06.03.2021

Případ – co se slovenskými akciemi, které se už neobchodují.

DOTAZ: V pozůstalostním řízením jsem dědil 2 akcie společnosti … (MP jsou detaily známy) evidované u CDCP SR. Loni jsem musel zaplatit poplatek za vedení účtu ! Naštěstí jsem byl na Slovensku , takže tam jsem poplatek uhradil ! Nevím však, zda má cenu / nevím jaká je hodnota akcií / nechat si akcie převést / třeba na účet kamaráda – Slováka / nebo dokonce je přenechat Slovenskému státu s tím, že bych měl od té byrokracie “ pokoj „. 

MALÉ PENÍZE: Již jsme o tomto tématu dříve psali, nicméně pro časté dotazy se k němu ještě vracíme a to také z toho důvodu, že do konce roku 2013 je možnost slovenské akcie darovat slovenskému Fondu národného majetku (FNM). Ale popořadě…

Tazatel vlastní akcie, které byly vyloučeny z obchodování na bratislavské burze někdy v roce 2002 pro porušování informační povinnosti. Vyloučení akcií z burzy není pro podnik dobrou zprávou, ovšem tehdy burzy vyloučila celou řadu akcií a je otázka, zda-li to podniky samy neuvítaly. Každopádně dotyčné akcie se dnes neobchodují a tedy se nám nepodařilo ani zjistit jejich cenu. Poslední známá cena byla kolem 200 slovenských korun, tedy pokud tazatel vlastní akcie 2, byla by jejich hodnota menší než jízdné do Bratislavy a zpět.

Jaké tedy máte možnosti:

  1. akcie si nechat, platit poplatek za vedení účtu u centrálního depozitáře CDCP a možná inkasovat dividendu.
  2. Akcie převést na svého kamaráda a prodat mu je za jedu korunu nebo jedno euro. Darováním byste se totiž mohli vystavit povinnosti platit darovací daň.
  3. Nabídnout je managementu emitenta – ovšem je třeba si uvědomit, že bude-li vůbec mít management dotyčné společnosti o akcie zájem, administrativní náklady spojené s transakcí pravděpodobně převýší částku utrženou  za akcie.
  4. Převést bezplatně na FNM, přičemž FNM by vám pak měl automaticky vrátit poplatek za CDCP za poslední 2 roky. Tato vratka by vám měla přijít poštou domů, zřejmě očistěná o poplatky spojené se zasláním peněz, tedy to žádná závratná suma nebude.

Reálné možnosti jsou podle našeho názoru druhá (prodat za symbolickou cenu kamarádovi) a čtvrtá (převod na FNM).

Samotné úkony převodu akcií a rušení účtu v CDCP je třeba dělat na Slovensku. Nenašli jsme v Česku nikoho, kdy by takovou službu zajišťoval. Třeba se ozve po zveřejnění tohoto článku.

Úkony je však možné provádět na základě plné moci, jejíž vzor je na stránkách CDCP. V plné moci je třeba také myslet na převod akcií na jinou osobu (tedy nikoli pouze na FNM) a na zrušení účtu v CDCP. Pro platnost plné moci vám stačí ověření českým notářem – skutečně notářem, nikoli třeba notářským koncipientem. Také nám není známo, že se na Slovensku akceptovalo ověření obecním úřadem. Pozitivní je, že není třeba superlegalizace (apostila), tedy ověření notáře dalším orgánem (např. soudem, ambasádou atp.).

Pokud tedy máte na Slovensku někoho, kdo by pro vás tuto službičku byl ochoten zařídit, máte před sebou dobrou možnost, jak problém vyřešit.

Aby však nebylo vše tak jednoduché, je třeba se čtenářům svěřit s tím, že na Malé peníze chodí hodně reakcí lidí, kteří se již slovenských akcií pokoušeli zbavit. Většina emailů se bohužel nese v tom duchu, že si lidé postup předem ověřili v CDCP nebo na Slovenské poště (ta převody akcií na FNM také na některých pobočkách  dělá), ale na místě bylo mnohé stejně jinak.

Komentáře

  1. Petr :

    Akcie lze darovat na FNM a nikam nejezdit dělají to zdarma některé společnosti na Slovensku ,je nutné je darovat asi do konce roku 2014 pokud nebudu lhůta prodloužena ,jinak ještě přišel stejně dnes výpis s účtem na 12 Euro s tím ,že již je účet ,ale zrušen v únoru 2013 po bedlivějším pročtení jsem zjistil ,že 12 Euro za mě refunduje FNM centrálnímu depozitu tak výsledek je nula Euro ,zrušení není stejně úplně zadarmo ověření podpisů na matrice nutnost vytisknout vzor pro darování a vyplnit odeslat vše doporučeně na Slovensko ,ještě jsme měli jinou adresu tak to bylo dražší tedy dva dopisy ,celková cena asi 150 za poštu tisk a ověření podpisů ,pořád levnější než jezdit na Slovač.

Vložte svůj komentář