Případ – svěřenecký fond. | Malé PENÍZE Případ – svěřenecký fond. | Malé PENÍZE

24.07.2024

Případ – svěřenecký fond.

DOTAZ: Od příštího roku zavádí občanský zákoník možnost zřizovat svěřenské fondy, k čemu je vlastně člověk může využít, dá se s jejich pomocí třeba bezpečněji investovat?

MALÉ PENÍZE: Dotaz se nám trochu posunul v čase, jelikož se v mezidobí přehoupl rok do roku nového. Také se dotaz posunul i logicky, jelikož svěřenecký fond se pohybuje v oblasti dobročinné a nikoli oblasti investiční.

Účelem svěřeneckých fondů je poskytnout určité prostředky ve prospěch konkrétní činnosti a cílem těchto fondů je poskytování prostředků v oblasti nekomerční. Majitel financí, chce-li prostředky vyčlenit na danou věc, je dá právě do svěřeneckého fondu. Tím přestává být jejich majitelem a v podstatě nad nimi ztrácí přímou kontrolu.

Svěřenecký fond má však předem daná konkrétní pravidla, za jakým účelem má a smí prostředky vynakládat. V čele fondu stojí jeho správce – ani ten není majitelem zde uložených prostředků. Správce musí s penězi nakládat podle jejich určení a má samozřejmě povinnost s prostředky nakládat efektivně a úsporně.

Z textu by si čtenář mohl myslet, že do svěřeneckého fondu přispívají jen bohatí mecenáši. Ano, v mnoha případech tak tomu je. Nicméně přispěvatelem může být například i stát. Česká republika takto přispěla například do svěřeneckých fondů, jež se zabývají poválečnou rekonstrukcí v některých oblastech světa.

Svěřenecký fond tedy není přímo určen pro investování. Ale dotaz není úplně mimo, protože není zcela vyloučeno, že by se takový fond mohl pro některé typy investic přeci jen používat – zejména tam, kde si přeje majitel či investor stát v pozadí. Nabízí se zde totiž srovnání s Rakouskem, kde je dosti běžným jevem investování prostřednictvím nadací.  Nadace nemají totiž takovou informační povinnost jako běžné obchodní společnosti. Pokud se tedy jako investor nechcete objevovat v různých zprávách a výkazech, můžete realizovat investici prostřednictvím nadace.

Komentáře

  1. Anonym :

    další tunel made in CZ

Vložte svůj komentář