Případ – aukce úvěrů. | Malé PENÍZE Případ – aukce úvěrů. | Malé PENÍZE

21.06.2024

Případ – aukce úvěrů.

DOTAZ: Chtěl bych si půjčit padesát tisíc korun. Když jsem ohledával terén, našel jsem několikery stránky, které zprostředkovávají půjčky přímo mezi lidmi. Mělo by to fungovat nějak tak, že vy napíšete, kolik byste chtěli a na jak dlouho, prozradíte něco o sobě – a jiný člověk si řekne, jestli vám těch padesát tisíc půjčí, když slíbíte, že mu do roka vrátíte sedmapadesát. Přiznám se, že mě to celé láká, ale může to vůbec fungovat? Není to nějaký trik? Sám si totiž nejsem jistý, jestli bych do podobného podniku dal peníze. Kdybych je měl, samozřejmě. Co myslíte, mám to zkusit, nebo mám jít rovnou do banky nebo k HomeCreditu?

MALÉ PENÍZE: Nikam nechoďte. A jak praví známé přísloví – dvakrát měř, jednou řež. A ve světě financí raději měřte třikrát. Podíváme se nejprve na to, jak by mohly podobné systémy fungovat – samozřejmě připouštíme-li, že jde o nějaký systém a nikoli čistě jen o účelovou záležitost zjistit, jakými prostředky ta která osoba disponuje, aby bylo možné efektivněji zaměřit pozornost zlodějů a podvodníků.

Výměnné úvěrové systémy

Připusťme nyní, že systém aukcí půjček je skutečným systémem a nikoli prvoplánově podvodem. I na takové aukční systémy narazíte a nechceme tedy tvrdit, že aukční systém úvěrů je vždy lumpárna.

Historicky jste se již mohli setkat s aukčními systémy, které fungují mezi finančními institucemi a jejich klienty. Takový systém je založen na tom, že vkladatel vyhlásí jakousi soutěž na to, kdo mu za výhodnějších podmínek uloží jeho peníze. Na druhé straně stojí finanční instituce, jež na jednotlivé vklady poskytují svoje nabídky. Vkladatel si pak může z nabídek vybrat tu nejvýhodnější a tu pak využít.

Takový systém má velkou výhodu v tom, že se jej na straně příjemců peněz účastní finanční instituce, jež jsou obvykle známé a mají pro svoji činnost patřičnou licenci. Tím pádem také podléhají kontrole.

Na druhou stranu pro vkladatele nastává komplikace v tom, že si obvykle musí u dané instituce zřídit účet, což může s sebou nést jednak nějaké poplatky a hlavně pak musí účet zase zrušit, což nebývá vždy jednoduchá záležitost. Navíc statistiky ukazují, že tento systém vede asi u čtvrtiny vkladatelů k tomu, že změní hlavní banku – to se samozřejmě bankám nelíbí a tedy se jako účastníci systémů s aukcemi vkladů mnohdy nechtějí stát.

Dotaz ale směřuje k systému poněkud jinému – nejde o aukce vkladů, ale o aukce půjček, a také obě strany aukce jsou si navzájem neznámé. A tím se dostáváme ke klíčové nevýhodě takového systému – pokud ve financích platí, že byste měli využívat jen ty instrumenty, jimž rozumíte, finanční transakce byste měli dělat jen s protistranou, kterou přiměřeně znáte.

Spotřebitelský úvěr

Dotaz indikuje, že se jedná o spotřebitelský úvěr, tedy řekněme krátkodobou či střednědobou neúčelovou půjčku. Na aukčních systémech se úroky u takových půjček pohybují obvykle v řádech desítek procent ročně, což je velmi vysoký úrok. Dokonce bychom řekli, že příliš vysoký. Pokud byste šli do úvěrové nebankovní instituce, pravděpodobně byste platili úrok o něco nižší, ale ani tak to není zcela pravidlem. Jde o to, že člověk, který nedostane úvěr ani u úvěrové společnosti, se kolikrát obrátí na aukční systém. Nezřídka se jedná o osoby, které mají přečerpané úvěrové limity, tedy mají napůjčováno tolik peněz, že už jim nikdo další půjčit nechce.

Hlavní úvahou však je, proč si spotřebitelský úvěr vůbec brát. Upřímně řečeno, nás žádný rozumný důvod k takovému kroku nenapadá.. Toto je dobrá příležitosti si zrekapitulovat některé hlavní zásady, které by bylo dobré v případě úvěru zohlednit.

Úvěr by měl být pokud možno vždy na pořízení nějaké investice a také to, co na úvěr pořizujete, by mělo mít trvanlivost alespoň tak dlouhou, jaká je doba splácení úvěru.

  1. Brát si úvěr na investice je poměrně jednoduchá otázka u firem, u soukromých osob pro osobní účely je to složitější. Co je vlastně pro mě investice? Zde je to těžší rozlišit i posoudit. Klasickou investicí bývá pořízení bydlení, tedy přiměřeného bytu či domu. Zpravidla se jedná o hypotéku. Člověk nebo rodina investuje do toho, aby mohla přiměřeným způsobem dobře žít a případně se i patřičně rozrůstat. Dalším takovým typem osobní investice bývá vzdělání. U nás je klasické vzdělání ve školách více méně zdarma, tedy tím mějme spíše na mysli různá specializovaná školení nejlépe spojená se získáním nějakého titulu nebo certifikace. Nebo také do toho můžeme zahrnout studia na některé zahraniční škole. Příkladem může být například získání certifikace na daňového poradce nebo osvědčení pro práci s vysokým napětím atd. atd.
  2. Rozeberme si také druhý aspekt a to životnost oproti době splácení. Doba splácení úvěru by tedy neměla být delší, než je užitná hodnota toho, co si z peněz na úvěr pořídíte. Z toho mimo jiné vyplývá, že vzít si spotřebitelský úvěr například na běžné domácí výdaje nemá smysl. Oproti tomu, když si například pořídíte na úvěr (hypotéku) rodinný domek, bude doba splatnosti hypotéky přibližně 20-30 let, kdežto životnost domu bude alespoň 50 let. Tady je hezky vidět, že užitná doba toho, co si na úvěr pořizujete (dům), je mnohem delší než doba splácení úvěru.

Vložte svůj komentář