřské firmy, jež mají za povinnost pro daný cenný papír kotovat jeho cenu; tím je podpořena i likvidita tohoto papíru. Pokud budete investovat do papíru, který je na SPADu, půjde o jeden z nejlikvidnějších papírů na našem trhu.

Na SPADu se obchoduje v lotech. Lot je předem stanovené množství cenných papírů. Tak například 1 lot u akcií ČEZu je 5 000, tedy 5 tisíc akcií. V praxi to znamená, že můžete zobchodovat jen násobky 5 tisíc akcií. V dnešních cenách je 1 lot ČEZu téměř za 4 miliony CZK. Pro drobného investora zde tedy moc prostoru není.

KOBOS (Kontinuální obchodní burzovní systém) je dalším systémem burzy, kde jsou i papíry, jež nejsou na SPADu. Dá se zde obchodovat i s jednotlivými kusy cenných papírů, tedy papíry zde obchodované jsou přístupné i pro drobné investory.

RM-systém (RMS) je tzv. neburzovní organizátor trhu, který se přeměnil na burzu. Jde o jinou firmu, než je BCPP.

Burzy se historicky profilovaly jako místa fyzického setkávání makléřů, členů burz, kde se také odehrávaly obchody s akciemi. S rozvojem počítačových systémů docházelo ke vzniku obchodních systémů, které fungovaly elektronicky, měly mnohdy volnější pravidla a na některých systémech mohl obchodovat kdokoli, tedy nejen formální členové.

Postupem doby se ale i klasické burzy elektronizovaly a významná část z nich nefunguje na burzovním parketu, ale ve virtuálním elektronickém světě, čímž se rozdíly mezi burzami a ostatními systémy do velké míry vymazaly.

RMS má z tohoto pohledu zvláštní historii. Písmena „RM“ v jeho názvu znamenají „registrační místo“, tedy místo pro registraci kupónových knížek v rámci nechvalně známé kupónové privatizace. Zde se odehrávaly také objednávky akcií za kupóny a vůbec tudy probíhala celá tato fraška. RMS se po ukončení akce podivuhodně flexibilně konvertoval právě na mimoburzovního organizátora trhu, jež byl vhodný právě pro malé obchodníky či investory. Pokud jste se chtěli zbavit nějakých akcií z kupónovky, obvykle lidé chodili na RMS. A vlastně je to pro ně teoreticky zajímavý systém dodnes.

RMS se v roce 2008 přeměnil na klasickou burzu. Jejím majitelem je firma Fio, jež původně začínala jako obchodník s cennými papíry na českém trhu počátkem 90.let.

Možná jste si všimli, že jsme u žádného systému výslovně neuvedli, že je vhodný pro drobné investory. Prvním důvodem je skutečnost, že se přímo na obchodní systém nedostanete a musíte obchodovat prostřednictvím člena té či oné burzy. Je tedy pro vás rozhodující, jaký systém má ten který obchodník pro své zákazníky.

Druhým důvodem jsou pochyby, zda-li má smysl vůbec do českých akcií a dluhopisů investovat. Český trh je velmi malý a dá se zde investovat jen do velmi omezeného počtu akcií a dluhopisů. Možná by stálo za úvahu se porozhlédnout kolem.

Vložte svůj komentář