Případ – zásoby ropy a její cena. | Malé PENÍZE Případ – zásoby ropy a její cena. | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – zásoby ropy a její cena.

DOTAZ: Můžete prosím nějak odhadnout, co má vliv na cenu benzínu a nafty? Je rostoucí cena dílem vyšších marží nebo na to má dlouhodobý vliv něco jiného. Kdy dojdou zásoby ropy? Viděla jsem o tom několik článků a každý stanovuje konec zásob ropy na jinou dobu.

MALÉ PENÍZE: Na trh s ropou se podíváme z velkého nadhledu a zamyslíme se nad tím, jak to je vlastně se zdroji ropy. Častou otázkou kladenou v souvislosti s cenou ropy jsou její celkové světové zásoby a odhad doby, kdy byla vyčerpána polovina světových zásob tohoto černého zlata (nebo odhad doby, kdy dochází z důvodu nedostatku suroviny k poklesu její těžby).

V minulosti jsme se setkávali s různými odhady, kdy už vlastně dochází zásoby ropy a kdy asi přibližně se přestane ropa těžit nebo bude její cena tak vysoká, že ji bude nutné ji nahradit jinými surovinami. Tak například není tomu tak dávno, někteří ekonomové odhadovali, že při ceně 70 dolarů za barel se již nevyplatí klasický pohon vozidel na deriváty ropy (benzin, nafta) a začnou se uplatňovat jiné technologie, jelikož budou levnější – například vodík. Dnes je cena ropy Brendt kolem 110 dolarů za barel; v době krize klesla dokonce i k 90 dolarům za barel. K rozvoji a masovému rozšíření alternativních technologií ale nedošlo.

Celkově jsme tedy žili v tom, že zásoby ropy zkrátka docházejí. Pokud ropa vznikala z prehistorických fosilií a k přeměně potřebovala miliony let, je logické, že je jí jen omezené množství. Pokud se ropa jednou vytěží, nepůjde hned tak „doplnit“. Zároveň dochází k nárůstu celosvětové poptávky po této surovině, takže by se měla doba jejího úplného vyčerpání blížit o to rychleji.

Jak uvádí mj. agentura Reuters, nové technologie těžby ropy znamenají v celém kolotoči kolem poptávky a nabídky zcela novou situaci. Na světě dochází k růstu těžby a to dokonce může nabýt takových rozměrů, že nabídka výrazně převýší poptávku. Podle odhadů Belfer Center se těžba ropy do roku 2020 zvedne asi o 20%, přičemž prim bude hrát Írák, USA, Kanada a Brazílie. Většina těžby se bude realizovat prostřednictvím nových technologií, jež umožňují dobývat ropu z nalezišť, kde to dříve nebylo možné, jako jsou například ropné písky nebo rozsáhlejší těžba v šelfových mořích. Zároveň může dojít ke znovuotevření některých nalezišť, jež se v minulosti uzavřela právě z důvodu příliš náročné nebo drahé těžby. Belfer Center odhaduje, že cena ropy bude i nadále volatilní a poměrně vysoká přibližně do roku 2015. V té době by měl být již nárůst těžby ropy tak vysoký, že by mohlo dojít k jejímu výraznému poklesu.

Jak jste jistě zaznamenali, předpokládá se jiné globální rozložení „sil“, co se týče dodávek ropy. Ve výše uvedeném seznamu totiž nefigurují ani arabské emiráty, ani Rusko. To by mohlo mít rozsáhlý politický dopad, jež by v případě Česka nemusel být tak negativní, vezmeme-li v potaz naši vysokou závislost na ruské ropě a velmi šikovnému využívání tohoto faktu ze strany této ne zcela demokratické země, s níž máme své zkušenosti.

Bohužel se také očekává ne příliš povzbudivý dopad v oblasti životního prostředí. Na světě je vidět velký, místy až nezřízený a bezohledný hlad po ropě. Ten může vysvětlit důvody některých válek. Zároveň jsou nové těžební technologie více invazivní a bude existovat vyšší riziko poničení životního prostředí. Předpokládá se také větší dopad na změny klimatu. Až doposud se věřilo, že ropa dochází a tedy aktivity ochránců životního prostředí propagující alternativní zdroje dopadaly logicky u obyvatel na úrodnou půdu – ropa stejně končí, tak je nutné najít jiné suroviny, jež jí nahradí. Když se ale dnes jeví zásoby ropy jako dostatečné, může podpora ochránců životního prostřední velmi rychle poklesnout. Pro politiky bude tím pádem méně únosné hrát na kartu ochrany životního prostředí. Možná jen do další velké ekologické katastrofy, jako se odehrála u běhů Ameriky.

Vložte svůj komentář